grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 oktober 2016

Fellesmøter med Egil Svartdahl

Fellesmøter for alle byens sju menigheter, deriblant Bedehuset, med forkynneren og TV-pastoren Egil Svartdahl i Ueneshallen 27-30.okt.2016.

500 sitteplasser stod klare, det kom vel 300. Bra opplegg på alle vis, med lovsangskor som ikkje var altfor høgrøysta, og svært gode møter. Emnet hans var "Veien hjem" og kvart møte var oppbygd slik at me skulle huske det. Han nevnte dagligdagse ting i begynnelsen, med bilder me kunne kjenne oss igjen i, han brukte skjermen flittig, og med sterke vitnesbyrd og innbydelser etter kvart.

I samband med desse fellesmøtene hadde han eit seminar i Frikirken lørdag formiddag om "huset med mange rom", der han talte om  den verdensvide kirken og dei mange ulike kirkesamfunn og menigheter. Seminaret var bra. På søndag formiddag var det gudsteneste i Ueneshallen med nattverd. Ingen frå Bedehuset hadde deltatt ved utdelingen av brød og vin under nattverden. Eg fekk spørsmål om eg kunne delta der, men  me hadde alt bestemt oss for ikkje å gå. Korkje Bjørg eller eg kjenner oss heime i den slags "massenattverd" sammen med mange både kjente og ukjente, me høyrer mest heime i ein liten nattverdflokk av kjente - "dei brøt brødet i heimane" står det om dei første kristne.

På kveldsmøtene talte han altså om vår lange eller korte livsreise.Torsdag var emnet: "Hvor. kommer du fra." Fredag: "Hva har du i bagasjen? Uforløst sorg eller sår, uoppgjort skyld eller skam?" Lørdag: "Hvem reiser du sammen med? Mennesket er ikke skapt til å være alene, vi trenger et medmenneske. Vi er skapt til å elske noen. Jesus ønsker å vandre sammen med deg!" Søndag: "Hvor skal du hen? Det gir ingen meining bare å dra omkring uten å vite kvar. Døden kommer til alle, men trur du virkelig at alt ender der?" Eg følte sterk takk til Jesus som har lova å vera med alle dager, også på den siste delen av livsreisa mi, også bak død og grav ...

21 oktober 2016

Positivt "påfyll"

"Det er litt av noen travle dager og uker du og Bjørg har, far! Godt at du er pensjonist og får tid til alt dette. Så lenge en har helse til det og får positivt "påfyll" av det en holder på med, tror jeg det er bra for oss å være aktive og engasjerte." Dette brevet frå ein av guttane kan eg bare skrive under på. Me har ein god del å gjere nå "julemessemåneden" nærmer seg. Mandag hadde me begge foreningene sammen for å drøfte opplegget til julemessedagen 5.november, tirsdag kveld var det tilstelling og middag for gjenbruksfolk på Undeland, og onsdag sat me på Coop (bildet under)  og solgte lodd til basaren - dei som kom til handlesenteret den dagen kjøpte faktisk lodd for kr. 4.000.


Torsdag hadde me rettelig langdag, med vask på Bedehuset først, deretter arbeid på Gjenbruksbutikken - der me var med og solgte varer for nesten kr. 10.000 (ikkje alle mulige kunder slapp inn) - så var me innom familiesamling på Bedehuset (der me også fekk middag), og så til slutt besøkte me ein sjuk bedehusvenn. Me var 10 timar heimantfrå den dagen, uten den "obligatoriske" middagskvilen. I dag er Bjørg på vakt på Sykehuset og eg skal selge julemesselodd igjen ...

13 oktober 2016

Debatt om skapelsen II

Debatten fortsetter, både om ordvalg og om sak. Jeg har nettopp forsøkt å komme gjennom boka til ID-forsvareren Peder A. Tyvand:"Darwin 200 år  - en festbrems", 2009. Boka var svært vanskelig å tilegne seg, den sine "vitenskapelige" fagord og argumentasjon. Den er blitt klart imøtegått av Hallvards blogg (ja-nei.blogspot.no). De som hører til "Biologos" er også imot den såkalte Intelligent Design. Atle O. Søvik sier at det er 99,99 % sikkert at evolusjonsteorien stemmer. Tyvand mener at dette ikke er noen "teori" (som kan etterprøves), men en "ideologi" (som tilhengerne tror på, uten bevis). Han mener menneskeheten er mellom 6000 og 20.000 år gammel.  Jeg synes nok det blir altfor mye synsing utav denne debatten, der Bibelens Gud eller vitenskapen (biologi, geologi, etc) er enten fraværende eller har alt å si. Richard Dawkins og de andre ateistene vil jeg ikke nevne engang, deres "tro" er litt for fantastisk til å fatte tillit til.


07 oktober 2016

Nevil Shute, stor forfatter

Nevil Shute Norway, 1899-1960, er absolutt en av mine favorittforfattere. Romanene hans er preget av spenning og menneskelig varme. Den siste jeg las nettopp er "Sjakkbrettet" der et vers er sitert på første side, om sjakkbrikkene i svart og hvitt som skjebnen plasserer og flytter inntil de skal inn i skapet igjen - om en døende soldats opplevelser når han leter etter de vennene han fikk da han lå på sykehuset.
"En by som Alice" og "Den siste bredd" (hans mest kjente roman) glemmer jeg ikke så fort, også her er det spennende menneskeskjebner med varme. Selvbiografien "Slide rule" har jeg ikke lest, den er heller ikke oversatt til norsk.

06 oktober 2016

Debatt om skapelsen

Avisen Dagen har debatt- og leserinnlegg om skapelsen og evolusjon i nesten kvart blad. Det er Kjell J. Tveter ("Livet - skapelse eller tilfeldighet", 2012) med sitt Intelligent Design (ID), bokstavelig eller billedlig forståelse av Gen 1-2, og nå til sist leseverdige stykker av Arne Taxt (29/8 og 5/10). Teorien om den ateistiske naturalismen regner ikke med noen gud, deisten  mener at Gud starter det hele  og lar skaperverket gå sin selvstendige gang etterpå. Teisten tror at Gud fortsatt står bak sitt skaperverk og styrer det. Det ville sikkert vært enklest for en kristen å holde seg til en bokstavelig tolkning av skapelseshistorien i Gen 1-2, men da kommer han på kant med den (vitenskapelige) kunnskap vi ellers har kommet fram til i dag. Gud har skapt alt, også menneskers trang til å legge jorden under seg. Det skulle derfor ikke være noen motsetning mellom menneskevitenskapene  - så langt de rekker i dag - og troen på en Skaper. En biolog finner ingenting om Gud i sine biologiske studier, og vi går heller ikke til Bibelen for å finne ut bruken av antibiotika.
Bibellæreren Øivind Andersen sier det slik i sin Troslære: "De seks dagene i Gen 1 har ikke så meget til hensikt å si oss noe om varigheten av skapelsen, som det har til hensikt å påvise at det er en bestemt orden i Guds skaperverk. Det er verken geologi, naturhistorie eller geografi som forkynnes oss, men at verden er kommet i stand ved Guds ord, og at det har skjedd etter en bestemt plan. - Om vi ikke etter Skriften kan si noe om jordens alder eller skapelsens varighet, så er det dog sikkert at menneskenes kulturhistorie på jorden er ca. 6000 år. Den rekker tilbake til Adams tid."
"Da mennesket ble skapt tror jeg Skaperen personlig dirigerte evolusjonen og fikk resultaten som planlagt" (Taxt). Vi kan se på Adam og Eva som de første menneskene som - etter ei lang utvikling - Gud valgte å ta kontakt med. Disse menneskene kan da kalles de første "religiøse" menneskene. Vi kan også tenke oss at Gud hadde satt i gang ei lang utvikling av livet her i verden, og på et visst stadium i denne utviklinga behaget det han å skape Adam og Eva for mindre enn 10.000 år siden. (Dr. Denis Alexander, Cambridge, "Creation or Evolution: Do we have to choose?").