grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 juni 2007

Geir Tore og Margunn ankommer Sola


Den 23.juni kom Margunn og Geir Tore til Sola som avslutning på 2. periode og 10 års virke som misjonærer i Tanzania (Kiabakari bibelskole). Kamilla, Tomas, Joakim og Renate syntest det var greitt å koma til Norge att, men kom nesten bort i flokken av slektninger som ville ønska dei velkoimmen. Så bar det rett til Haavardsholm-heimen på Undheim, og over helga kan dei ta i bruk det nykjøpte huset på Lye (Dueringen 3, 4340 Bryne). Bildet viser bl. a. Bjørg og Unn-Iren til venstre, Margunn, Kamilla og Tomas til høgre, Nils Haavardsholm, Geir Tore og Hans Kristoffer Goa i bakgrunnen - og mange fleire.

19 juni 2007

FlyttesjauMe har flytta, Bjørg og eg! Denne gongen bar det tvers gjennom Flekkefjord til Gråsteinsveien 23 i Søylandsområdet, til stort og praktisk hus med morgensol og god plass for gjester - både med omsyn til bilparkering og gjestesenger. Men travelt har det vore dei siste dagane, med pakking, salg og utvask av "gamlehuset" (Abaldalveien 4), flytting av tunge møbler og kvitevarer (med svært god hjelp av venner). Bildene viser inngangssiden av huset og Bjørg sammen med noen av hjelperne i loftsstua: Hildur og Olav Fjose og Gry Garvik. Nå har me fått oss gressklipper og fiksa på plenen, tilkobling til internett og det gamle telefonnummeret (38321902), og hengt opp noen gardiner og plassert Bjørgs nydelige orkideer. Dei siste dagane har vore for korte for oss, men her trivest me svært godt. Nå venter me spent på venne- og slektsbesøk!

05 juni 2007

Kva sammenheng står vi egentlig i – som NLM-folk?


”Eg er brikke i ei større sammenheng. Vi reiste nemlig ikkje ut på eige initiativ”, sa
Magne Vatland (bildet) på Flekkefjord Felleslag sitt årsmøte i Kvinesdal 2-3.juni. Med kona Kari Anne og to gutter hadde han nylig komme heim etter fire års misjonærteneste i Indonesia. Der hadde han vore opptatt med læremateriell og lærartrening for søndagsskolen. Synlig rørt talte han ut frå Joh 21:1-9 om Peter som sviktet, men som likevel blei tatt imot av Jesus med gode ord og sendt til fornya teneste. Det personlige vitnemålet hans talte sterkt til sendemenigheten som hadde fylt Liknes bedehus.
Kretssekretær Øystein Meling talte om ”Kall og ansvar i NLMs arbeid – vårt forhold til lekmannsarbeidet, frikyrkja og Den norske kyrkja”. Han understreka sterkt ”lekmannslinja” med uredd og vekkjande forkynnelse, nådegaver og ”fritt lekmannsarbeid”. Samstundes advara han mot ”embetsstrukturen” og ”frikyrkjetenking”. Eg følte sterkt på at NLM i dag kunne ha behov for nytenking omkring desse gamle ”lekmannsidealene”, kanskje burde det antikyrkjelege uttrykket ”fritt lekmannsarbeid” skiftast ut med noe meir positivt – slik me finner det i vårt NLM-uttrykket ”sendemenighet”, i betydning ”misjonsforsamling”. Meling nevnte også det store målet for arbeidet vårt, nemlig ”at dei må bli frelst!” Men her er det på sin plass å understreka at frelsa består ikkje bare i ein omvendelse, men også i dette at dei blir bevart inntil enden.