grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 januar 2013

Shalom שלום

Eg møtte nettopp eit par venner som syntest det var lenge siden eg hadde skreve noe blogginnlegg. Så er der ofte noen som lurer på kva slags skriverier eg held på med for tida. Vel, eg skal forsøke å få til noe i anledning Flekkefjord Felleslags 70 års jubileum i mai, og så har eg preiker å forberede (heldigvis). Men i tillegg har eg begynt på eit interessant - og litt tidkrevande - kurs i moderne hebraisk, eit online-kurs der eg har ein time kvar onsdag - i tillegg til læreboka i "ivrit" for voksne, עברית

27 januar 2013

Bedehusenes storsamling Gyland 2013

For 14. gang ble bedehusenes storsamling avvikla  - også i år på Gyland bedehus. Folket møtte opp, fra NLM, ImF og NMS, for å lytte til solid og god forkynnelse av Per Tjøstheim ("Frels oss fra det onde", "Gode gjerninger - Åndens frukt") og Thor Fremmegård ("Dobbeltheten i en kristen tro og liv", "En kristen - et sant menneske"). Det snødde ute, både lørdagen og søndagen, og brøytebilene hadde meir enn nok å gjere. Sjølv måtte vi spa oss fram til garasjen før vi kunne få inn bilen da vi kom heim att.
Talerne og komitemedlemmer: Fra venstre: Ove Sandvik (NLM, påtroppende), Tor Harald Kristiansen (NMS), Sven Hogstad (NLM),  Sverre Jakobsen (NMS), Tønnes Kvinlog (ImF), Kjell Sverre Trodahl (avtroppende, NLM), med talerne foran: Thor Fremmegård og Per Tjøstheim.

04 januar 2013

Livet – skapelse eller tilfeldighet?


 
Dette er tittelen på boka til dr.med. Kjell Tveter, der han lar naturen sjølv imøtegå evolusjonistene som ser på en skapergud som en umulighet. Flere ateister har forlatt sitt standpunkt når de ble kjent med livets mangfold og den komplekse DNA-informasjonen. Julian Huxley (d.1975) var første generalsekretær i Unesco og en ivrig darwinist og ateist. Men han var også så ærlig at han sa at var ikke overveldende vitenskapelige fakta som gjorde at utviklingslæra ble så populær. Det var heller det forhold at når Gud ble avskaffet, kunne menneskene leve slik de selv ville uten å måtte stå til regnskap for en hellig Gud. - Naturen kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet, noen må ha konstruert den, lagt ned et design og nødvendig informasjon i cellenes DNA. Naturen ”krever” faktisk ein intelligent designer, på samme måte som eit maleri ”krever” ein maler. Evolusjonslæren gjør en stor feil ved å mene at den kan uttale seg – i vitenskapens navn – om der fins en Skaper eller ikke.

Lars Gule gjør seg skyldig i den samme feilen når han i boka ”Ekstremismens kjennetegn” sier: - Enhver tro som legger til grunn forhold ved virkeligheten som ikke stemmer overens med våre beste kunnskaper som vitenskapen frembringer, er ekstrem. Så visst du tror at det finnes en gud, stemmer ikke det med virkeligheten slik vitenskapen avdekker den, og det er ekstremt.

Vi opplever verden med våre sanser. Om synet vårt ikke fungerer, vil vi ikke kunne se noe. Kanskje er det noen som mangler – eller har fortrengt – den ”religiøse sansen” sin og derfor fornekter at det er en virkelighet (Gud) som denne sansen skulle ha forholdt seg til. Og denne virkelighet er like reell om den ikke kan veies og måles og gi utslag på vitenskapens instrumenter. Vi som har ”smakt” den (Salme 34:9) og ”kjent” den (Joh 7:17) kan vitne om at den er virkelig.

03 januar 2013

Godt nytt år 2013

Jo, vi ønsker kvarandre eit "godt", nytt år, og planlegger inn i ei ukjent framtid. Verden feirer overgangen til det nye året med fest og fyrverkeri. Eg har stundom sagt at det er liten forskjell på dagene før og etter 31.desember - bortsett frå helgedagene. Vi hadde ikkje komme heim etter nyttårsfeiringa vår hos Ellen og Kristen (som "byggherre" på Kvitsund Gymnas) før telefonen kimte og minna om møteveka her på bedehuset i mars. Postkassen inneheldt forsinka julebrev og julegave 2012, og rekninger for aviser i 2013. Og likevel: Mange av mine barn og barnebarn går eit nytt spennande år i møte, med nye arbeidsoppgaver i heim- og utland, og nye studieplasser. Vi planlegger tur til Nairobi der to av barnebarna vert konfirmerte palmesøndag, og kanskje tur til min bror i Florida seinare på året.  "I di hand, Herre, er mine tider", seier ein røynd gudsmann i Salme 31:16, det gjer at vi kan gå framtida i møte med frimodighet. Vi folder våre hender og ber om velsigning over dagen og alle våre kjære, kvar morgen.