grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 februar 2010

Alle, alle vil vi ha med …

IntSamling 270210 Innvandrerfesten på Bedehuset ved Dnk og NMS ble festlig og fargerik. Åse Lyseng var over alt og hilste på folk, hengte opp bilder, styrte med utlodning, og ordnet opp i programmet for denne brokete skaren som fylte storsalen lørdags ettermiddag 27.feb. Flekkefjord har nå svært mange innvandrere, mange grupper skulle delta på festen. Etiopierne hadde ei lita dansegruppe. “Vi har slekta vår i heimlandet og ville følt oss forlatt her om vi ikke hadde kunne kommet sammen til fest”, sa en fra Afganistan. “Alle, alle vil vi ha med, vil vi ha med til himlen” var en norsk sang innimellom alt det andre. Mange muslimer var med. Matretter fra mange land – også litt injera og wott – smakte herlig. Praten gikk ved alle bord. Sokneprest Julia hadde et godt sosialt-religiøst budskap om nødvendigheten og gleden av å treffes og på den måten påvirke hverandre, vi var jo alle skapt av Gud i hans bilde.

23 februar 2010

Kappes om å hedre hverandre

Kjell Svindland, formann i bedehusstyret, avsluttet årsmøtet 22.feb. med denne Pauli formaning fra Rom 12:10. Ca. 40 personer var samlet, Reidar Mæstad talte, musikklaget sang, og Sivert Hansen gikk grundig gjennom regnskap og økonomien for stiftelsen. Ekstraordinære utlegg til det elektriske anlegget og kloakkanlegget resulterte i et underskudd på 97.554 som var tatt av disposisjonsfondet. Men økonomien var fortsatt bra takket være utleie til Tannklinikken og det store dugnadsarbeidet som ble utført.I tillegg til de som er nevnt her, takket Kjell spesielt Olav Fjose, Arne Olsen (som hadde vært brannvernleder, nå byttet ut med Jan Kydland), Laila Laugstøl, Sigrid Nuland (blomstene), Stein Valand (miksebordet) og Kitty. Bedehusstyret består av to personer fra hver av de tre organisasjonene, fra NLM er det Olav og Reidar, med Bjørg Nedland Salmelid som varamedlem. Det ble en god og informativ kveld, med gode smørbrød og iskake. 

22 februar 2010

Et skritt videre

kors stener Søndag var det familiemøte kl. 17.00. Det ble litt langtrukket med barna før fellesukepredikant Arnfinn Clementsen slapp til med sitt budskap: 1) Se framover, ikke heng deg opp i de “gamle, gode dagene” i fortida. 2) Lev i den dagen du har fått i dag! I det som er aktuelt nå. 3) Bruk de anledningene – gode gjerninger – som Gud har plassert i din vei. En levende og lettforståelig tale av en god taler, men hva med budskapet om synd og nåde? I disse fire fellesukedagene har det også vært “bønnevandring” i ungdomssalen, der vi bl.a. kunne få legge av syndebyrden (stenen) ved korset. Mariell synger fantastisk godt og tydelig sine lovsanger til Herren, men vi savnet nok sanger med gråt over synden og jubel for frelsen. Oppsummering: Bra om vi lot ungdommen styre med fellesmøtene også neste år, med ønske om å nå oss alle med et bibelsk budskap.

19 februar 2010

”Ungdom får fornye fellesmøtene”

Clementsen Arnfinn  var forhåndsomtalen i Agder, og etter det første møte ser overskriften ut til å stemme. Flekkefjord Gospelkor har gode sangere og bra band som er svært overdøvende for folk flest. Mariell sang nydelig og tydelig norske sanger til fint akkompagnement, og Margaret ledet på en lett og svært trivelig måte. Arnfinn Clementsen (56) brukte sine 45 minutt til å streke under et sentralt budskap om Jesus som eneste frelsesvei, ikke kristendommen eller andre religioner: ”Du er invitert og inkludert i Hans frelsesgjerning, Joh 3:16! Du skal få bli en kristen uten å måtte forbedre deg, for det var nettopp ditt mangelfulle og syndige liv Han tok på seg og led straffen for!” Arnfinn fortalte også mye om seg selv for at det fullsatte bedehuset skulle lære ham å kjenne, og hans kone Liss-Bente, ”min darling, beste fan og gode kritiker”. (Foto: ostfoldkirken.no)

17 februar 2010

Kina-besøk igjen

Forfatter og Kina-historiker Erik Kjebekk (64) seerik Kjebekkr fram til pensjonisttilværelse i heimbygda Evje, men er nå fullt opptatt som leder av NLMs misjonsarkiv i Oslo. På misjonsmøtet i Flekkefjord på tirsdag minnet han oss om såkornet i Mark 4:26-32, det kan ta lang tid mellom såarbeid og innhøstning. Slik har det vært i Kina. 240 misjonærer hadde blitt sendt ut til Kina av NLM, og 21 fikk sine graver der ute, i tillegg til 30 barn. Misjonsarbeidet kostet. Fra 1949 ble det slutt på misjonsarbeidet vårt. Men også i Kina kom høsttida, de kristne teller på mange millioner i den registrerte Tre-selv-kirken og i uregistrerte menigheter. Kjebekk var i Kina i 1999, 2004 og 2009 og skrevet bøker om legemisjonæren Tønnes Frøyland (skutt i 1914) og andre. Kjebekk gav oss ei levende skildring av misjonshistorien i fortid og nåtid, og inspirerte oss til å fortsette sålenge det er tid både i Kina og på  våre andre misjonsfelt.

14 februar 2010

Internasjonal valentindag

Etter gudstjenesten i kirken ble alle invitert til “internasjonal kirkekaffe” på bedehuset. Det ble et svært hyggFlagg Eth Tzelig og positiv ettermøte med full sal av alle nasjonaliteter og smakfulle retter. For meg var det jo størst å få sitte til bords med flere etiopiere, prate amharisk og ete meg nesten mett på indjera og wott! Jeg fikk også høre at her i byen har de kristne innvandrerne annenhver lørdag møte i Pinsekirken, og lørdagen imellom har etiopierne egne møter på samme sted – der omkring 10 personer kunne møte. Der skal jeg være med så sant jeg har anledning. Ved kirkekaffen feiret flere valentindagen ved å snakke om vennskap og fellesskap. Vi fikk en meget bra dag!

12 februar 2010

Koranens ord og islamsk praksis

Somali Ayaan bok

Kenya-misjonær Arnfinn Røyland var her i Flekkefjord under julemessa vår høsten 2009, og han anbefalte boka “Mitt liv, min frihet” av Ayaan Hirsi Ali når det gjaldt liv og lære hos somali-klanene. Jeg kjøpte og las boka, den utfordrer og ryster. Ayaans selvbiografi forteller åpent og ærlig om et turbulent menneskeliv og menneskesjebner under Koranens harde bud. Kvinnenes omskjæring og stilling i underkastelse blir særlig understreket. Ayaan voks opp i Somalia, i Saudi-Arabia, Kenya og til sist Nederland. Hun forlot sin Allah og sin islam uten å finne noe erstatning, og ble til slutt medlem av det nederlandske parlament. Under sterk politibeskyttelse har hun greit å unngå å bli drept som medarbeideren Theo van Gogh ble. – Historien henger sammen med at det i dag ble opplyst på nyhetene at 79 jenter ble tvangsgiftet i vårt land i 2009. Vi kan ønske en forandring i verdens muslimske samfunn, men hva kan vi gjøre?

 

05 februar 2010

Både såarbeidet og innhøstningen trener mange

Årsmøte2010 Helland Trodahl Krogedal Hogstad Misjonssambandets misjonslag i Flekkefjord hadde sitt årsmøte på Bedehuset 2.februar. Usedvanlig kraftig snøvær hindret mange fra å komme, likevel hadde 22 våget seg ut. Styreleder Tobias Salmelid åpnet med å minne om apostlene som trengte forsterkning av diakonene, for arbeidet var så mangfoldig. Slik er det i dag også i misjonsarbeidet vårt. Kretsstyreleder Birger Helland understreket sterkt Guds Ords virkning mellom mennesker. Men Guds rike når bare så langt som såmannen når med sitt såkorn. Taleren var bekymret over den dårlige bibelkunnskapen mellom kristenfolket, særlig de yngre, og ønsket at det ble lagt mer vekt på bibeltimer i forkynnelsen. Årsmøtesakene gikk greit unna: Styremeldingen ved Solfrid Løland, regnskapsoversikten ved Nelly Sivertsen og valget ved Kjell Svindland. Over kr. 700.000 ble sendt til kretskassen i 2009, i tillegg til direktesendt beløp. Etter valget ble styret slik: Tobias Salmelid, styreleder; Sven Hogstad; Reidar Mæstad; Solveig Forseth, Eldbjørg Kydland, med Olav Fjose og Bjørg Nedland Salmelid som varamedlemmer. Under møtet deltok Kjell Sverre Trodahl med sang og Kjell Svindland var pianist, Randi og Solveig hadde smørbrød og kaker. Vi er takksamme for den iver og trufasthet som misjonslaget sine medlemmer viser både ved giverglede og arbeid for øvrig. (Bildet viser Birger Helland, Kjell Sverre Trodahl, Jeif Jan Krogedal og Sven Hogstad, foto: Tobias)

01 februar 2010

Misjon i en ny tid

Verdenskart “Bedehusenes storsamling” ble avviklet på Flekkefjord Bedehus 30-31.januar og mange var samlet fra bygdene omkring i tillegg til byens folk. Hans Austnaberg fra Misjonshøyskolen (NMS) streket under at det var Guds misjon: Gud sendte Jesus, de to sendte Ånden, Jesus sendte ut sine apostler. Men tida er annleis i dag og spørsmålet til oss blir: Hvgordan lever VI i denne sendelsen? Hvordan møter vi våre nye landsmenn? Johan Tidemann Johansen (Frikirken) fortalte levende om Kina i dag og om hvordan vi kan være støttemisjon for kinesiske menigheter og presteutdanning, og yte sosiale tjenester i lokale kinesiske samfunn. På søndag hadde generalsekretær Ola Tulluan (NLM) to møter om forkynnelsens innhold i vår tid. Han la vekt på forkynnelsens betydning for vekkelse, for Guds kall til oss, og for å bli satt i stand til all god gjerning. Gjennom den får tilhøreren møte Gud og svare med anger og tro. I Etiopia hadde han nettopp vært på en storsamling i MekaneYesus-kirken, med sine 5,3 millioner medlemmer. Der hadde de også innviet flere misjonærer for EECMY International Mission Siociety, de skulle til Jemen, Mali og flere andre land under mottoet: “A mission worth dying for!”. Tulluan understreket det tankekorset at 2000 år etter at Jesus gav misjonsbefalingen, var enda 25% av jordas beforkning unådd. Hva blir det av vår lydighjet mot Jesu uttrykte vilje?!