grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 januar 2008

Hindrer vi Gud ...?


Hindrer vi Gud i å nå de ufrelste med sitt frelsesbudskap fordi vi stenger Ham inne i forsamlinga vår? Truls Åkerlunds bok "Gud i kirkeasyl" (Genesis, 2007) har engasjert meg og rystet meg. Menigheten har et stort og tyngende ansvar for at alle mennesker til alle tider og i alle kulturer skal få se og høre evangeliet på et språk de kan forstå. Jesus forlot sin himmel for å nå menneskene der de var, hva må da vi gjøre i dag for å nå de som er utenfor? Jfr.Paulus i Aten, Apgj. 17:16ff, 1 Kor 9:19ff. Vi er vant med å snakke og påstå, kansksje er det tid nå til å lytte og forstå? Det er de postmoderne menneskene i dag som skal nåes, og de er ikke oppdratt til å forstå kristne ord og bibelske sannheter. Det er ikke nok for oss bare å forkynne vårt budskap, det må også forstås av tilhørerne, Matt 13:23. Et uforstått og irrelevant budskap gagner ingen. Bør vi som bedehusfolk flytte søkelyset fra aktiviteter til relasjoner? Guds prosjekt er å forlate de 99 for å lete etter den ene som har rotet seg bort. Noe annet budskap har heller ikke menigheten.