grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 september 2018

Marekatt, redskap og medarbeidere

I Hawassa i Sør-Etiopia var me ofte plaga av marekatter, små tjuvaktige apekatter som reiv klesplagg av tørkestativet vårt og stappa i munnen alt dei fann av brød og matrester når dei lurte seg opp på verandaen vår. Dei var svært modige og det nyttet lite å forsøke å jage dei bort. Hendene deira så ut til å vera like gode griperedskaper som våre. Men det var ein ting eg aldri så dei gjorde, dei brukte ikkje redskap. Sjøl oldebarna mine lærer fort kva ei skei skal brukast til, så kjem gaffel og andre redskap etter kvart. Snekkeren kjem aldri tomhendt til byggverket sitt, Skoleeleven lærer å bruke blyant og passer og mange slags duppeditter etter kvart. (Dette er frå min andakt på aldersheimen og sykeheimen i Flekkefjord 27/9/2018)
Men redskap er ikkje alltid nok, skal eit byggverk reisast treng snekkeren hjelp av og samarbeid med rørlegger og murmester og elektriker. Sjøl ein flink elev treng ofte mor og far som medarbeidarar.
Slik også i Guds rike. Me bygger eit Guds rike av frelste syndarar her på jord, som menighet eller forsamling, i kirke og bedehus. Denne forsamlingen er ofte blitt sammenlikna med ein åkerflekk, der noen planter og ein annen vanner og så gir Gud vekst (1.Kor 3:5-9). Men før bonden sår ut såkornet, må jordflekken bearbeidast, steiner og røtter fjernast, ugraset rivast opp.
I samband med dette arbeidet, der  menighetsplanting ofte er sammenlikna med ein åkerflekk eller ei byggetomt, så trengst det mange slags medarbeidarar. Paulus avslutter brevet sitt til Kolossæ med å nevne mange slike, Tykikos, Onesimos,Aristarkos, Epafras, Demas og Arkippos. Når me skal ha eit møte på bedehuset trenger me ikke bare ein leder og ein taler, men også kjøkkenhjelp, pianist, og gjerne sangkrefter. Er du med og bygger Guds menighet i eit eller anna Guds hus her i byen? Nei, du meiner kan hende at du er for gammel og skrøpelig til slikt. Då skal eg nevne to gjerninger som kanskje Gud nettopp har kalle deg til: Givartenesta og bønnetenesta. Paulus kalte dei truande i Korint og Makedonia og andre menigheter til å sette i gang ei innsamling til dei fattige i Jerusalem (2 Kor 8:13-14). Kanskje får du ikkje anledning til å komme på bedehuset og vera med å gi når offerskåla går rundt, men du finner sikkert ein annen anledning likevel. Bønn kan du i alle fall gjere bruk av til alle tider, det er så mange av oss som trenger forbønn. Paulus nevner det spesielt i Kol 4:2-6: Be også for oss at Gud må opna ei dør for Ordet. Be om at eg må tale slik eg skal når eg gjer kjent evangeliet om Jesus. La oss be for kvarandre og ikkje gløyma at me er Guds og kvarandres medarbeidarar.

22 september 2018

Bedehusbasaren 2018Denne basaren er nødvendig for drift og vedlikehold av bedehuset i Flekkefjord, og alle tre organisasjonene støtter opp om den. I år hadde Misjonssambandet hovedansvaret, med Bjørg (koordinator og innkjøpssjef) og Solveig i basarkomiteen, øvrige medlemmer var fra ImF: Edith og Kirsten, og fra NMS: Svanhild og Sigrunn. Det ble to travle dager, men alt gikk bra, og etter det annonserte programmet. Per ledet møtet fredag og Sven lørdag, Stein tok seg av trekning av lodd og årer. Bedehuset hadde kjøpt inn 6 vakre krus med asjetter og duk som gevinst, gevinstene ellers ble gitt av bedehusvennene som vanlig. Karbonader og rekesmørbrød,  potetkaker, kaker og kaffe ble tatt vel imot. Fredag kom det 55 personer og vi hadde en åretrekning (5 farger, nr. 1-500, utsolgt), lørdag kom vel 70 personer og vi hadde en åretrekning før andakten (5 farger, nr. 1-400) og en trekning etterpå (5 farger, nr. 1-550). På hovedboka ble 775 nr. solgt, alle lodd og årer Kr. 20 pr.st. Matsalget kom i tillegg. Total bruttoinntekt om lag 50.000 kr.
Vi var i storsalen under andakten fredag, da talte Odd Bjarne Skogestad (til høyre på foto). Sangen og musikken fra Frikirkens forsangergruppe og APK-trioens "gla'sang" var gild å lytte til. Odd Bjørn Tjøstheim (venstre på foto) tok på lørdag i sin gripende andakt utgangspunkt i Ole Paus sin sang: "Kom hjem, kom hjem, du villfarne barn, fra din mørklagte vei og fra fristerens garn; fra sorg og fra svik, og fra drømmer som brast; kom hjem, kom hjem, kom din frelser i favn; se han lengter så sårt og han hvisker ditt navn; kom hjem, å, kom hjem!"  Det ble en fin basar, og vi er takksamme til alle som støttet opp om  forberedelsene og deltok med loddkjøp.

06 september 2018

Internasjonalt, Bibelvandring, Ersdaltun og konfirmanten Markus.

Uke 36, 3-9.sept.2018, fullt opptatt av hendinger, Merkesteinar på livsvegen. Alle kan ikkje vera med på alt, vert det sagt, men samstundes er det mange saker og samlinger me gjerne vil få med oss. Mandagen er alltid opptatt, denne veka er det NLM-foreningene, neste veke vert det korøving, osv. Tirsdagen er det misjonsmøte, denne tirsdagen var det NMS sin dag. Eg satt heime mens Bjørg kjørte med andre til Moi (NLMs kvinnestevne: Anne Kristine Rosberg, 60 damer møtte opp!).
Onsdag var det "Grenseløst treff" i Frikirken, veldig bra, me var der begge kl. 18-19.30. Dette treffet er for innvandrere og nordmenn engasjert i flyktningearbeidet. Kjekt å treffe kjente og ukjente frå Eritrea, Syria og andre land. Fullt hus både inne og ute (sjå bildet!), god mat (pølse og karbonader uten svinekjøtt!). Eit engasjert barnekor frå Flekkefjord Kirke deltok. (Dette treffet er arrangert av NMS, Frikirken og Dnk)
Torsdag kveld skal eg til kirkesenteret og høyre bibellærer Tove Rustan Skaar; "Med røtter i Det gamle testamentet", det skal bli svært interessant. Me var der både Bjørg og eg. Tove Skaar som nå er pensjonist og virker mest i Normisjon, var svært god å lytte til. Ho la fram den gamle pakts bøker på ein oversiktelig måte, og me fekk ein grei skriftlig oversikt.
 Fredag skal Bjørg ha ekstravakt på sykehuset så ho greier ikkje å få med seg Frelsesarmeens språkkafe, som ho ellers deltar i. Basaren på Ersdaltun leirsted kl. 19.00 kan me jo ikkje gå glipp av! Omkring 70 hadde møtt opp,  god mat og mange gevinster, inkludert kakelotteri (me vant to kaker!). Moi musikklag sang og Magne Birkedal hadde andakten: Eit godt evangelisk budskap ut fra Salme 25:6-7.
Søndagen blir den virkelig store dagen, med Markus Garvik som konfirmant i Gyland kyrkje, og med stor middag på Sunde skole etterpå. Presten Dankel preket over Jesu ord: "Kva vil du eg skal gjere for deg?"