grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 mars 2008

Planer og reiser 2008


"Menneske spår, men Gud rår" seier me gjerne. Eg har ikkje skrive så mye på denne bloggen fordi me har ein annen blogg - ein "familieblogg" for oss sjølv. Dei første 3 måneder av dette året har vore dramatisk nok for Bjørg og meg: Reiseverksemd med møter for meg både lokalt og ellers i NLM-kretsen vår, og ein alle tiders 3-vekers tur til Israel ("Bibelferie i Eilat") med utfarter både til Petra, Sinai og Timna. På bildet viser eg noen lysbilder om "Påskens budskap" (PowerPoint) for noen av dei mange påskegjestene våre (Bent ogEllen). Og så til slutt: Etter spørsmål fra ledelsen i NLM har me sagt ja til eit oppdrag i Awasa i Sør-Etiopia for 6 måneder (3.april - 1.okt.). Me skal vera styrerpar på NLMs "ferieplassen", som nå er rekreasjons og konferansesenter for både NLM-misjonærer, og andre utsendinger og gjester fra inn- og utland. Dette vert svært spennande både for meg og ikkje minst for Bjørg som ikkje har vore i Etiopia tidligere. Foreløpige vansker me har hatt med pass og malariatabletter gjer at me meir enn noen gong setter vårt håp til Gud og misjonsfolkets forbønn når det gjeld framtida.