grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 mars 2016

Bursdagsfeiring

Den 7.mars 2016 var det 110 år siden mor mi, Bendikte (Seland) Salmelid, blei født. Ho døde 10.nov. 1983, vel 77 år gammel, utslitt, trofast og gudfryktig.
Den 7.mars vart svigerdatter Unn-Iren (Kvanvik) Salmelid 47 år, ho er den yngste av mine gutter og svigerdøtre.
Den 10.mars vart eg sjøl 79 år. Den torsdagen hadde me både bedehusvask og full arbeidsdag på NLM Gjenbruk i Kvinesdal, i tillegg til at Bjørg skulle på styremøte om kvelden, så derfor vart mi bursdagsfeiring lagt til tirsdag den 8.mars, med gildt kveldsbesøk av Bjarnes familie. Ein fin soldag og litt snø som dekte marka, eg måtte til Eigersund sykehus for min ukentlige korte behandling for blærekreften.

Men tankene går videre til fødselsdager og år som farer fort av stad. Gudsordet mitt nå vart Salme 31:15-16 "jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier: Du er min Gud. Mine tider er i din hånd. Fri meg fra fiender som jager meg." Fiender for David kunne vera soldater, vanskelige sønner, sjukdom og fristelser som førte til fall. Men i alt dette - og på tross av alt dette - satte han sin lit til Herren. Det gjorde mor mi i ein tung kvardag, det har eg sjøl fått gjort gjennom gleder og sorger i 79 år. Og så er det mi bønn at alle mine etterkommere må få leva i den samme tillit til vår Herre og Frelser.
- Ein liten PS: Me solgte for kr. 10.500 på Gjenbruket torsdag, med svært mange innflyttarar som kom innom og kjøpte litt. Forøvrig har eg fått mykje ut av bønna i Salme 71, om at Gud som har vore med frå barndommen av, ikkje må forlate meg når "kreftene minker" og eg vert "gammel og grå".