grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 mars 2010

“Nytt liv av daude gror”

Denne strofa fra Blix-salmen No livnar det i lundar stod på framsida Snøklokker200310av Velsignet Helgs påskenummer. Vi merker det når snøklokkene titter fram og de store snøhaugene må gi etter for solvarmen. Gud står bak dette naturens under. Han skapte ved sitt ord og skaper fortsatt ved sitt frelsesord i dag. To etiopiere hadde begynt med møter for sine landsmenn i Pinsekirken i Flekkefjord, det var Johannes og Gemechew, så kom fleire til og Guds ord vendte ikke tomt tilbake, Jes 55:10-11. Etiopiere Pinsekirken 270310 Vi har begynt på påskeuken: Jesus døde der på korset for å gi liv til deg og meg. Han ble vårt skyldoffer (= ofret for å dekke over vår synd og skyld) for å rettferdiggjøre de som kommer til Gud ved ham (= for at menneskenes synder ikke skal bli tilregnet de som har tillit til Jesus), Jes 53:10-11. På lørdag hadde jeg bibeltime for disse etiopi erne. Det var “vår talsmann hos Faderen” som stod i sentrum, 1 Joh, 1:1-2.

26 mars 2010

Propaganda uten fundament og propaganda uten mål

Ordet “propaganda” betyr ivrig virksomhet for å utbre og agitere for en tro, livssyn eller mening, og det er ytringsfrihet for slikt i landet vårt, heldigvis. Steven Caswell skrev i Agder 24.mai om sin “voksende ergrelse over at salmeryttere opptar spalteplass for  propaganda”, deriblant nevner han innlegg av Kjell Sinnes og meg. Han agiterer for sin egen historieløshet og sine fordommer om Bibel og kristentro, og mot slikt nytter neppe noe motinnlegg.

Hilde Sirnes, prost i Flekkefjord, hadde et langt og engasjert innlegg på menighetens årsfest på bedehuset 25.mai. Hun var ivrig opptatt av å plassere kirken i kulturlivet og få kontakt med mennesker på andre arenaer. Festen var absolutt vellykket med mange kirkefolk, smakfulle smørbrød og klangfulle sanger av menighetskoret. Sirnes framholdt positivt Pinsekirkens gode kontaktskapende tiltak. Men vi kjørte heim med et ubesvart spørsmål: Vil fellesskapet i kirken føre folk inn under Ordets forkynnelse til dom og frelse, eller blir det bare en trøstende sovepute for dem - uten kontakt med veien til himlen?

21 mars 2010

”Come to Jesus”

Det var hovedbudskapet til pastor Emanuel SirImanuel trommeraj på den internasjonale samlingen i Pinsekirken lørdags kveld. Han talte om å bli drevet av Ånden, vandre i Ånden og leve i Ånden, Gal. 5:25 og Ef. 6:10-18. Beskyttelsen som hjelper en kristen i kampen er bare Jesus, omtalt som ”Guds fulle rustning”: Ordet, rettferdigheten og fredens evangelium. På bildet ser vi han begynne bibeltimen sin med å synge en pakistansk innbydelsessang. Jeg fikk være med og be spesielt for tre afrikanere som bad om forbønn. Etiopieren Gamachu, som var fint omtalt i Agder på fredag, ledet samværet.

På lørdag formiddag hadde vi Birgits ”påsketreff” som har nesten utviklet seg til ei ”påskemesse” med både loddsalg og åresalg og bløtkakestykker for de 100 som hadde møtt fram, både trofaste bedehusfolk og ”kjente by-damer” som sjelden eller aldri kommer innom der. Birgit som hadde startet dette ”påsketreffet” for noen år siden, åpnet det ved å glede seg over våren som ser ut til å komme etter en lang snøvinter. Ca. 36.000 kr. til Misjonssambandets arbeid var et godt resultat for alle som hadde vært med og forberedt påsketreffet. Misjonær Ingrid Johanne Myra førte oss med til pionerarbeidet blant stammefolket i Pokot i Kenya på en selvopplevd og interessant måte, samtidig som hun hele tiden fikk vise forsamlingen at frelsesbudskapet som disse fikk del i var det samme som vi i Flekkefjord har bruk for i dag. Ikke alle gikk heim med gevinster, men alle fikk lytte til budskapet og ble velsignet!

18 mars 2010

”Vi er Herrens redskap for å nå Hans mål”

Kretsleder Birger Helland understreket i samtalen at strukturer og administrative opplegg ikke måtte skyggFelleslaget kart e for det store oppdraget vi er med på. 25 foreningsledere og andre hørte han på Gyland Bedehus 17.mars, der han orienterte om Stavanger og Haugesund krets sin overgang til Region Sørvest. Flekkefjord Felleslag blir en av de 9 områdene i regionen. Vi regner med at det nye ”Område Flekkefjord” får beholde både styre og årsmøte, og ønsker at vi og de andre områdene får velge vår egen representant til det nye regionsstyre. Vi ønsker ikke noe ”distrikt” som et ekstra nivå mellom området og regionen, men et samarbeid mellom noen områder kan bli tjenlig m.h.t. leirsteder og skoler. Takknemlighet for Kjell Sverre Trod ahl sitt virke i mange år i området vårt, og fordi Anne Lise Nilsen skal begynne som barnearbeider fra 1. august, kom klart fram i samtalen. Svakheten i området vårt har vært liten fokus på forsamlingsbygging med etablering av misjonsforsamlinger og systematisk bibelundervisning, dette bør tas opp under årsmøtet på Hidra 8.mai. Kjell Trodahl ledet møtet, Eivind Kittang tok notater for regionens styringskomite og misjonskvinnene på Gyland sørget for rundstykker, kaffe og kaker. Måtte Herren velsigne overgangen til regionsdannelse for oss alle i NLM.

17 mars 2010

”Det finnes ingen Gud”

Anna Årstøl og Leif Stenberg Gausdal har skrevet leserbrev i Agder som bare bør ignoreres, eller gråtes over. De forstår ikke at noen i dag kan tro på et totusen år gammelt skrift eller holde på sine gamle trosartikler i 2010. Noen mennesker i vår kultur lever og argumenterer som om sitatet i overskriften passer på dem i dag, enda det egentlig er fra Bibelen, 3000 år gammelt, Salme 14:1-2. Gud blir ikke skadet om han blir uthengt eller utskjelt, men vi skylder å vise respekt for alle hans skapninger, også de menneskene som har et livssyn som inkluderer den levende Gud. Ytringsfriheten står ikke over trosfriheten, verken i vårt samfunn eller i andres. Hallvard Kvæven har sikkert ikke skrevet alle sine innlegg med like stor visdom og omtanke, og kirkens tros-og dåpsundervisning har vi ikke sett så mye resultat av ennå. Men det betyr ikke at vi selv skal kritisere dem uten å prøve å forstå hva deres sak egentlig dreier seg om. Takk til Kjell M. Sinnes som fikk fram på en fin måte både ros til redaktøren og ”det tragiske å oppleve at både åndelige og verdslige styresmakter fører en politikk som betyr demontering av fundamentet” for vår kultur og kristentro. – Tobias Salmelid

15 mars 2010

Evaluering: Nådde vi målet med møteuka?

I alle år har Indremisjonen og Misjonssambandet hatt separate møteuker vår og høst, men fra høsten 2009 slo vi disse sammen. Hadde vi noe mål for møteaksjonen 9-14.mars på Bedehuset? Eller hadde vi møter bare for å holde tradisjonen ved like? Vel, vi hadde i hvert fall et sterkt ønske og ei bønn til Herren om at noen måtte bli nådd med frelse og fornying ved Guds ord. Bare den enkelte tilhører – på siste møtet var det vel 100 – kan fortelle om  denne bønna ble oppfylt. Men noe positivt skal i alle fall nevnes: – Det svært gode og konstruktive samarbeidet mellom ImF og NLM ved denne aksjonen. – Gode sangkrefter ble vi kjent med på alle møtene, klangfulle sanger med et godt budskap. – Talerne Nils Kåre Strøm og Martin Lindhjem hadde ingen lange bibeltimer, men følelseslada og klar forkynnelse om synd og nåde, og innbydelse til å ta imot Jesus (Noen nye så vi ikke). – De fleste tilhørerne stoppet igjen etter møte for en prat og kaffe, etter sang- og musikkmøtet på lørdag var der til og med pølsebrød. – Nettokollektene ble delt likt mellom de to misjonsorganisasjonene. – Den gode vekkelsesånda på møtene kunne ha fått oss til å forlenge møteuka, men dette ble likevel etter en helhetsvurdering ikke gjort. – Neste fellesmøteuke blir til høsten, 12-17.okt. – Vi er takksamme til Herren for møtene, og til alle som deltok på forskjellig måte!

13 mars 2010

Underet i Sør-Afrika

Einar Lunde (67 år i dag!) hadde foredrag i FOLYMPUS DIGITAL CAMERA         lekkefjord kirke i gårkveld. For fullt hus kåserte han svært personlig og levende om situasjonen under apartheidsystemet, om Desmund Tutus innsats, og om underet som skjedde da Nelson Mandela ble satt fri i 1990 og startet sitt forsoningsoppgjør. Lunde holdt på i 70 minutter uten stans og uten manus, så fortsatte han i 30 minutter med svar på 2-3 spørsmål og litt reklame for bøkene sine, “Paradisveien” og “Safari”. Han mente det var håp for Sør-Afrika også etter at disse lederne blir borte fordi landet nå hadde mange sterke folkebevegelser basert på den afrikanske ubuntu-filosofien, at vi alle får hjelp og gir hjelp og på den måten utfyller hverandre i samfunnet (bilde er av Einar Lunde i Ullensaker).

11 mars 2010

Overraskende bursdagsbesøk

Det var i går altså: Bjørg var ein tur på byen og sk100310Tobias73ulle kjøpe bursdagsgave til meg, og kom tilbake med Martha – som hadde ein dag fri frå sykepleiepraksisen i Kristiansand og spanderte dagen på meg. Det var ein gledelig overraskelse, i tillegg til alle epostane og meldingane og gaver og Bjørgs smakfulle og nydelige bløtkake. Det er jo deilig å føla seg som midtpunkt med omtanke og omsorg på alle sider! Om kveldan var me på møte på Bedehuset og hørte god og sentral forkynnelse av Nils Kåre Strøm og Martin Lindhjem, og klangfulle og gode sanger av “Adelphos”, Pastor Madsen m.fl. Desse fellesmøtene (ImF/NLM) fortsetter ut veka.

07 mars 2010

Innvandrersamling og Guds plan

Lørdag var vi i Pinsekirken om ettermiddagen kl. 17-19.00 Pinsekirken internasjonal sammen med 20 nye innvandrere, et svært gildt og fargerikt møte. Det startet med litt norskundervisning (bildet) med Jan Egil Svindland, assistert av pastor Immanuel Siraj (62) som hadde talen etterpå. Han bor på Moi, preker ofte i Oslo og har vært flere ganger sammen med oss i IKF/Salem i Stavanger, en svært gild og sosial forkynner. Guds plan var emnet hans: (1) Gud er mer opptatt av å frelse oss enn å la våre egne planer lykkes. (2) Dernest vil han få oss inn i de troendes fellesskap for at vi skal bli styrket på livsveien vår, og (3) fylle oss med sin Ånd, Rom 8:14-16 og Gal 5:16 og 25. En kristen blir ledet av Ånden, han prøver ikke å finne veien selv. Så ble møtet avsluttet ved at vi stod og hadde ei bønnestund sammen, Immanuel bad spesielt for noen i forsamlingen. Han kjente meg igjen fra Salem. Grace fra Sudan, som ble stort omtalt i Agder på fredag, hadde et vitnesbyrd. Vi fikk prate sammen rundt et fruktfat til slutt. Neste lørdag er det amharisk samling ledet av etiopierne Johannes og Gemechu, og om to uker kommer Immanuel igjen.