grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 februar 2018

Formiddagsmøter og nattverdsamling på Bedehuset – midt i kirketida.


Flekkefjord Bedehus er gammelt. Det blei oppført i 1875, og flittigt bruk av kristenfolket i byen til sine møter. En gammel regel fra den tid sa at det ikke skulle holdes møter der når det var gudstjeneste i kirken. Så ble det gamle huset solgt, stiftelsen «Flekkefjord bedehus» ble etablert i 1992, og et nytt bedehus stod ferdig til innvielse 3.sept. 2000.
Det ble etter hvert stemning for å begynne med formiddagsmøter en og annen søndag, for å finne en tid da det var meir naturlig å samles. Det var nemlig ikke alltid like greit for barnefamilier å komme til de vanlige 19.30-møtene. Dnk sin nye teologi om samkjønnet ekteskap, i januar 2017, skurret også slik i ørene for mange at de helst ville unngå å gå på gudstjenestene selv om de fleste av prestene ikke ville vie samkjønnede. Men formiddagsmøter på søndag møtte mye motstand fra eldre som ikke ville ha forandring, fra Misjonsselskapet som ville gå i kirken da, og fra problemet med den gamle bestemmelsen fra 1875. Flere allmannamøter ble holdt på Bedehuset om denne saka.
Et utvalg ble satt ned i februar 2016 av representanter fra Misjonssambandet og Indremisjonen for å forberede slike formiddagsmøter, og muligheten for å etablere en bedehusforsamling, i stedet for de to misjonslagene som nå hadde møter i regi av ImF og NLM. Det gamle vedtaket fra 1875 ble nedstemt av styret for stiftelsen, så da ble det vedtatt å prøve med tre formiddagsmøter på søndager: 24/9 (leder: Sven), 29/10 (leder: Bjørg L:), 19/11 (leder: Tobias).
Utvalget (Bjørg Lilledrange, Tobias Salmelid, Reidar Mæstad og Stein Valand) hadde sitt siste møte 4.jan. 2018 og sendte saka videre til årsmøtene for NLM og ImF.
Nattverdsamlinger en torsdag i måneden har det vært på Bedehuset i svært mange år, Gordon Klungland har vært med som «nattverdeldste» for ImF i 36 år, og fra NLM har det vært bl.a. Olav Fjose og Tobias Salmelid. Gordon sa høsten 2017 fra seg denne tjenesten, ingen andre har overtatt etter han ved utgangen av februar 2018, mens Tobias ble gjenvalgt til dette på NLMs årsmøte 6.febr.
Den 25.febr. 2018 tok Tobias over som leder av formiddagsmøte (med Bjørn Ingvald Bryggeså, ImF, som taler) med nattverd. Det var 23 som deltok i nattverden, som ble ledet av Tobias. Brød og vin ble utdelt foran plattformen i storsalen etter som møtelyden kom opp midtgangen og tok imot. Det er å håpe på at dette kan finne sin plass på denne måten i tida framover. Neste formiddagsmøte er bestemt til søndag 18.m,ars, da kommer Wenche Lunde som taler.