grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 mars 2018

Hvordan omtale Gud i samtale med andre


Helge Simonnes har vært sjefredaktør i Vårt Land i 25 år og nylig skrevet boka "En bok for de mange" om hvordan kristne kommuniserer troen sin til folk. Han hadde et godt foredrag om dette i Flekkefjord frikirke 28.02.2018. Her er noen punkter i hans åndelige "vær varsom-plakat" (privat referat):
* Sterk tro på at Gud kan ordne alt, holder ikke alltid. Noen har derfor mistet troen når de møter "en Gud som ikke kan eller vil hjelpe". De blir skeptiske til all religion, også kristentroen.
* Det er ille når en forkynner at "22/7 er Guds straff fordi vårt folk har sveket Israel". Vær varsom når du fører Gud inn i politiske forhold. Si ikke at Gud er på ditt parti, det gjorde også den tyske hæren under krigen.
* Vær varsom med ditt åndelige språk, folk reagerer på dømmende og prektige kristne. Tal heller om at du har hatt flaks med pengeplasseringene dine, enn om at Gud har velsignet deg med rikdom. Er ikke fattigfolk velsignet av Gud?
* Det går an å være kritisk til kirken, og samtidig ivrig til å forkynne. Dette har Luther vist oss.
* "Da jeg så djevelskapen hos tyskerne, mistet jeg min barnetro og den har aldri kommet tilbake", var det en som sa. Han mente at Gud kunne berge oss fra menneskedjevelen. Vær varsom med å si slikt.
* "Vårherre har tatt min hustru fra meg, men det er vel en mening med det", sa kong Håkon da han mistet sin dronning Maud i 1938. Vær varsom med å hentyde noen mening  i forbindelse med sykdom og ulykker.
* Presten hadde talt om Guds omsorg, og ble avbrudd av en 6-åring: "Det er ikke sant at Gud passer på alle, han passet ikke på min lille bror som ble påkjørt og døde!"
* Vær varsom med å underkaste deg åndelige ledere med spesielle og sterke kall. Og husk at det kan være mennesker i kirken som ikke er kjent med våre "kristelige rutiner" i et møte/gudstjeneste.
* Vær varsom med å slå fast at det er Gud som har helbredet deg, nevn heller din helbredelse med undring og takk til medisiner og helsepersonell (som Gud har brukt).
* Vær varsom med å si at Guds velsigning er en takk for din tjeneste i menigheten, din kollekt og dine bønner.
* "Når dere kristne ber, høres det ut som om noe skal manes fram" sa en ikke-kristen. Ber jeg for å forsøke å påvirke Gud, eller for å bli påvirket av Gud? "Når jeg selv blir en del av bønnesvaret, blir min bønn virksom" (Jakob Jervel).