grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 mars 2016

Biskopens hørselstest

Me dro på tur til Gyland palmesøndag og kjøpte middag der, svinesteik med kaffe og stort bløtkakestykke for kr. 155 per person. Det er ei forening som selger ein gong i månaden, trur det var 4H denne søndagen. Skribenten og tidligere rektor Agnar Klungland og noen ungdommer serverte. Fullt hus. Etterpå reiste me innom Johannes og Gry, og fekk kaffe der utpå ettermiddagen, etter først å ha gått ein times tur oppi Eikhom-bakkene. - Hos Johannes fekk me sjå m.a. Vårt Land for lørdag 19.mars, og fekk med oss stort intervju med biskop Per Arne Dahl, som hadde opplevt det samme hørselshandikappet som eg: Plutselig over natta var det eine øyra blitt fullstendig døvt! Og i tillegg hadde han fått tinnitus på det andre. Fortellingene hans kjende eg meg godt igjen i: Ørespesialist, forbønn, vansker med å kunne delta sammen med ei gruppe, men brukbar hørsel til samtale med ein person eller å tale frå preikestol, undring over at verken legen eller Herren kunne gje han håp om å bli betre. Men han hadde fått nåde til å godta det som såg ut til å forbli uunngåelig - og leva med det - som eg sjølv har blitt nødt til.