grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 september 2014

Syng for Herren! Forkynn hans frelse.

"Syng for Herren, syng en ny sang. Syng for Herren, all jorden! Syng for Herren, velsign hans navn. Forkynn hans frelse fra dag til dag. Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folkeslag om hans under!" (Salme 96:1-3). Salmisten oppfordrer forsamlingen - menigheten, misjonsforsamlingen - til å lovprise Herren. Denne forsamlingen - møtelyden - er i NT ofte kalt "Guds byggverk" (ikke oikos, men oikodomè), en byggeplass, en oppbygging, ikke et ferdig hus. Det som skal gjøres her, skal være til oppbyggelse, om det er ved ei salme, en lærdom, åpenbaring, tungetale og tydning (1 Kor 14:26)
Tre greske ord brukes om sangen: psalmos (salme fra GT), hymnos (hymne, lovsang) og odè (åndelige viser) (Ef 5:19 og Kol 3:16. I forsamlinga skal de synge til Gud av et takknemmelig hjerte. Men først og fremst skal det være forkynnelse av Kristi ord, undervisning og rettleiing (trøst og formaning).
"Forkynn. Fortell" stod det i Salme 96, da må misjonen være med. Jeg har nettopp lest boka "Alene i krig og fred" av misjonærdatter Else Lien Krogedal, ei gripende bok om hennes foreldre. I Utsyn hadde hun et stykke om den misjonsheimen hun fikk bo i, mens foreldrene var i Tanzania. Kona - Elses tante - var nettopp blitt enke: "Det var da jeg fikk øynene opp for hva det var å være en misjonvenn. Jeg flyttet fra en "misjonærheim" til en "misjonsheim" der kallet var like glødende som i min egen heim. - Jeg er ensom nå, forteller hun, min tante. - Du burde kjøpe deg en ny reiseradio som kan ta inn nærradioen, sier jeg, siden du ikke kan komme deg ut på møter og foreninger. - Ja, vi snakket om det før han døde, men alltid når det gjaldt slike ting, nyanskaffelser og slikt, så var det dette: "Kan vi det da, vi er jo misjonsfolk?".
Den gamle Kurer reiseradioen holdt hennes tid ut! Nå er hun hjemme hos Jesus. Ordene satte seg fast i meg: "Kan vi det da, vi er jo misjonsfolk!" Kan vi det? Er vi misjonsfolk?" (Litt av min andakt på Bedehuset søndag kveld 21.09.2014)