grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 desember 2017

«Det er til og med noen som ikke tror du er til, Gud. Du må gjøre noe med det!»

Det var Paul Daasvand som siterte et barns brev til Gud på denne måten, og så føyet han til: «Det var jo nettopp det Gud gjorde!» Jødene hadde ventet på at Guds Frelser, Messias, skulle komme. Da døperen Johannes sto fram for 2000 år siden, var folk i forventning. De husket løftene fra profeten Jesaia 700 år tidligere: «Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Striden er endt, skylden er betalt.» Hvem skulle betale? Jo det var nettopp han «som ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» Jesus Messias, Frelseren, er kommet! Gud gjorde virkelig noe for å vise at han er til, og at han elsker menneskene.
«Adventstida var lang for oss, og julekvelden den lengste dagen i året», sa nylig en taler på Bedehuset, han nevnte barndomsminner og forventningene om julegaver. I dag skal vi også leve i forventning, ikke om at Jesus-barnet skal bli født, men om at han skal komme igjen. Det er godt å få feire jul som en påminnelse om at Jesus er født og blitt verdens Frelser. Og vi kan godt understreke Guds store gave til oss ved å glede oss og gi hverandre gaver og synge julesanger.
Men julen tar snart slutt, hva kommer så etterpå? Ble livet bedre å leve? Ble sykdom og død borte? Juletiden som begynte så tidlig, tar plutselig slutt. Varer forventningene? Ja! Apostlene som hadde opplevd at Jesus kom, de ble opptatt av å fortelle det videre. Englene hadde jo sunget om «fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i». Det måtte jo begy at Gud elsket alle mennesker og at hans frelse galt alle. Og budskapet deres sa også at Jesus skulle komme igjen for å dra alle til seg, alle som hadde tatt imot evangeliet om denne frelsa.
Er så dette bare en vakker illusjon på linje med våre folkeeventyr? Nei, dette er selve grunnlaget for kristentroen vår, basert på historien om Jesu første komme, og løftene om at han skal komme igjen. Disse løftene ble mottatt og trodd av fedrene våre, og de døde i forventningen om å få møte sin Frelser. Om Herren Jesus dryer med å komme igjen, tror vi likevel på disse samme løftene. Har du allerede møtt han her i livet, slik at du er klar til å møte han igjen når «han kommer for å dømme levende og døde»? Med ønske om en god juletid fortsatt, og en velsignet adventstid – inntil han kommer!                                                          (Min andakt i Agder 18.des.2017)