grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 april 2020

Påskebrev om fotvask


Det er skjærtorsdag og me husker at det lite brukte ordet «skjær» betyr rein, som om det var nyvasket. Dagens fortelling finner me i Joh 13, og dette hendte like før påskehøgtida:

Jesus reiste seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar eit linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet. Han kommer til Simon Peter, som sier: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden». «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er alt rene - på grunn av det ordet jeg har talt til dere (15:3). .... Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. (13:13-15)».
Hva betyr så dette for oss i dag?
Først av alt skal me få leve i tillit til Jesus og hans budskap, Joh 14:1-6. Han har bore våre synder og gjekk i døden for dei, Jes 53:5. Joh 1:29 omtaler Jesus som «Guds lam som bærer bort verdens synd.» «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, ... han tok det bort fra oss da han naglet det til korset», Kol 2:14.
Ein kristen er erklært rettferdig, frikjent, fordi Jesus ordna opp hans sak. Men han oppdager snart at i dagliglivet har han lett for å søle seg til med stygge tanker, uforstandige ord og mangel på gode gjerninger. Han kan få gå til Jesus med dette, bekjenne si synd og bli reinvaska igjen, 1.Joh 1:8-9 og 2:1-2.
I tillegg til dette taler Jesus om at me skal vaske kvarandres føtter, formane og trøste ein bror eller ei søster som er skrøpelig og engstelig. Jesus gav dei eit nytt bud om å elske kvarandre. Dette budet er så markert at på engelsk kalles skjærtorsdag «Maundy Thursday», ordet «maundy» kommer frå den latinske oversettelsen av Bibelen, der ordet «mandatum» betyr bud, befaling. I denne tunge tida med frykt for virus og einsemd og usikker framtid, kan det vera godt å ta Kongens kloke og omsorgsfulle ord til seg: «Det beste vi kan gjøre er å være til for hverandre. Se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.»