grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 oktober 2021

Dåpskjolen

Dåpskjolen har sin egen historie. Gunvor sydde den til Bent sin dåp i Addis Abeba 19.8.1962, siden har den vore i bruk ganske ofte. Viktor Amanuel sitt navn er det 16 i rekka av innsydde navn på dåpskjolen. Her ser me bestefar Kristen i arbeid på kjolen.
Dåpen er ei personlig sak for dåpsbarnet og for foreldra, men også for "storfamilien". Me var derfor ganske mange av Salmelid-familien samla i Kviteseid til høgtida i kyrkja og til dåpsselskap etterpå. 


Geit Tore og Margunn hadde komme heim frå tenesta i Tanzania dagen før, og var med oss.

"Far og fem sønner"
Viktor Amanuel

Viktor Amanuel Salmelid Emdal vart født  6.august 2021 i Skien, og døypt i Kvitsund kyrkje søndag 17.oktober, kl. 14.00. Presten var Møyfrid Lunde, og faderne var Elisabeth og Paulo. Foreldrene står i midten, Thorbjørn og Marie. Elisabeth er Thorbjørns søster. Fotograf: Håkon, Thorbjørns onkel. Storebror Johannes er sjølsagt med.
08 oktober 2021

Bedehusbasaren 24-25.sept 2021

 Referat i lokalavisen Agder ved journalist Svein Løvland.NYTT fra Flekkefjord Bedehusforsamling

 Bedehusforsamlinga, referat og program, red.Tobias Salmelid