grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 januar 2010

Skrivekløe og opplevelser

Tobias databordet Eit “skrivevirus” må ha bitt meg tidlig, eg tok nemlig til med dagbokskriving alt i 10-årsalderen. I årene i Etiopia og Norge 1961-93 skreiv eg regelmessig i store dagbøker, og limte inn artikler av personlig og etiopisk interesse i scrapbooks. Nå har eg begynt å sjå over dette, kanskje kunne det arbeidast sammen til ei “misjonærbok” – til ein sjølbiografi. Dagboksbladene vekker til live dunkle minner av mange slag, vonde dramaer og gode solskinshistorier om kvarandre. Og som ein rød tråd gjennom det heile: skrivekløa mi. Kan hende kan Herren bruke noe av desse skriveriene mine, det er vel han som har gitt meg skrivekløa?

10 januar 2010

- Inanibìdi (“Jeg er nødt til!”)

Han sa så, Geir Tore Salmelid då han preika i FlekkefjGeir Tore Flekkefj 100110ord bedehus i kveld, 10.januar. Sammen med Margunn og barna Kamilla, Tomas, Joakim og Renate fortalte han om det plan-lagde misjonær-oppdraget til Kenya (Kapenguria Bible Course og Nairobi) i slutten av juli. - “Vi kan ikke la være for det er ennå noen som står utenfor Jesu frelse. De har nemlig ikke hørt evangeliet! Vi leser om Peter i Ap.gj 4:8-12 som hadde lækt en syk mann og med frimodighet forkynte Jesus som eneste frelsesvei. Vi fikk ikke reise ut i 2009 på grunn av NLMs dårlige økonomi, det var tøft for oss alle. Nå ber vi om at dere ber  både for oss og ikke minst barna. De blir boende hos oss i Nairobi og jeg skal pendle en del til bibelkursene i Pokot!” Familien fikk mange forbedere i NLM-forsamlinga på bedehuset etter den kvelden. Vi var mye takksamme for besøket. (Foto viser familien på  bedehuset sammen med Leif Jan Krogedal, som ledet kveldsmøtet.)

01 januar 2010

Velsignet nytt år 2010

Nyttårsaften09 fullmånenNyttårsaften med fullmåne og festlig samvær 18.00-00.30 på leirstedet Ersdaltun, med smakfulle middagsretter og multekrem og riskrem til dessert, frukt og kaker utover kvelden, og god prat sammen med 25 venner. Kjell Trodahl las om den dramatiske svenske rødeko rs-turen i Etiopia då italiennerne tok landet i 1936. Erling Kongevoll imponerte med klangfulle gitar-stykker, det samme gjorde Leif Jan og Reidar på sine instrumenter, fiolin og Nyttårsaften09 Mæstad Midtun Kongevollpiano. Me fekk humoristiske småstykker og takksamme vitnemål. Tobias avslutta med å minna om at Gud er med oss både i medgang og motgang, om me merker han eller ikkje – når me tillitsfullt har lagt livet vårt i hans hand, Jes 43. – Ute kraup temeraturen ned til –23 på Ersdal og –13 heima på Søyland (Flekkefjord), då var det godt med varme klær og startvillig bil. Me hadde fått ein gild avslutning på eit velsigna år, og er takksamme for kvarandre og for venneskaren kring oss!

Viktig PS: Det er i grunnen rart at me vektlegger så mykje nyttårsskiftet og eit nytt år. Det virkelig store er jo å få ein ny dag, med ny nåde og nye muligheter ... og å få leggja også den nye dagen i Herrens hand i tillit og med forventning, og med visshet om at ein dag vil bli vår siste.