grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 mai 2016

Olav og Hildur Fjose


Det var i fyrstninga av mai at eg besøkte Olav og Hildur på Kråketona for kanskje siste gang før dei den 6.juni flytter til ein omsorgsleilighet ved Tasta sykehjem. Eg tok dette foto mens eg var der, og sendte det til Agder der det kom inn 20.mai: "Farvel med byen og bedehuset etter 26 år".
Søndag 22.mai var 85-åringene hos oss til kaffe for siste gang. Det var gildt å få prate sammen. Eg helsa dei med gudsordet i Klagesangene 3:17-23. Midt i fortvilelsen og vonløysa, i nøden og smerten og forlattheten, satte forfatteren (sannsynligvis profeten Jeremia) sin lit til Herrens nåde og barmhjertighet og trofasthet. Eg las fleire vers her frå dette kapittel, m.a. vers 57-58: "Du var nær då eg kalla på deg, du sa: Vær ikkje redd! Du, Herre, førte mi sak, du løyste ut mitt liv."
 Olav avslutta med det ordet som hadde vore hans trøyst og von i alle år, frå Heb. 4:14-16 "La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid." Det må vel bety, både for profeten og for apostelen, i den tid det er bruk for nettopp barmhjertighet og nåde.
   På misjonsmøtet tirsdag 24/5 var det "fullt hus", 45 av NLM og ImF sine venner. Bjørg leda møtet, Ingrid og Steinar Handeland talte, Gode kaker var der også, i tillegg til rundstykkene. Og Hildur og Olav kom! Reidar hadde ein fin takketale for dei som snart skulle forlate bedehuset og byen, og dei fekk blomster, og helsinger. Olav og Hildur kom også med ei helsing, Hildur frå sangen "Takk min Gud for alt som hendte!" og Olav med sitt gode løftesord frå Heb 4:16. I kollekt kom inn litt over kr. 4.100,-. Det hadde vore ein god kveld. Mange vil savna Olav og Hildur, ikkje bare på bedehuset, men på dei mange stadene der dei stakk innom eller hadde kontakt med over telefonen. Og ikkje minst for meg personlig, eg som har kjent Olav siden me sammen tok til på Fjellhaug Misjonsskole høsten 1953.

18 mai 2016

Kvitsund-tur, pinse, 17.mai og strålande solskinn.

Det vart virkeleg ei alle tiders langhelg, med pinsegudsteneste i Kviteseid kyrkje, gode måltid sammen med vertsfolket Elin og Kristen, og fine turer i det herlige været. 17.mai var ei god oppleving, både i toget, kyrkja, og feiringa ellers. Nybygget som Elin og Kristen reiser, ser ut til å bli eit romslig og godt hus i gode omgivelser. Me kom greit heim att tirsdag kveld, 5 timers kjøring frå Kvitsund til Flekkefjord.
17.mai ved Kviteseid kyrkje
Elin og Kristen spanderer hønewott på meget fornøgde gjester
Andreas i arbeid på KOS (Kviteseid Omsorgssenter)

Andreas med venninna Hildegunn

Nybygget reiser seg, stua i 1.et.til høgre. Garasje på andre siden av huset.

09 mai 2016

Solvarme, deilige måltid, godt budskap, og overmoden tid for utmelding av Dnk.

Møtedirigent Svein Sturla og protokollfører Tobias (foto:Ove)
Flekkefjord Felleslag, et område i  NLM, hadde sitt årsmøte på Tonstadli lørdag 7.mai, med bra frammøte. 51 avga stemme under valget. Sigmund Stenberg ble gjenvalgt, han har vært traus styreleder de siste årene. Sven Hogstad ønsket ikke gjenvalg som styremedlem, han er en god mann som derfor blir tildelt svært mange oppgaver. Ove Sandvik fortsetter som områdearbeider, han bind Felleslaget sammen med sine stadige besøk på bedehusene og svært nyttige og mange nettinnlegg og møtereferater. Arvid Skåland er iherdig styreleder og dugnadsarbeider på Ersdaltun foreningssenter. Tonstadli misjonssenter drives svært godt økonomisk og framtidsretta av Aslaug og Ingve Nord-Varhaug. Kvinesdal Gjenbruk, fra 14/6/2012, har mange ulønna medarbeidere som samler nøgde kunder og mange penger til NLM.
  Påtroppende regionsleder Kolbjørn Bø (42) hadde ei god misjonspreken ut fra Joh.Åp. 7:9-17, og understreket ordet "derfor" i vers 15. Som innledning til samtale hadde han et tema om vår "åndelige situasjon". Uten direkte å fremme utmelding av Dnk, understreket han hvordan regionen ( NLM/Sør-vest) ville og kunne være behjelpelig med alle tjenester som bedehusflokken hadde bruk for. Mange hadde ordet i samtalen etterpå. Tobias Salmelid holdt fram at om noen hadde et formålstjenlig arbeid i Dnk, burde han holde fram med tjenesten der. Men en passiv Dnk-medlem med sitt virke i bedehus-menigheten, burde melde seg ut av Dnk og - for å opprettholde orden og formell tilhørighet med sin organisasjon ("kirkesamfunnet" NLM) - melde seg inn i NLM-trussamfunn.
  Misjonær Wenche Lunde (63) hadde en engasjert preken lørdags kveld om Filip, Ap.gj 8, og fortalte gripende fra sitt arbeid i Peru.
  Vi var mette av mat og gode inntrykk da vi kjørte tilbake til Flekkefjord om kvelden. Det hadde vært gildt å få hilse på alle kjente fra misjonslagene i nabobygdene.