grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 juli 2018

"Denne type kristendom"


I Agder 18/7 har journalist Lars Frøsland intervjuet sokneprest Runar Foss Sjåstad om forkynnelsen til Daniel Kolenda i Sarons Dal.
Forkynneren blir kritisert fordi han hadde "tatt på seg en autoritet på vegne av gud" og til og med skremt tilhørerne med helvete. Hvilken "gud" Sjåstad/Frøsland sikter til er uklart, Bibelens Gud kan det i hvert fall ikke være. Jeg forstår godt at Sarons Dal valgte ikke å besvare kritikken, men det er jo bra at vi lever i et land med foreløpig både trosfrihet og talefrihet for alle. Forøvrig tror jeg at presten mener det bra med sine kommentarer, men det er en alvorlig sak å legge til eller trekke fra det Bibelens profeter og apostler sier - uten at resultatet blir en selvlaget "type kristendom".

(Sendt til Avisen Agder. Redaksjonssekretæren bemerket i mail til meg at han har ingen forståelse for at saken ikke ble kommentert: "... og for dem som ikke tror, burde de benyttet anledningen, synes jeg.") (Dette leserbrevet mitt kom i avisen fredag 27/7, samtidig med et annet mye mer kritisk leserinnlegg av Steinar Handeland)

I avisen Agder kom eit svært motinnlegg til "Handeland/Salmelid" fra Gunnar Sembsmoen, Kongsberg, 1/8, der han regner opp alle stader i GT som viser at Gud ikkje er en gjærlig gud, snarere tvertimot. Han skjeller oss ut for å holde på helvete og på verbalinspirasjonen. Den samme mannen hadde motinnlegg mot meg i juli 2016. Det er ingen vits å skrive mot han, innlegget var bare tull.

Og så en viktig sak: Eg har laget en nettside for Flekkefjord Bedehus i dag (24/7), den finner du på:
bedehusetflekkefjord.blogspot.com
Håper den blir brukbar.