grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 april 2020

Vår 13-års bryllupsdagI dag, 21.april 2020, feira me vår 13-års bryllupsdag med ein to timers tur til Høgåsen. Me kjørte 3 km, gjekk opp ved Springvann på ein svært knudret sti med trerøtter, og rusla ned att ein annen sti i retning av Nygård - totalt vel 5000 skritt. Ein god kaffepause fekk me sjølsagt med på veien. Nydelig sol og blå himmel, litt vind utpå dagen. 13 år er ikkje så lang tid for eit ekteskap, men likevel mykje å takke både Herren og kvarandre for. I ei koronatid der me ikkje ser vennene me ellers er sammen med på møter og i foreninger, er det ekstra gildt å få vera to sammen.