grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 april 2011

Minnerik konfirmasjon i Nairobi
Det var Kamillas konfirmasjon som var årsak til vår tre vekers Afrika-ferd i april. Turer til Pokot, Arusha og Haydom var interessante, men inntrykka etter konfirmasjonen palmesøndag vil leve i minnet vårt mye lenger. Etter sangen "Ja, Herre, vis oss din vei!" bar me alle opp vår byrde eller synd - i form av ein stein, bokstavelig talt - og fekk legge den av ved korsets fot: "Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene!". Konfirmantene Kamilla Salmelid og Mikael Landy Vågen las tekstene og så talte Anders Lilleheim over Joh. 12:1-13. Etter sangen "Jeg løfter mine hender mot himmelen" leda Lilleheim oss i forbønn for konfirmantene. Da gudstenesten enda i møterommet på Scripture Mission Conference Center, vart det kaffe og kaker til alle - deriblent oss 24 som var komme fra Norge. Seinare vart det pilau, kjøtt- og fruktretter for familien, med sanger, taler og lysbilder. Feststunda vart avslutta med is og kveldskaffe for alle på senteret. Kamilla hadde sjøl valgt gode og talende fellessanger under festen, og avslutta med "Kom næra mig!". Me er alle Geir Tore og Margunn stor takk skyldig for ein gild festdag og for alt strev dei ellers hadde med kjøring av gjester fra flyplassen, på handleturer og sightseeing og utflukter. Takk til Herren som høyrde bønnerne om velsigning over gjennomføringa av planene våre, etter sitt løfte i Salme 121: "Herren er din vokter ... han skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." (Bildet viser misjonær Anders Lilleheim med konfirmantene).

05 april 2011

Å skrive ut tanker ...

Nei, det er visst ikkje så lett, sjølv om mange tanker ønsker å uttrykke seg. Mange saker har engasjert meg i det siste: (1) Wenche Foss hadde fortsatt sin "barnetro, gudskjelov", men kva betyr så det? Lapp-Lisa sang "Barnetro, til himmelen du er en gylden bro". Barna trur på Jesus og har tillit til han, heller ikkje den uforstandige skal fare vilt. Men vi tenker og uttrykker oss jo ikkje lenger som barn, etter at vi er blitt voksne, for å sitere Paulus i 1 Kor 13:11. (2) Skal pastor Terry Jones få trakassere andres religion fritt fram i trykkefrihetens navn, uten å måtte stå til ansvar for sine handlinger? (3) Den spennande turen vår til Nairobi, Pokot og Haydom blir ein annleis påskefeiring for oss i år. Reisefeberen sig innover oss, og vi gler oss masse! (4) Ellers har eg begynt eit forsøk på oppdatering av "Hvem, hva, hvor i Misjonssambandet", boka som eg gav ut for 13 år siden. Kan hende blir det altfor vanskelig å følge den opp?

02 april 2011

Debatt om forsamlinga


Vi skal ikke rynke på nesen over likt og ulikt i Utsyn. Om ikke hjertet vårt tar til seg alt, så kan det likevel få oss til å tenke gjennom sakene og våre egne standpunkt. Jeg satte stor pris på Birgit Helgøy Klosters utsagn i Utsyn 25.mars (se klipp fra Utsyn): "Enhver [bedehusvenn] kjenner sin egen bygd og menighet og må vurdere ut fra det, og sin egen samvittighet - om han vil gå inn i kirkens offisielle organer eller ikke. Men jeg mener misjonsorganisasjonene bør ta et langt større ansvar med å bygge lokale menigheter." Skulle virkelig ikke en misjonsvenn ha nok å gjøre i sin egen misjonsforsamling? (jfr. Neh 6:3). I samme Utsyn stiller Petra Karlsen noen retoriske spørsmål om å være hyrde og lærer. Så lenge NLM ikke definerer disse stillingene dit de hører hjemme, nemlig i den lokale misjonsforsamlinga (1 Kor 14:34-35, 1 Tim 2:8-15), så blir det neppe ro om denne saka. La oss forøvrig ta til oss Johannes Kleppas klare ord i Dagen 1.april om Åndelig leiarskap og samspel: "Desverre er det slik at fleire frie organisasjonar har eit forhold til Dnk som gjer at organisasjonane og bedehuset også samspelar med vranglære, sjølv om dei tek avstand frå henne. - Eg etterlyser frå dei kristne organisasjonane eit forpliktande åndeleg leiarskap." Gode ord som bør tenkes over og settes ut i handling!