grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 mars 2007

Mi påskeveke


Eg får ei heller hektisk påskeveke, med møter på Eiesland 31.mars, Kvinlog langfredag og Flekkefjord 2.påskedag. Adressen min i påskeveka blir altså Flekkefjord, mobil 47293491 (min fasttelefon har eg sagt opp fra 31.mars). Veka ellers blir opptatt av gjester og besøk. Me håper også at Arne med familie kjem innom påskelørdagen. Bønneemna våre er at påskebudskapet skal bli levande og eksistensielt for oss, ikkje bare gammel bibelhistorie. Så har me eit anna bønneemne også: At me får høve til å kjøpe eit hus som er meir høvelig for oss enn det Bjørg nå har. Og så teller me dagene ned mot 21.april, og gleder oss.

23 mars 2007

Livet vil oss noe!


Noen bøker leser me som underholdning, og gløymer snart heile innhaldet. Andre arbeider med oss og gjer livet rikere. Ei slik bok fekk eg til bursdagen min, Per Arne Dahl: Livet vil oss noe. Dahl skriv svært godt, krydra med erfaringer gjennom eit langt liv i sjelesorgteneste, og utan å psykologisera Bibelens budskap. Men han anvender Gudsordet på alt menneskeleg samliv. Sjøl lever han ut sitatet etter Albert Schweitzer: ”Søk og se om det ikke er et eller annet sted der du kan investere din medmenneskelighet.” ”Vi trenger en himmel over livet for å leve på jorden”, sier Dahl. ”Vi skånes ikke for lidelse, men er lovet nærvær i lidelsen” – av ham som skal tørre bort hver tåre fra våre øyne. Ei slik bok gjer noe med leseren.

19 mars 2007

Kvitsund-helg 16-18.mars


Storhelg for Bjørg og meg som hadde ein alle tiders tur til Kvitsund Gymnas der tre av mine barnebarn studerer. Der tok 11 Salmelid-folk imot oss med opne armer, varme hjerter, og smakfull etiopisk fellesmiddag på søndag (injera&wott). Me var også med årets konfirmant Harald på gudsteneste søndag. Ei skikkelig "bli-kjent-helg" som me er veldig takksamme for! Og heime låg mail frå Tanzania om at Geir Tore og Margunn og barna er ventande til Sola 23.juni! Me har fått svært mykje å takka Herren for, og gler oss til vekene framover.

12 mars 2007

Gild bursdagsfeiring!


Lørdag 10. mars fylte eg 70 år, og fekk ein svært gild bursdagsfeiring sammen med Bjørg, Solveig og Hans Kristoffer, Grete og Brikt (i staden for Børge), Arne og Lillian, Bjarne, Unn-Iren, Maiken ogVibeke. Ein "skog" av blomster, noen bøker, og eit drøss av telefonhelsinger mottok eg på dagen, pluss enda meir. På formiddagen hadde andre vore innom, og på fredag kveld var heile Bø mannslag i stova mi. Stor takktil alle gode venner for varme og omsorg!

02 mars 2007

Lykkeønskninger

Den 14.januar var Bjørg og eg sammen for første gong i Flekkefjord bedehus. Mange strålte opp då dei såg oss, dei kjente oss begge og ønska oss til lykke med å ha funne kvarandre. Slik har det fortsatt, både på bedehuset og Bjørgs arbeidsplass. På Randaberg er eg kjend av mange, og svært mange har etter kvart hørt at eg har funne ein kjærest til å dele livet med. Men nesten ingen av vennene har gratulert meg. Jo, noen har gjort det: På onsdag var eg hos fastlegen min for å få helseattest som ein 70-åring må ha ved siden av førerkortet. Han uttrykte stor glede og ønska meg lykke til da han fekk høre om Bjørg. Det samme gjorde soknepresten som eg traff på gata i går. Eg hadde skreve til han om at eg ikkje kunne fortsette med andakter på Sykeheimen og Ryggjatun på grunn av flytting frå bygda. – Skal du flytte til Flekkefjord? Er det der du egentlig kommer frå? Spurte han. – Det er der mi framtidige kone bur, svara eg. På samme måte som legen, visste også han om den mangeårige sorgprosessen eg alt hadde gjennomgått sammen med Gunvor, og han uttrykte glede over nyheten han fekk høyra. Å oppleva slikt i kvardagen gjorde godt for meg!