grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 november 2009

Sterke stemmer med et budskap!


”En sangaften du sent vil glemme” stod det i annonsen for konserten i Flekkefjord Frikirke lørdag 7.nov. Sangeren var den kjente finsk-russiske tenoren Viktor Klimenko (67). De velklingende sangene hans på svensk greip oss sterkt: ”Hallelujah, Jesus kommer!” Den verdensberømte ”syngende kossak” var som 38-åring blitt tom og utbrent og mistet meininga med livet og framtida. Med selvmordstanker i hodet påsketider 1980 husket han på at foreldra hadde lært han å komme til Gud med sin nød. Den bønnen ble vendepunktet og redningen for han. Avisene slo det stort opp da han ble frelst og begynte som gospelsanger, men nå hadde endelig den kraftfulle røsten fått et budskap å synge ut.
Daniel Kebbede, sanger og turoperatør, ledet konserten. Han understreket sterkt hovedbudskapet for oss kristne, om Jesu blod som ble utrent for våre synder. Dette måtte ikke stilne i våre kirker og bedehus! Evangelisten Amalu Geta fra Immanuel-kirken i Addis Abeba var i Norge på et to ukers besøk, og ble intervjuet av Daniel i pausen mellom sangene. Amelu hadde et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud grep inn i de overfylte kirkene i Etiopia, med frelse og helse til mennesker i nød. Han ble nesten forskrekket over de mange tomme benkeradene han hadde stått foran her i Norge. Hadde vi glemt hva bønneropene til Herren kunne skape av velsignelse og kraft i og utenfor våre gudshus? – Budskapet som lydde for de få som hadde funnet veien til Frikirken denne kvelden, vil sent bli glemt. (Foto viser Daniel, Amelu og Viktor)

05 november 2009

Fra vår USA-tur 2009

Bildene viser stranda ved Ontario-sjøen, NY, der me vart verande ei vekes tid.

Tobias sammen med broren Tønnes utenfor Tønnes sin vesle "cabin".

Sjøen og flagget.

Velkomsten vår i småbyen Eureka i Kansas.


Posted by Picasa

03 november 2009

Forkynnelsen i møteuka

blei godt mottatt av folket som kom fra både byen og bygdene omkring, kveld etter kveld, 28/10 – 1/11.
Ole Abel Sveen (73) streket under Guds tanke om oss, hans dyrebare frelsesvilje (Sal 139) om utvelgelsen i Jesus. Han la hjertet sitt i et varsomt og varmt pianospill, og tindrende klart fikk han synge evangeliet inn i alles hjerter: ”Gud vil ikke miste en eneste en”, ”Eg såg ein Kristi pilgrim”, ”Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud.”, ”Alt er vel – i Kristus”.- Gud har også tanker om våre liv som kristne. Han kan bruke og velsigne det lille vi har: ”Gud har en plan med ditt liv”, tenk på for eksempel Josef (GT), ”Nistepakken” (Haldis Reigstad). Kaj Munk sa det slik: ”Gud tar forbannelsen vår i sine hender og kryster den inntil det drypper velsignelse av den.”
Johnn Hardang (56) la fram Ordet, ordnet og logisk ble det bygget inn i bibelske og historisk-menneskelige sammenhenger. Hans kunnskap og minne er usedvanlig stor. Av og til formet han det bibelske budskapet i så utradisjonelle vendinger at det ble en ny øyeåpner for oss: Bergprekenen er budskapet om gleden av å følge Jesus. Bibelens 15 festreisesalmer hvordan Gud griper inn i de ulike faser av vår livsreise (Sal 121). ”Dødsskyggens dal” fra Sal 23 er ofte beskrivelsen av en vond del av livsreisen vår, og nettopp i den salmen får vi bruk for en hyrdes hjelpende hand. Herren er omtalt som hyrde på tre måter i Bibelen: Som den ”gode hyrde” gir han sitt liv for sine får, han gikk i døden for oss (Joh 10:11). Som den ”store hyrde” bevarer og styrker han sine troende (Sal 23), og som ”overhyrden” (1.Pet 5:4) åpenbarer han seg for å ta oss med til himmelen. ”I din hand er mine tider” står det i Sal 31:16, både fortida, framtida og nåtida!