grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 juli 2022

Sagrusten: Johannes Åpenbaring

 Eg sendte dette stykket til lokalavisen, men der passet det ikkje. Det var sjølsagt ikkje nok lokalt relatert til å komme inn der.  Men boka til Hans Johan Sagrusten er vel verdt å få med seg.