grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 januar 2019

12 regler for livet - en motgift mot kaos.


Dette er tittelen på en internasjonal bestselger, en bok av den kanadiske psykologiprofessor Jordan B. Peterson, 2018, 446 sider: "Vi må alle ta så mye ansvar som mulig for vårt liv, for samfunnet og for verden. Vi må alle si sannheten og reparere det som har gått i stykker, og bryte ned og gjenskape det gamle og utdaterte. Det er på den måten vi kan, og må, redusere lidelsene som forgifter verden. Det er mye å be om. Det er å be om alt. Men alternativet - redslene ved autoritær tro, kaoset ved en stat som har brudd sammen, den tragiske katastrofen ved en utemmet natur, den eksistensielle angsten og svakheten ved et individ uten mål og mening - er åpenbart verre." (Utdrag fra boken). Avslutningsvis stiller han seg selv flere spørsmål, bl.a.: "Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Sikt mot paradis og konsentrer deg om dagen i dag." Boka har vært svært interessant og tankevekkende å lese.
  Her kommer reglene for livet:
1) Rett deg opp og trekk skuldrene tilbake.
2) Behandle deg selv som en du har ansvar for å hjelpe.
3) Bli venner med folk som vil deg vel.
4) Sammenlikn deg med den du var i går, ikke med det en annen er i dag.
5) La ikke barna dine gjøre ting som får deg til å mislike dem.
6) Få orden i eget hus før du kritiserer andre.
7) Søk det meningsfylte (ikke det egennyttige).
8) Si sannheten - eller i hvert fall, ikke lyv.
9) Anta at den du lytter til, kanskje vet noe du ikke vet.
10) Formuler deg presist.
11) La barna være i fred når de skater.
12) Klapp en katt når du møter en på gaten.

14 januar 2019

Till We Have Faces


Den siste veka har eg lest ein del C. S. Lewis-litteratur. Til jul fekk eg den nye boka "Mrs. Lewis" som er lagt i munnen på kona til Lewis, Joy Davidman, forfatta av Patti Callahan 2018. Boka er godt skrevet, interessant og personlig. Joy vart fru Lewis i 1956, fire år før ho døydde. Ho hadde vonde ekteskap bak seg, var ein stor forfatter og veldig opptatt av bøkene og tankene til "Jack" C. S. Lewis, 1898-1963, professor i engelsk ved Oxford, og ein iherdig forfatter av fantasilitteratur og kristne apologetiske bøker. 

Boka "Till we have faces" er ikkje oversatt til norsk, den var det Flekkefjord Bibliotek som skaffa meg. Eg las den med stor interesse. Den er basert på ein gamal gresk myte om Psyche og Cupid. Cupid var sønn av gudinna Venus, og Psyche var ei svært vakker kongsdatter. Det er Orual, den eldre kongsdattera med stygge ansiktstrekk, som forteller hendelsene i ei bok som er hennes anklage mot gudene. Ho får ikkje kontakt med dei, "How can they meet us face to face till we have faces?" (side 305). Denne myten hadde Lewis arbeidt med i tankene gjennom mesteparten av livet sitt, seier han i forordet.
Det interessante er at i boka "Mrs. Lewis" spør Joy Jack: Hva fascinerte deg mest som barn?, og får svaret "Myter" (side 304), spesielt myten om Psyche og Cupid. Lewis hadde i årevis forsøkt seg på ei ny tolkning av gudehistorien, og på sidene 305-309 i boka inspirer Joy han til å skrive om denne myten, "a myth retold". I boka si forteller Joy videre: "Boken fikk etter hvert tittelen Til vi får ansikt. Den flettet vår åndelige reise sammen som to fortellinger fra samme Far, parallelle og mystiske, gjennomsyret av naturens guddommelige evne til å forandre oss. Gjennom skriveprosessen hadde vi blitt knyttet like tett sammen som  noen mann og kvinne kan bli." (side 308/9). Så forteller Joy at dette hendte i 1955, året før dei gifta seg. Boka kom ut samme år. Joy døydde allerede i 1960. Personleg ville eg nok ha oversatt tittelen på norsk til "Før vi får ansikt".