grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 september 2014

Siste stopp Jerusalem

Dette er navnet på en ny bok av Chris Mitchell (Lunde Forlag 2014), en øyenvitneskildring fra Midtøsten: Egypt, Tyrkia, Iran, Syria, Gaza og Israel. Vi er i krigssoner med all sin gru, og i hendelser som muslimer beskrev som "et forspill til ankomsten av den sagnomsuste tolvte imamen, Mahdi, den messianske skikkelsen som skal slå ned alle ikke-muslimer i de siste dagene." "Det er ikke mulig å få fredsavtaler med muslimer fordi etter deres syn vil det alltid være krig i verden inntil alle land er lagt inn under Allahs shariastyret. Muslimer har imidlertid lov til å inngå fred med fienden så lenge de er svake i et land, men de - muslimene - er pliktige til å kjempe når de blir sterkere igjen. I endetidskrigen skal jødene ryddes av veien, alle
land skal legges under Allah gjennom kalifatet."

Jødene har ikke alltid gjort det rette, men de har alltid vært Guds folk, 1 Krøn 17:21. "For å være realist i Israel, må du tro på mirakler" (David Ben Gurion)."Hvis Hamas legger ned våpenene, vil det bli fred. Hvis Israel legger ned våpenene, vil de bli drept." Da det store muslinske osmanniske riket ble oppløst etter 1.verdenskrig, gikk stormaktene Storbritannia, Italia, Frankrige og Japan sammen i San Remo og delte opp dette store området i stater, den 25.april 1920, og da fikk jødene et hjemland i Palestina, muslimene fikk også sine arabiske statet. - Martin Fletcher, veterankorrespondent i NBC, skriver det slik i boka "Walking Israel: A Personal Search for the Soul of a Nation":
"Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land.Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet." (Profeten Esekiel 34:11-13, ca.580 f. Kr.)