grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 desember 2014

Hanukka - jødenes desemberfest

Hanukka (Chanukkah) er kanskje den mest populære festuke i Israel.
Reuven Hammer skrev dette i Jerusalem Post 12/12-14: "Hanukka betyr innvielse og går tilbake til de jødiske makkabeernes seier over gresksyrerne i 167 f. Kr. Da templet var renset og de skulle tenne den store menora (7-arma lysestake), så hadde de bare hellig olje for en dag, og det ville ta en hel uke før de kunne få lage nok. Så skjedde det store under at det lille de hadde av olje likevel ble nok til hele uka. Dette blir nå feira ved at de bruker den  spesielle hanukkia-lysestaken med 8 lys og ett hjelpelys ved sida. Det tennes ett nytt lys for hver dag. Denne ukelange festen står sjølsagt ikke i Det gamle testamentet, men de jødiske lærde har skrevet om den i Talmud. Uka er vanlige arbeidsdager, med mye glede og barneleker, god mat og gaver til barna og til venner. Festuka faller i desember og har fått litt farge av den kristne julefeiringa. Dypest sett kan vi si at Hanukka minner oss om at vi som medmennesker skal tenne lys i mørket for å skape noe godt der det onde rår."


Aharon Wexler sier at det største under i samband med Hanukka er at det fremdeles er jøder omkring i verden til å kunne fortelle denne gamle historien. En annen har pekt på det store mot og tillig den presten måtte ha da han tente den store lysestaken til tross for at han visste at han bare hadde olje for èn dag. I templet skulle disse lysene lyse hele tiden, natt og dag.

I samband med Hanukka blir det ofte lekt med "dreidel", som på moderne hebraisk kalles sevion  (snurrebass). På snurrebassens 4 sider står hebraiske bokstaver: N, G, H, S (Nes Gadol Haya Sham) som står for "Stort under hendte der". I dag i Israel er bokstaven S oftest skiftet ut med P, som står for "poh" (=her). Her er de hebraiske bokstavene, leses fra høgre mot venstre: נ ג ה פ