grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 september 2011

Skrivekløe med takknemlighet


Bjørg kom med roser til meg då eg hadde fått den nye boka mi i hus, og dei første bestillingane inn. Rosene var mangefarga, som boka, og gav meg stor glede og takk. I dagens "Agder" hadde journalisten Svein Løvland ein god omtale av boka, og det er stort for meg når noen skriv og bestiller fleire bøker om gangen for å ha å gi til barna eller andre. I samme avisutgaven skreiv ellers journalisten om den store bedehusbasarhelga me nettopp hadde. Han siterte taleren Gunnar Prestegård på denne måten: "For meg er det viktig å ta et oppgjør med de som sier at alle religionene er like bra. Vi må bli så tydelige på Jesus-begeistring og glede at folk ser at han er veien til Gud!" Det samme kom faktisk fram i Dagens lørdagskryssord om Svein Tindberg som var på "jakt etter kildene og drømmene, men ikke forskjellene" i kristendom, jødedom og islam. Det er nemlig Jesus som er forskjellen og einaste frelsesvei!

21 september 2011

Min egen historie

Boka er endelig kommet! Den kom fra trykkeriet i går. Skrivekløa mi har foreløpig nådd sitt endemål. Mellom (tankens) unnfangelse og (gjerningens) fødsel vil det alltid gå en tid med uro og tvil, strid og arbeid. Slik også når ei bok skal bli "født". Enda meir når boka er selvbiografisk. Driften til å skrive ble likevel sterkere enn lysten til å tie og gi opp hele prosjektet. Boka er gitt ut på eget forlag, i et lite opplag. Den er ikke noe misjonsbok full av bare gode historier, men en meget personlig og oppriktig misjonærbok - min egen historie. Prisen på boka blir kr. 120 pluss porto, jeg tar gjerne imot bestillinger.

19 september 2011

Si-Reiser: Rolf og Else Karin Stackbom

Minne frå Beitostølen forrige veke: Frelsesarmeoffiserene Rolf og Else Karin Stackbom frå Kopervik. Rolf (69) er svensk og altså gift med Else Karin (55), dei er med i Si-Reiser-teamet og svært gode sangere. Rolf hadde tre bibeltimer om helliggjørelsen ut fra Det gamle testamentet, om David og Jakob. Han fortalte svært engasjert om sin eigen barndom og møtet med Frelsesarmeen. Han hadde ikkje møtt noen kristentru i heimen, men ein kamerat hadde fått han med på Armeens søndagsskole, der han lærte Jesus og bønna å kjenne. Som 9-åring hadde han knelt ved botsbenken og gjentatt ei "frelsesbønn" etter søndagsskolelæreren sin. Hoppande glad hadde han komme heim: "Det står om meg i Bibelen. mor!" Mora hadde forstått lite og ingenting av dette , men tatt kontakt med ei eldre kristen dame i nabolaget. Og ho kom med Bibelen sin: "Jo visst står det om lille Rolf i Bibelen, hør her: Alle som tok imot Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn!" I timene sine la Rolf vekt på at Frelsesarmeen var ein helliggjørelsesbevegelse: Gud virker i den troende, som er Guds arbeidsmark, Guds himmelstige. Ein "uhellig" kristen er ein negativ reklame for Guds rike, ei sorg for den hellige ånd.

17 september 2011

Si-Reiser: Beitostølen

Veka vart ei oppleving rikare for oss: Me var 90 andre på Si-Reisers tur til Beitostølen - eit fantastisk utbygd fjellfarieplass med hoteller og feriehytter av alle slag, vel 900 m.o.h. Si-Reiser en Norges største turoperatør med eit særegent opplegg. Gode sjåfører og bussverter, trivelige hoteller med allslags mat - bokstavelig talt, bibeltimer og kveldssamlinger med alvor og skjemt. "Si-Reiser-menigheten" er trufast og kommer igjen og igjen år etter år, noen av deltakerne hadde tidligare vore med 10 turer til Beitostølen. Dei kjenner sangheftet og dei ansatte i selskapet. Noen sjåfører er habile sangarar i tillegg til å ta seg av bussene. Bergo heitte hotellet vårt, der er Skandinavias største samling av utstoppa dyr i privat eige. På bildet ser me sjåfør og sanger Torstein Remme og ei gaupe. Me gjekk turer til fots oppetter lia i eit godt haustvêr, og innover mot Bitihorn, den kjente fjelltoppen som raker 1607 m.o.h. Klaus Muff (68) var "leirsjefen" vår dei 3-4 dagane me var på hotellet, ein munter kar som kjenner "alle" og hadde mykje å gje til kvar og ein. Me reiser neppe tilbake dit, landet vårt har jo enda meir å by på. Men gildt var det!

07 september 2011

Valg - det gjelder deg og samfunnet og framtida


Mandag er det valgdag. Du får anledning til å vere med og bestemme kven som skal styre i kommunen din og i fylket. I tillegg er det valg på medlemmer i ditt lokale menighetsråd og bispedømme. Kanskje trur du at din stemme betyr så lite at du ikkje bryr deg, då tar du feil. Du har sikkert noe i ditt lokale samfunn som du ville hatt annleis, nettopp derfor skal du delta på valgdagen (og kanskje tenkja litt på dei mange i denne verden som ikkje har mulighet til å velge). Medlemmene i bispedømmerådet utgjer kirkestyret som er kirkens "storting" og lager lover og ordninger for kirkens arbeid, liturgi, ekteskapsvigsler, etc. Me synest mange ting i kirken vår er kritikkverdig, men la oss for all del ikkje få det enda verre ved å la vere å stemme! Nettsidene foreldrerett.no og MorFarBarn.no har mykje å seia nettopp om dette.
Ellers i verden vil dei huske den 11.september ("nine-eleven"), og det som hendte i New York i 2001. Og lat oss heller ikkje gløyma vårt eget personlige valg - det valget me tar i dag som vil bestemme morgendagen og evigheten for oss.