grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 juni 2015

Blogg nr. 500 - avslutning?

Skriving har vært min hobby i alle år, og derfor fikk sjølbiografien min tittelen "Med skrivekløe i misjonærbagasjen" (2011). Befalingen som Johannes fikk, tok jeg til meg: "Det du får se, skal du skrive i en bok" (ho blépeis grápson eis biblíon), Åpenbaringen 1:11.  Det ble mange inntrykk fra andre bøker, fra opplevelser på reiser, og tanker etter møter. "Alt" dette ble omgjort til blogginnlegg. Den første skrev jeg 1.oktober 2006, den siste - nr. 500 i rekken - skriver jeg i dag. Men nå har jeg fått et lite hint om at bloggene mine kanskje omtaler litt for mye. Det er jo i tråd med det den vise Forkynneren skrev for 2950 år siden: "Men ellers, min sønn, ta deg i vare: Det er ingen ende på de bøker som skrives, og mye gransking gjør kroppen trett." (12:12). Jeg kommer neppe til å holde meg borte fra skriving, men denne bloggen - salmelid.blogspot.no - vert hermed avsluttet.

02 juni 2015

"Dyktiggjør for livet - forbered for evigheten."

Eg  (Tobias) ved det store veggkartet over Hurdal Verk i nordenden av Hurdalsjøen.
Overskrifta er mottoet for Hurdal Verk folkehøgskole, Akershus. I sin tid var det Norges største glassverk - i drift 1755-1895 både med vindusglass og vinglass. Ragnvald Tandberg kjøpte Verket, bygde det ut og drev herregård der (maleriet er fra den tid), så var det turisthotell fra 1929, tyskerne overtok 1940-45 og brukte det til føde- og mødrehjem for norske kvinner som fikk barn med tyske soldater.
Verket ble solgt til Misjonssambandet i 1945 og omgjort til Ungdomsskole, med Lars Aanestad som rektor.  Eg var lærer der i 1959-60 og altså 55-års jubilant under jubilandstevnet 29.31.mai. Det var svært kjekt å få delta der denne gangen - av dei 150 som kom til stevnet, var 8 frå kullet vårt.
Elisabeth, Tore, Ole, Lilly, Åse, Tobias, Åshild.
Asbjørn Mugås var rektor 1963-83, Gunnar Brudeli (ikkje med på bildet) og eg besøkte han under stevnet. Han var min medlærer for 55 år siden. Nåverande rektor er John Petter Stangeland, fra 1998.  Lærerstaben ved skolen gjorde det beste de kunne - og det var mye - for oss under oppholdet. Vi glømmer ikkje så snart Stangelands levande "historietime", og den personlige andakten til Kari Helene Haugen (begge er tidligere Japan-misjonærer i NLM). Min ekstra bonus var gild overnatting hos Bent og Ellen under turen.