grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 oktober 2017

Bibelen - Guds Ord, i revidert utgave 2017.

Det er positivt at vi I Norge er velsignet med minst  tre forskjellige oversettelser av Bibelen: Bibel2011 ("Kirkebibelen"), Bibelen - Den Hellige Skrift ("Norsk Bibel"), og Bibelen - Guds Ord (BGO2017). Forskjellen går oftest ikke på innholdet, men på bruken av norsk språk. En oversettelse kan virke gammeldags og preget av grunnspråkenes ordbruk (hebraisk, arameisk, gresk), en annen kan være tydelig formet av språket vårt i dag.
  Men nå er altså BGO kommet i ny og revidert språkdrakt. Jeg kjøpte den så snart den forelå i byens bokhandel. Utgaven har mange positive finesser: Alle 66 skriftene i Bibelen har en kort og grei innledning. Avsnittene har tydelige overskrifter. Mange eldre ord og uttrykk er endret til moderne norsk. Henvisninger til parallellsteder er selvsagt tatt med, også (litt for mange) forklarende noter til spesielle ord eller uttrykk, og informasjon om grunnspråkenes tekstgrunnlag for oversettelsen.
  Men denne bibelutgaven har noen spesielle særtrekk som virker negativt: Allerede på tittelbladet er navnene på fem "redaktører for oversettelsen" nevnt, som om de var bokas forfattere. De samme personene er også nevnt på kolofon-siden. I forordet er opplyst om at oversetterne er "konservative teologer" fra fem navngitte misjons- og kirkesamfunn. Jeg tenker at det viktigste er at vi får en rett og god oversettelse, ikke om den er preget av å være radikal eller konservativ. En slik liste over oversettere er heller ikke vanlig i andre bibelutgaver. Som en kuriositet er nevnt i forordet at ordet "jomfru" er brukt i Jes. 7:14 og at "Adam" er brukt som navnet på det første mennesket Gud skapte. Men i Jes. 7:14 finner vi ingen forklaring, slik vi finner i Bibel2011, og alle oversettelser viser jo at "adam" er både det hebraiske ordet for menneske og samtidig navnet på det første mennesket. Hvorfor er dette da omtalt spesielt i forordet?
  Selv om oversettelsen er preget av en del gammelmodige uttrykk, og med noen avsnitt kanskje farget av "konservative" teologer, så er den nyttig til sammenlikning og bedre forståelse av bibeltekstene. Men for unge og nye bibellesere vil jeg anbefale Bibel2011 ("Kirkebibelen") som en klar og god oversettelse med et tydelig språkbruk.