grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 september 2010

Med Afrika i hjarta

- Dere føler vel helst glede over å få reise ut att til Etiopia nå, sa Martin Birkedal til oss under NOREA-møtet på bedehuset i går kveld. Vel, eg nevnte litt om vansker me kunne møte, og om Bjørg som dessverre ikkje fekk bruke sin swahili-kunnskap i Etiopia. – Men dere har nå likevel Afrika i hjarta, etter alle åra der ute!

Bjørg og eg hadde fått eit tre måneders oppdrag Awasa i Etiopiasom me hadde sagt ja til. Me skulle vera styrerpar på konferansesenteret “Resort” i Awasa. NLM hadde bygt opp dette som misjonærenes feriested for snart 40 år siden. Me skulle ikkje drive evangelisering der, men arbeide for at andre kunne bringe evaqngeliet og nødhjelp ut til folket. – Når dere savner oss på møtene i tida framover, la det da minne dere om å be for oss. Det kan hende det er nettopp da me treng det mest!  Møteleder Olav Fjose bad Herren om å ta seg av oss. Han hadde tidligere minna oss  om Guds løfte i 5.Mos. 31:6-7: Vær frimodig og sterk! Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg Du skal ikke frykte og ikke være motløs!

27 september 2010

Bedehuset, gammelt og livskraftig.

- Det gamle bedehuset i Flekkefjord var blitt brukt i 125 år da det nye i Brogaten 27 ble innvidd 3.sept. 2000. Styret for huset viste framtidsrettet pågangsmot da Samvirkelagets hus ble innkjøpt og ombygget til et praktisk og praktfullt flerbruksbedehus. Det kostet millioner av kroner og utallige dugnadstimer, men huset stod gjeldfritt ganske fort. De fine og talende maleriene på frontveggen i storsalen ble tatt med fra det gamle huset, der de hadde hengt siden 1948! Under bedehusbasaren de to siste dagene var kr. 54.000 kommet inn og viser at misjonsvennene fremdeles støtter opp om sitt bedehus økonomisk.

Dette kunne kasserer Sivert Hansen informere omKjell Solveig 10-års jub under Bedehusets 10-års jubileum 26.sept. Styreleder Kjell Svindland ledet festmøtet på sin trivelige og faste måte. Flekkerøy sangkameratene med sine sterke mannsstemmer og to trekkspill, bassgitar og elektrisk gitar, gledde den fullsatte storsalen med gode sangtekster til fengende toner. Den vellykte festen ble avsluttet med kaffe og bløtkake og småprat i Haugesalen.

Generalsekretæren i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, hadde talt sterkt og klart både på basaren og under jubileumsmøtet. Som svar på spørsmålet ”Trenger vi bedehuset i framtida?”, ønsket han å bevisstgjøre alle kristne på verdien av å eie et samlingshus der vi hadde frihet til å velge våre egne forsamlingsledere: En dramatisk avkristningsprosess skjer i landet vårt. Den gamle ”elipsetenkningen” som sa at de kristne skulle bruke både kirkehuset og bedehuset, var mindre aktuell i dag. Bedehusvennene bør nå være med og styrke forsamlingen og ikke vektlegge sin tilhørighet til sin misjonsorganisasjon. Vår arbeidsmetode i dag må være å starte i heimen og fortsette på bedehuset, for å nå de unådde i byen vår og landet vårt. Og vi kunne legge til: og ut over den vide jord.

25 september 2010

Erik Furnes og Harmony Singers på Bedehuset.

Furnes Erik Det var Bedehusets årlige basar, fredagskvelden 24.sept. ImFs generalsekretær Erik Furnes (45) talte om då Jesus stilte stormen på Genesaretsjøen (Mark 6), om ein kristen som ikkje unngår uvær men har Jesus med seg også der, og om disiplene som med frykt oppdaga at deira Frelsar også var stormens Herre. Det var bra med folk og salg av både basarlodd og kaffemat gjekk unna. I tilknytning til talen sang Harmony Singers m.a. sangene ”Just a closer walk with Thee” (ukjent forfatter) og ”You raise me up”(tekst: Josh Groban, melodi: Secret Garden/Rolf Løvland). Dei sang svært godt.

Just a closer walk with Thee, Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be.

When I am down, and, oh my soul, so weary, When troubles come and my heart burdened me, You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up, to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder, You raise me up to more than I can be.

22 september 2010

Fra Birgits vindu og ut til folk

Birgit Svindland (88 år i desember!) ønsket og ba omBirgit bok210910 at alle menneskene som hastet forbi vinduet hennes skulle få anl edning til å lære kristen tro å kjenne. Hun tok kontakt med kristne venner fra ulike forsamlinger i byen og ba dem skrive om situasjoner da Gud grep inn i deres liv. Resultatet ble heftet “Fra mitt vindu” (50 sider) med 35 bidragsytere og mange fine bilder fra Flekkefjord. Noen blad fra Birgits minnebok er også med. Heftet skal deles uBirgits bok Olaf Kjellt til alle postkasser i kommunen. 21.sept. hadde Birgit en tilstelling på Englevaktens kafé der vi var med og ba Gud velsigne heftet og budskapet i det. – Bildene på denne siden viser Birgit med heftet, og tre av skribentene: Musiker og dirigent Olaf Thormodsæther, rådmann Tone Marie Nybø Solheim og tidl. ordfører og mye meir, Kjell Svindland.

20 september 2010

Det koster alltid noe

Frelsa vår kosta Jesus livet. Formidlinga av fAndrea Naman BjT 190910relsa til andre vil alltid koste noe for formidleren, om det gjaldt Paulus (martyrdøden) eller om det gjelder oss i dag (bedehusmøter, misjonsgaver, vitnesbyrd). Og det koster noe å drive Haydom Hospital i Tanzania. Dette siste kunne sykepleier og avdelingsleder Andrea Naman fortelle om. Han er utvekslingsstudent i Kristiansand og var med på misjonsmøtet på bedehuset her i går kveld. Me talte om kostnaden, både han og eg. Det var svært gildt å ha han på besøk denne helga. Haydom Hospital har greitt seg i 55 år ved at noen har betalt prisen. Korleis vil det gå i framtida, er dessverre eit ope spørsmål.

16 september 2010

Kjønnsnøytralisert ekteskap?

Ja, dette har vi fått etter at et svært manipulert Storting vedtok en ny ekteskapslov, som tråtte i kraft 1.jan.2009. Øyvind Benestad (56) belyste dette grundig i sitt foredrag i kirken onsdags kveld: Ønsker vi et samfunn der folk blir stemplet som intolerante og diskriminerende fordi de mener at barn har rett til mor og far og at det er til barnas beste, og at ekteskapet per definisjon er for mann og kvinne?  Er det da ingen ting vi kan gjøre for å reversere en vedtatt lov som går på tvers av både FNs Barnekonvensjon og menneskenes naturlige rettigheter og samfunnsordning? Jo, vi kan skape et folkelig engasjement for et naturlig ekteskap og barnas rettigheter, framholdt Benestad, og her er det viktig at de norske kirkesamfunnene står klart fram i lokalmiljøet og samfunnsdebatten.

11 september 2010

11.09.2010 - “nine-eleven” – nyttårsdag - bursdager

Eg preika på møte i Sandnes den kvelden for 9 år siden, og hadde fått med meg nyheten om dobbeltårnet som falt i grus i New York, før eg drog. Det var eit fryktelig syn som er blitt gjentatt mange gonger i åra etterpå. Noen har kanskje etter kvart forstått at politikk og religion griper inn i kvarandre, både på godt og vondt. Andre har lite forstått, både Terry Jones og vår egen Ludvig Nessa (Velsignet helg).  Muslimene er avhengig av boka Koranen og deira lesing i den til frelse, som me kristne er avhengig av personen Jesus for å få si sak i orden med Gud. Å vanære andres tru bringer dei ikkje nærmere frelsen i Jesus!

Datoen vert også feira spesielt i Etiopia: I dag er det nemlig deira nyttårsdag 2003 (1.Meskerem)! Og i storfamilien vår blir det selskap både på Kvitsund og andre stader denne helga. Mine barnebarn held på å bli voksne: Aurora var 16 år 6.sept,. Ole Tobias (Lørenskog/Kvitsund) er 18 i dag, Kristian (Bømlo) 19 år 13.sept. og Harald (Kvitsund) 18 år 16.sept. Me ønsker dei alle Guds velsigning!

07 september 2010

TCK sin oppvekst og skolegang i utlandet

Eg deltok sammen med over 80 NLM- og NMS-misjonærforeldre i ei samling på Fjellhaug lørdag 3.september for å snakke om barna våre. Spørreundersøkelsen som var sendt ut til 2483 barn og besvart av 1481 (60%), viser at dei fleste elevene hadde hatt det brukbart eller bra. Men noen hadde hatt det svært vondt på grunn av atskillelsen frå foreldra, og tilhøva på skolene. I grupper fekk me dele egne erfaringer med kvarandre. Me forstår at ting skulle vore tatt på ein annan måte, og er lei oss fordi vår uforstand – og vår internattradisjon - har skapt vansker og vonde minner for noen av barna. Sjølv har eg ikkje følt noen motsetning mellom misjonærkallet og foreldrekallet. Men lesinga av rapporten og Pollocks bok “Hvor er hjemme?” har vist meg at eit “tredjekulturbarn” kan få både fordeler og uventa ulemper seinare i livet på grunn av sin oppvekst. Så går takken og tilliten til Herren som har gitt løfte om å vende også vonde ting til det gode, både for oss og for våre kjære.

01 september 2010

Forbønnsemner

Jorunn med ny kirkeklokke 010910 I dag var ti venner samla hos misjonær Jorunn Hamre på Liknes til middag (wott, ris og smakfull salat) og kaffe og mange av Jorunns livfulle fortellinger frå Etiopia. Og så fekk vi demonstrert skipsklokka som skal bli kyrkjeklokke i Shakiso når tida kjem. 79-åringen reiser ut att til Etiopia 23.september, ganske mye eldre, men like ihuga og full av virkelyst som då ho reiste ut i 1959. Ho brenn for at evangeliet skal nå dei unådde.

I dag tar misjonær Øyvind Åsland over som ny generalsekretær i Misjonssambandet. Han skal leia ein sammensatt og mangfoldig organisasjon med sine mange misjonsfelt, skoler, foreninger og regioner, som er bundet sammen av dette eine: å nå mennesker heime og ute, unge og gamle, med evangeliet. Vi er stolte over å vere i ein organisasjon som har to slike misjonsgrepne medarbeidarar i sin midte. La oss be om styrke og innsikt for dei i deira arbeid!