grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 januar 2015

Dyret fra Midtøsten


Joel Richardson redegjør i denne boka for "hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist" (Perleporten forlag, 2013, 270 sider). Forfatteren har tidligere utgitt "Antikrist, islams kommende Messias (Mahdi)". Forfatteren ønsker å gjøre læren om endetiden lett forståelig, og se på emnet i lys av Bibelens profetier om Jesu første og andre komme. Tyngden i disse profetier er Messias komme, Herrens dag (Guds dom over jorden)  og det messianske riket som deretter skal følge. Han analyserer grundig profetiene hos Daniel kap.2, 7, 9:26, 8, 10-12, Åpenbaringen 12, 13, og 17; Esekiel 38-39;  Salme 83; Jes 13-23, og Mika 5. Han ser på det fjerde riket i Nebukadnesers drøm om billedstøtten, "føttene av jern", som det islamske kalifatet og ikke som Romerriket. Salme 83 mener han er en "nasjonal klagesang" og neppe noen profeti om palestinakrigen. Magog,(Ros), Mesjek og Tubal i Esek 38:2, går ikke på Russland, men på Tyrkia (Lydia). Konklusjonen i boka er at "i de siste dager vil Antikrist, hans rike og hærer stige fram fra det som i dag er nasjoner i Midtøsten og Nord-Afrika med muslimsk flertall. Disse vil danne an koalisjon og invadere Israel og forfølge jøder og kristne. Etter en forferdelig tid vil Jesus komme tilbake fra himmelen for å befri sitt folk. De rettferdige døde vil stå opp og sammen med de hellige bli rykket opp i luften og motta det evige livet. Jesus vil så ødelegge Antikrist og opprette sitt messianske rike over jorden med utspring fra Jerusalem." Da vil også tidligere fiendtlige folkeslag komme for å tilbe i Jerusalem, Sak 14:16, Sef 3:8-9, Jes 19:21ff, Jes 60:1-16. Boka gir en troverdig og grundig oversikt over profetiene om endetiden.