grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 april 2020

Påskebrev om vår levande FrelserMe var sammen med Israel-venner på sightseeing i Jerusalem 2017. Fredag 29.sept. satt me ved «gravhagen» (Gordons Golgata), og eg vart bedt om å ha andakt der ved den tomme grava. Eg siterte det Johannes skreiv om ei ny grav i ein hage like ved staden der Jesus var blitt korsfesta (19:41-42), der la dei den døde kroppen hans etter å ha salva han og svøpt han i linklær. Så kom fleire kvinner til grava «på den første dag i uken da solen gikk opp» (Mark 16:1-2), og dei vart møtt av engler som sa: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han har stått opp!» (Luk 24:5-10).
Grupper av kristne turister stod nærmest i kø for å gå ned og sjå inn i grava som om dei ville overbevisa seg om at den virkelig var tom. Dei fekk sannsynligvis også høyre at denne gravhagen var egentlig «oppdaga» av general Charles Gordon i 1867, men at Jesu grav trulig er å finne i byen der den første «gravkirken» vart reist allerede i år 335.
    Kva betydning har så dette for oss? Ingen ting! Ei utgravd og tom grav forteller oss ingen ting i dag. Frelseren Jesus er jo her! Han lever! Det var i ei grav dei la kroppen hans, men han stod opp igjen frå dei døde. Etter at denne oppstandelsesdagen var over, var det ingen av disiplene som hadde noen interesse av å sjå grava igjen. Det var hardt å tru at oppstandelsen var virkelig, men synet av den oppstandne overbeviste alle (Luk 24:38-48; 1.Kor 15:3-8,17,20).
    Oddvar Søvik har i boka «Derfor tror jeg» gått gjennom alle tenkte og konstruerte motbevis om Jesu oppstandelse, men må likevel avvisa dei alle fordi dei historiske bevis for oppstandelsen er så mye sterkere. Oppstandelsen var selve grunnlaget for at kristentrua fant inngang mellom alle religionene i Romerriket (Apg 10:38-43; 17:16-31). Og fordi han er oppstanden, kan me møte han i dag. Han såg folkemengden og «fikk inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjetere»(Matt 9:36, 14:14, 15:32). Han møter oss på samme måte i dag, og har medfølelse med våre skrøpeligheter, vår koronafrykt og vår einsemd. Me har ein levande Frelser som me kan gå til med alt. Amen.