grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 mars 2016

Bedehusenes fellesskap

Fast Grunn 1/2016 har tittelen "Led oss ikke inn i splittelse" og skriver svært informativt om ulike kirkesamfunn opp gjennom tidene, ulike dåpssyn og kirkesplittende liturgi. Midt i alt dette kommer et par sider med bedehus-stoff: "Felleskirkelige ikke aktuelt nå", med uttalelser fra generalsekretærene Furnes (ImF),  Åsland (NLM) og Kvelland (Normisjon). Litt av det de sier er klart, at det er ønskelig med selvstendige og fullverdige bedehusforsamlinger, og at det har ikke lykkes å få til et felles trossamfunn for bedehus-organisasjonene. Men noe i ordbruken forvirrer litt: "Vi har mange forsamlinger på bedehusene som fungerer som kirke", sier Åsland, han mener vel at de fungerer som  "menigheter" (misjonsforsamlinger). Jeg synes det er rettere å si at NLM fungerer som kirkesamfunn selv om organisasjonen ikke vil kalles det. Trossamfunn-registrene (NLM, ImF), er vanskeligere å plassere både på bedehusene og i organisasjonene, Normisjon vil ikke opprette et slikt register nå. Alle er enige om at i denne tiden, og ikke minst i forhold til Dnk, så er det nødvendig å synliggjøre sann bibelsk enhet med de som står på bibelsk grunn.