grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 mai 2019

Ansikt til ansikt.

På NLMs regionårsmøte i Kleppehallen 25/5/2019 var alt lagt praktisk og greit til rette for dei 400 utsendingene, med gode sangkrefter, god ledelse, og god hovedtaler: Espen Ottosen. Hans første preken var "Ansikt til ansikt med Gud"og da las han fra 1.Tim 6:26 om Gud som bor i "et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se." Så fortsatte han med 2.Mos 33:17-20, der Moses ikke fikk se Guds ansikt. Likevel står det i v.11 at Gud talte til Moses "ansikt til ansikt". Moses hadde et nærmere forhold til Gud enn noen andre, og i 2.Mos 24:9-11 står det at de "de fikk se Israels Gud ... de skuet Gud". Det betyr at de fikk se den åpenbaringen Gud ga seg til kjenne i.. Vi ser det samme i Jesaia 6. Av og til leser vi om at Gud ga seg til kjenne som en engel, og talte til mennesket. Jes 57:15 viser oss at den hellige Gud ikke bare bor i det "høye og hellige", men også " hos den som er knust og nedbøyd i ånden" for å gi deres ånd og hjerte liv. Gjennom hele Bibelen, og særlig understreket i NT, ser vi at Gud åpenbarer seg gjennom sitt ord. Joh 1 skriver om dette Ordet, som er Jesus, og som kom her ned og tok bolig mellom oss. Det forsto etter hvert også apostlene, Luk 5:4-6, "men på ditt ord vil jeg sette garn, sa Simon".
   Årsmøtet ga seg god tid til å høre på erfaringer fra mange i samband med emnet "Ansikt til ansikt med kallet". Noen fortalte om hvordan kallet til tjeneste hadde møtt dem, andre oppfordret til å gå der Gud kaller - også når det galt "plasseringskall". Om dette siste fikk jeg eg god prat med regionslederen Kolbjørn Bø, fordi jeg så inderlig ønsket at en eller annen forkynner kunne få kall til å ta seg av vår NLM- forsamling og misjonslag i Flekkefjord. Men det var nok ikke så enkelt å få en forkynner til å flytte på seg, hørtes det ut til. Det nyttet nok ikke å fortelle om da kretsen ga meg et "plasseringskall" til Flekkefjord i 1982 og ledelsen i NLM et liknende kall til Helgeland krets tre år etter. I begge tilfelle svarte vi ja, og gikk.
   Ottosen fortsatte om kvelden med "Ansikt til ansikt med de unådde", og søndags formiddag med "Ansikt til ansikt i bønn".