grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 desember 2014

Senders jødiske reise

Anne Sender: Vår jødiske reise

En av julegavene i år, ei solid og positiv historiebok, 2013/14, 266 sider. Anne Sender vet hva hun snakker om, hun fikk ikke Fritt Ords Pris 2014 for ingenting. Hennes fars historie er også med, og alle utslag av antisemittisme de siste tiårene i Norge. Det høres utrolig ut at norske jødebarn skal bli mobba fordi noen barn blir drept i Gaza!  Hun har respekt for "filosemitter, som føler et ekte slektskap til jødisk religiøs tenkning og kultur. De overlater jødenes eventuelle frelse til Vår Herre, og velger å støte Israel aktivt - så vil nok Herren ordne opp med palestinernes situasjon når tiden er moden. Den vanligste tolkning er at Herren gjør ikke noen ting før menneskene selv har gjort det de kan for å løse problemene. Og det er trygt å si at vi ennå ikke har gjort alt vi kan!" "Hvis Jerusalem skal være til velsignelse for jødene, kan det ikke være til fornedrelse for andre. Det ble min erkjennelse (etter noen måneders opphold i Israel)."  Anne Senders bok forklarer og forskrekker ved sin ærlighet og åpenhet. Den ender med det livsbejaende jødiske uttrykket som ofte blir brukt, "LeChaim" - til livet! Boka er vel verdt å lese.