grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 juni 2011

Nytt navn i storfamilien Salmelid


Det var Grete Salmelid Olsen som sørget for det da hun fikk sin Even med seg opp til alteret i Kviteseid gamle steinkyrkje lørdag 25.juli - og ned igjen, se bildet. De har kjent hverandre en god stund, vært nær hverandre og likevel holdt avstand - et godt eksempel for alle andre forelskede ungdommer, og skal være lærere på Kvitsund videregående skole fra høsten. Grete og Even er ganske globale, både deres utdanning og bryllupet vitnet om det. Den etiopiske nasjonalretten "injera bewott" smakte fortreffelig. Så er vår bønn at Herren vil stå bak sitt løfte om å være med dem, og jevne motbakker og bryte ned stengsler for dem i tiden framover (Jes 45:2-3).

12 juni 2011

Utholdenhet og troskap

Vi opplevde noe stort på lørdag kveld: For 36. gang hadde Maksgjengen på Gyland kalt inn til Haydom-basar på Bedehuset. Dette gutte- og jentelaget med alle sine ledere og medhjelpere, og fulle saler av møtefolk, brakte in kr. 48.000 til dr. Kjærland Krogedals arbeid på Haydom Hospital i Tanzania. Maksgjengen på vel 20 hadde annenhver mandag hatt samling om Guds ord, sang og håndarbeid i de siste månedene. Deilige smørbrød og kaker og kjenninger fra fjern og nær, store og små, gjorde sitt til å skape en herlig stemning. Elmar Nedland (i hvit skjorte på bildet)var en effektiv basar-leder. Lars Skjæveland hadde en uforglemmelig andakt som engasjerte alle, med slike nøkkelord som en 50-lapp i ei wahlnøtt, en rød ballongfugl, nødnummer og mulighet til å kalle på Jesus, Frelseren!
Da sykepleier Bjørg Nedland Salmelid reiste ut som misjonær til Tanzania i februar 1968, gikk mora Karen med vaffeljern-lodd omkring i bygda samme sommeren for å skaffe penger til misjonen. Og da Bjørg ble overført til Misjonssambandets sykehus fikk denne innsamlinga etter hvert navnet Haydom-basaren. Utholdenhet og troskap preger misjonsvennene!
Samme dag, om ettermiddagen, deltok vi i Reidar Mæstads og Edith Øysæds 70-års-dag-feiring på Bedehuset i Flekkefjord. Begge to hadde mistet sine ektefeller, og funnet hverandre. Begge to gjør en iherdig innsats både i Indremisjonen og Misjonssambandet, både på kjøkkenet og i musikklivet og der det er nødvendig. De inspirerer oss andre til å stå på. Vi takker Gud for dem alle.

06 juni 2011

Mange tanker i en manns hjerte

Eg har ikkje skrive noe blogginnlegg dei siste vekene, gnisten har ikkje vore der. Berre litt rotete tanker, blanda med planer og møteopplegg. Vismannen slår fast at tankane våre lyt vika for Herrens styring og råd (Ordsp. 16:1-3 og 9, 19:21). I går kveld hadde eg tale og lysbilde på bedehuset. Det gjaldt misjonsoppdraget generelt, illustrert med turen vår til Øst-Afrika i april. Folket tok imot både ord og bilde.
Lørdag var stor samlingsdag på IMI Forum i Stavanger, regionsårsmøte med 500 utsendinger. Me hadde komme dit kvelden før og overnatta på Rica Forum hotell - bra plass og artig med frokost i 21.etasje på byens høgste utsiktsplass, med Tjensvollkrysset langt under oss, sjå bilde. Gildt å lytte til Wenche Lunde og Øyvind Åsland og den svært gode sang- og musikkgruppa Pareli. Så er det foreningskveld hos oss, musikklagsmøte, og fem pinsehelgsamlinger som står for tur.
Minner frå fortida dukker opp, også slike som kanskje forlengst skulle vore gløymde. Hendinger kan jo fortrengast - bevisst eller ubevisst, men neppe gjerast ugjort.