grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 april 2020

«Vær sterk i denne tid» Svein Ellingsen 1929-2020

 • Eg vart kjent med salmedikteren og kunstneren Svein Ellingsen då eg arbeide som redaktør for Lundes Sang- og salmeleksikon i 1997. Hans liv og diktning gjorde eit sterkt inntrykk på meg. Eyvind Skeie skreiv salmedikteren biografi i 2009 og nevner spesielt at dikteren mistet son sin ved ei ulykke. Like etter kom dåpssalmen «Fylt av glede over livets under», ei av Ellingsens 150 salmer.

 • I Salmeboken finner me svært mange av salmene hans, men bare fire av dei er komme med i Sangboken. Bedehusforsamlinga kjenner lite til melodiene og derfor er hans salmer sjelden sunget. Eg skulle ønske at dei vart tekne i bruk mykje meir, særlig nr 411 og 501. Her skal eg bare minne om det første tankevekkende verset i desse salmene:

 • Gjennom denne dagens timer
 • Er det noen som vil merke
 • Om jeg følger Kristus efter
 • Eller søker egne veier,
 • Om jeg er min egen herre,
 • Eller lever som en kristen. (Nr 501)

 • Vær sterk, min sjel, i denne tid
 • Når du har tungt å bære
 • Hold ut i prøvens stund og lid
 • De døgn du går i lære.
 • En dag til slutt
 • Blir mørket brutt
 • Av lyset fra Guds fremtid. (Nr 411)

 • I Herre Krist, vårt lys på jord,
 • Møt dem som ennå ikke tror,
 • Og la dem ved din Ånd bli ført
 • Dit hvor ditt gledesbud blir hørt (Nr 45)

 • Nå tenner vi vår adventskrans,
 • Adventskrans.
 • Vi gleder oss i lysets glans,
 • Lysets glans. (Nr 616)