grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 februar 2012

Sykdom – årsak, hensikt, helbredelse

Dette var emnet for pastor Per Braatens fem timers seminar i Metodistkirken lørdag. Mange var interesserte i budskapet, sykdom kjenner vi jo alle – om vi har stelt oss godt eller dårlig i livet. Ut fra Bibelen er det klart at både lidelse, sykdom og død har sin grunn i syndefallet (Rom 5:12-17),
og selv om Gud og legene helbreder en syk så er det aldri varig, for døden er uunngåelig. Noen steder i Bibelen er sykdom omtalt som konsekvens av personlig ulydighet mot Gud (Mirjam i 4.Mos 12, Ussia i 2.Krøn 26, og kanskje korinterne i 1.Kor 11:27ff), men Jesus er mer
opptatt av hensikten med sykdom – til ære for Guds navn (den blindfødte i Joh 9, Jesu helbredelse i Apg.10:38) ”Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud” står det i Rom 8:28, likevel må vi ofte si: ”Jeg forstår deg ikke , Gud, men jeg stoler på deg!” En del av lidelsens gåte finner vi omtalt i den eldgamle Jobs bok: ”Når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi da ikke også ta imot det vonde?” (Job 2:10). Noen blir av og til utrustet spesielt – gjerne gjennom egen sykdom og lidelse – til å kunne ta imot en forbønnsgjerning eller helbredelsesgave til
hjelp for andre. Gud har gitt den troende forsamling, representert ved lederne der, en helbredelsesgave gjennom salving og forbønn, Jakobs brev 5:13-18. Gud bruker av og til synlige og konkrete midler, også ved håndspåleggelse under forbønn. Men ikke alle blir helbredet, bare en ved Betestadammen (Joh 5), Trofimos var syk (2.Tim 4:20) og profeten Elia måtte be sju ganger før Gud sendte regn (Jak 5:17-18 og 1.Kong 18). ”Jeg, Herren, er den som helbreder deg”,
2.Mos. 15:26. - Braatens seminar var svært givende og ble avsluttet ved at flere personer ble salvet og bedt for. Jeg nevnte den innvendingen jeg selv hadde til undervisningen hans, nemlig at
en kan ikke alltid si at Satan er årsak til det onde, vi blir ofte dratt av vår egen syndige lyst. Jeg ville heller ikke våge å si at enhver lidelse og sykdom har en hensikt, noe av det er rett og slett del av den onde verden vi lever i. Braaten var enig.

20 februar 2012

Noen møter engler i Flekkefjord

Søndags kveld møtte mange folk fram til bedehuset:
Musikklaget fikk ros for sangen, Englevakten i Flekkefjord ble presentert med alle sine aktiviteter, pastor i Pinsekirka Jan Egil Svindland hadde andakt, og det hele ble avsluttet med fastelavnboller! Englevakten har som visjon å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig utenfor kirkeveggene samt å lage møteplasser for å bringe ut evangeliet. De begynte med å kjøpe en buss i 2006, til bruk for de som hadde bruk for litt mat og prat i de sene nattetimene. Så startet de den velkjente og velbrukte ”Englekafeen” i sentrum, under Birgits leilighet. Senere ble det jobbhjelp for arbeidsløse ungdommer. Unni Svindland, Tove og Arild Egeland og Glenn var med og fortalte fra arbeidet. Jan Egil Svindland la i sin andakt vekt på det gode fellesskapet det er mellom byens menigheter, og oppmuntret til å virke som menighetsmedlemmer først og fremst utenfor våre forsamlingshus. Bjørg og Solveig hadde sørget for god kaffe og velsmakende boller, og Englevakten fikk mange forbedere og støtter under dette møtet.

11 februar 2012

Morsdag!

Gratulera med morsdagen på søndag, alle svigerdøtre og andre mødre som måtte lese dette. Me les avisen Dagen, og lørdagsnummeret "Velsignet Helg" er særlig interessant fordi der står eit greit kryssord som eg slapper av med. Men i dag vart det heller vanskelig. Ei gild diktstrofe var sitert, den passa svært godt på ein morsdag: "Mor, i dag er det dagen din, i dag skal handa di kvila". Men kven var forfatteren? Eg sat med internett ei lang stund før eg fann fram til den kjente gardbrukeren, forfatteren og politikeren Anders Vassbotn (1868-1944). Han har også skrive "Å leva det er å elska". Så veit me det. Men ordene i denne sangen til mor, har eg ikkje funne enno. Minner om mi eiga mor dukker opp, ho har endelig fått kvila. Håper dere mødre får ein gild dag!

09 februar 2012

For tiden er nær!

"Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og hører dem, og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær." Disse ordene fra Åpenbaringen 1:3 var emnet for bibeltimene til Jørgen Tønnesen på Flekkefjord Bedehus 8-10.februar. Han las også fra 2.Peters brev 3 og profeten Sakarja 14. Den skissen han la fram om nåtid og framtid var klar: Ettersom Gud skapte alt på 6 dager og siden "en dag for Herren er som 1000 år" (2.Pet 3:8), så er der nå gått ca. 6000 år siden Adam ble skapt og derfor står Guds sabbatstusenår (tusenårsriket i Åp. 21:1-10) for døren. Dette "tusenårsriket" er omtalt som Herrens kongerike (Sak 14:9), et fredsrike uten våpen (Mika 4:3). Hva tid begynner så dette? Jo, når Israels folk roper på Jesus, så kommer han - på samme måte som disiplene ropte på han i sin nød under stormen på Geneseretsjøen. - Selv er jeg redd dunkle profetord og menneskelige endetidsskisser. I ettermiddag skal jeg ha andakt på en aldersheim her i byen og vil bruke det samme emne, men jeg vil ta utgangspunkt i 1.Tess 4:13-18 ("Trøst da hverandre med disse ordene!") og 5:1ff (Vi kjenner ikke tiden for Jesu gjenkomst, men skal være ferdige når han kommer - leve i lyset, med håp og forventning: "for Gud har ikke bestemt oss til (å komme under sin) vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus".) dette er slik Jesus selv har lært oss: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå!" "Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer." (Matt 24:32-44). Profeten Amos understreket det samme i 4:12 "Gjør deg klar til å møte din Gud!". Endetiden er nå!

06 februar 2012

Misjonærhelg

Ja, dette var noe nytt her i NLM Region sørvest. Tidligere hadde det vore "misjonærhelg for kvinner", men nå var vi samla 38 i alt - dei fleste var ektepar, på Tonstadli Misjonssenter 2-5.februar. Vi vart inkvarterte i nye og praktiske rom og fekk beste slags mat - som vanlig på Tonstadli. Drøs med tidligere medmisjonærer, og inspirerande timer/foredrag av Hjalmar Bø, leder i NLM Utland og Jan Helge Aarseth, bibellærer på Fjelltun, skal vi ikkje så snart gløyme. Vi hadde fått løftesordet fra Jes 46:4 før vi drog - av Herren som sa at han fortsatt ville løfte, bære og berge - "inntil dere blir gamle". Denne helga fekk vi både informasjon om misjonsutfordringer og eit fornya kall. Det takker vi både Gud og mennesker for. (Fotoet viser talerne Aarseth og Bø, med Tobias, Bjørg og Jorunn Sørbø i bakgrunnen, fotograf Edvard Helland)

02 februar 2012

Jerusalem - "Vårt håp er ikke tapt"

"Vårt håp er ikke tapt, tusenårshåpet;
å være et fritt folk i eget land. Sions land og Jerusalem!"
Det var nasjonalsangen Hatikvah (Håpet) som ble sunget i Israel 14.mai 1948. Den dagen og de 3000 år som gikk forut, skriver Simon Sebag Montefiore om i "Biografien Jerusalem". Boken er med sine mange bilder, kart, slektsoversikter og navneregister et Jerusalem-leksikon som savner sidestykke. De over 700 boksidene er en fantastisk beskrivelse av grufulle detaljer og historier og folkeskildringer; om krig og svik og voldtekt, massakre, tortur, fanatisme, korrupsjon og åndelighet. Jødene, muslimene og de kristne står bak alt dette i tur og orden. Forfatteren skriver balansert og nyansert og bemerkelsesverdig objektivt. "Livet på Herodes-enes tid, under korstogene og i det britiske Jerusalem var like komplekst og nyansert som det er i dag." "Men Den gyldne port forblir lukket og låst helt til De siste dager".