grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 mars 2014

Dänikens "guder".

Erich von Däniken (79) er fra Sveits og har undersøkt ruiner jorda rundt og gransket gamle skrifter og legender. I sine meir enn 50 bøker har han framsatt fantastiske teorier om besøk av utenomjordiske "guder". Eg kom over tre av hans bøker på gjenbruksbutikken og tok dei heim for å skumlese tekst og bilder: "Vi er alle gudenes barn", "Gudesjokket", og  "Gudenes strategi". Her får vi interessante glimt fra oldtidsbyen Petra og Arons grav, fra Joseph Smith og mormonerne, fra "Jødenes beretninger om urtiden", fra "romskipet" i Esekiels bok, og UFOer. Ut av legender og steinstøtter og Bibelen og folkesagn leser han stort sett det han ønsker, og forkaster og omtolker det som ikkje passer inn i det mønsteret han har kommet fram til: "Vi får i myter og sagn et overveldende inntrykk av at gudene kom hit til ljorda og skapte menneskene i gammel tid." - 'Ei sak står likevel klart fram i alle hans reisebeskrivelser og eventyr: Det er mange gamle soger, bibelbeskrivelser, statuer og hendelser i menneskenes historie vi ikkje kan forklare. Desse synes å tilhøyre ein for lengst svunnen tidsalder med gløymde folkeslag og "guder" og troll som ikkje eksisterer i dag fordi vi har sluttet å tru på dei. Kanskje er det på sin plass å slå fast den gamle sanninga fra 5.Mosebok 29:29: "De
t dulde høyrer Herren vår Gud til, det openbarte gjeld for oss og våre barn, for at vi skal halde alle boda i denne loven."
Erick von Däniken

24 mars 2014

Bjarne i Jerusalem

Noen hendinger må noteres spesielt, her er ein av dei: Bjarne sammen med ein arbeidskollega ved Vestmuren (Klagemuren) i Jerusalem søndag 23.04.14. Karane har kippah på hodet, som seg hør og bør. Dei er turister og har ikkje komme dit for å lovprise Elohim (Gud) eller sørge, da måtte dei også hatt tallit  (bønnesjalet) omkring seg, og gjerne ei bønnebok i handa. Men av mine 5 gutter og 16 barnebarn er Bjarne den første som har foretatt ein 'aliya (oppstigning, pilgrimsferd) til Jerusalem - mens eg sjøl har vore der tre gonger. Nå håper eg at det vert fleire etter kvart. Rettelse: Geir Tore var i Israel på skoletur  i 1988. Shalom til alle! (Fotoet er brukt uten tillatelse, sendt meg av Bjarne i samband med hans tur til Israel og samarbeid om oljeutvinding der)

18 mars 2014

Jøder under angrepOverskriften henspiller ikke på stridighetene i Midt-Østen, men på situasjonen her i Skandinavia. 12.februar forbød den danske matminister rituell slakting etter jødiske og islamske regler i Danmark. Begrunnelsen var at «dyreetikk er viktigere enn hensynet til religionsfrihet». Allerede i 2009 hadde Stortinget vedtatt det samme hos oss. I flere land – også vårt – føres kampanjer mot omskjæring av guttebarn, selv om dette er blitt gjort på millioner av menn opp gjennom flere tusenår av religiøse eller kulturelle årsaker. Argumentene mot jødenes kosherslakting og omskjærelse er stort sett at vil de bo i Norge må de følge norsk tradisjon, og der er det ingen forståelse for jødenes gamle tro. Det heter ikke lenger at «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget», men norske lover gjør det litt etter litt vanskelig for dem å bo i landet vårt – for her skal jo alle innordne seg i et samfunn der religion er mer eller mindre blitt en ikke-sak. Da hjelper det lite om FN i 1948 vedtok at «enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» (Menneskerettighetene, artikkel 18).(Prøvde å få dette stykket inn i avisen Agder ... men forgjeves)

10 mars 2014

Bursdagfeiring med sol og gjester
07 mars 2014

Forklefeminist den 8.mars.Ellen Hageman, mor og husmor, tar på seg forkle den 8.mars og vil beholde det i året som kommer. Hun vil med dette demonstrere at å være hjemmeværende husmor er et omsorgsarbeid som burde bli både anerkjent og belønnet på samme vis som arbeid utenfor hjemmet. Hennes forkleaksjon førte til at Lørdagsrevyen hadde innslag om henne nettopp. Det likte ikke eksminister Grete Berget (A): «Er en husmor så interessant at Dagsrevyen bruker tid på det på lørdagskvelden?» twitret hun 22.feb. Dette fikk forklefeministen til å reagere: «Så lenge det er den utearbeidende og velstående middelklassekvinnen som representerer den norske idealkvinnen anno 2014, så er det lite vilje til å lytte til kvinner som ikke lever etter oppskriften. Kvinners ubetalte omsorgsarbeid har vært usynlig lenge nok. At norske feminister ser ut til å ønske at det skal fortsette å være slik, gjør provokasjonen min enda mer nødvendig. Jeg er nemlig husmor og forklefeminist, et omvandrende fiendebilde i likestillingslandet. Grete Berget kan selv velge å høre på meg eller ikke, men hun kan ikke bestemme om jeg skal holde munn eller ikke!» (Dagen 3.3.14). Aktuelt innlegg på kvinnedagen 2014. (Leserinnlegget ble sendt til avisen Agder, med oppfordring om å ta det inn fredag 7.mars - og ønsket ble oppfylt)

04 mars 2014

Stort sang- og musikkmøte i fullt bedehusDet var dirigenten vår, Olaf Thormodsæter, som hadde kalt sammen mange trekkspillmusikanter og fleire solister i bygdene omkring Flekkefjord, til eit stormøte på Bedehuset søndag kveld 2.mars. Folk kom i god tid, me bar inn alle dei stolane huset hadde, foajeen (Hauge-salen) vart også stappfull - det var sikkert 350 personer inne i salene, frå alle byens menigheter og bygdene omkring. sangene var friske og kjente, noen få på engelsk:
- Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake, gjør den kraftesløse sterk ...
- Gå meg ei forbi, o Jesus, Hør min bønn til deg. Og når andre du velsigner, glem da ikke meg.
- Tett ved sida mi går Jesus, Alltid vil han vera der. Eg treng ikkje gå og ottast Når eg fylgjer Jesus her.
- Dit hvor roser aldri dør ...
- Han har åpnet perleporten ...
- Kom du ensom, trette synder; Jesu blod kan gjør deg fri.
- Jesus har frelst min sjel ...
Som Olaf sa det ved avslutningen: "Dersom du vil til himmelen, må du gå den veien som fører dit!" Det var ingen andakt eller preken på møtet, men budskapet i sangene talte sterkt både til frelst og ufrelst (foto er frå den fullstappa foajeen).Etterpå fekk alle kaffe og fastelavensboller!