grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 april 2009

Bryllupsdagen - to år etter


Største feiringa er takksemda vår fordi me "fant" kvarandre og vart kvarandres ektefelle. Og den takksemda går først og framst til Gud som "styrte" det slik. Den omstillingsprossessen som me naturligvis fekk - den som alle får ved inngåelse av ekteskap - den har me komme vel igjennom fordi me er glade i og for kvarandre. Toårsdagen kom og er snart til ende: Eg ordna med kake og middagsforberedelser mens Bjørg malte stakittgjerdet kring hagen vår. Mellom middag og kaffe fekk Bjørg ein middagslur mens eg var til legen. Kl. 14.30 måtte me vera verdig med kaffen fordi Bjørg hadde aftenvakt på sykehuset. Eg fekk ei lita kvild før eg måtte forbereda styremøtet på Bedehuset. Kl. 20.30 var eg heime igjen, og Bjørg kom kl. 22.45. Me er glade for kvar dag me får sammen.

Musikklagsøvelse og himmellengsel


Det var mandag 20.april, øvelseskveld for musikklaget. Lederen Olaf hadde ført kona si, Astrid, til grava fire dager før. Vi lurte på om sørgetida ville annullera øvelsen, eller legge ein tung stemning over tonene. Men slik vart det ikkje.

- Det har vore ei spesiell veke for meg, sa Olaf då vi var samla. - Midt i sorg og savn har eg i undring sett kor stor venneskare eg har. Over hundre stod utanfor det overfylte Søyland kapell og slapp ikkje inn på gravferdsdagen. Helsinger har varma meg gjennom blomster, kort, sms og mail og gode handtrykk. Ettersom Astrid var ein trufast medlem av musikklaget gjennom mange år, vil vi gjere slik vi har gjort før: Vi reiser oss og minnest henne.

- Ho døydde 6.april. På hennes kalendar for den dagen står Joh. 11:25: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør! Disse Jesu ord har betydd mye for meg denne veka, det var jo også dette bibelverset pastor Madsen brukte under gravferdstalen.

- Eg føler det mest naturlig at vi i dag begynner øvelsen vår med å stemme i denne sangen frå heftet vårt:

I jordens natt blant skyggene i gruset,
jeg ofte tenker på Jerusalem.
Jeg tenker på det rike Faderhuset
og gripes av en lengsel mot mitt hjem.

Der brister ei en streng som her på jorden,
der toner jubelsangen alltid klar,
Jerusalem, mitt skjønne hjem,
i tro jeg dine porter skuet har.

Øvelsen tok til, vi skulle ha programmet klart til møtet lørdag på Eie. Med et karakteristisk glimt i auga retta Olaf på tonetrykket i ei verslinje: - Sjå på koret Det største over alt, det største over alt, er at Gud gjennom alt har meg kjær. Her trur eg ikkje vi skal leggje trykket bare på ordet "Gud", men betone ordene "Gud gjennom alt"!

Vi kjørte heim att etter sangøvelsen med ein takk til Gud som hadde gitt Olaf slik nåde i sorga at den kunne bli til velsigning for oss andre også.


'

20 april 2009

Misjonærsøsken12 misjonærsøsken var samla da Inger Lise hadde selskap for Titos på 68-årsdagen hans: Vertsfolka, Bjørg og eg, Paul og Tone, Alf og Simonette, Liv Marie og Toralf, Anne Nydal og Torbjørn Vedelden. Nå skulle Titos bli pensjonist etter mange år som sykepleier og omsorgsarbeider. Indjera og wotten hadde aldri smakt betre, heller ikkje desserten og kakene. Men størst av alt var samfunnet med kvarandre, småpraten om opplevingar i Etiopia og fellesskapet i gleder og sorger. Vi er rike som har felles minner vi kan dele med kvarandre!
- Bjørg og eg overnatta i heimen deira på Sola, og var innom Bjarne og Unn-Iren til ei hyggestund om barna og arbeidet, før vi kjørte tilbake til Flekkefjord. Søndagskvelden hadde eg møte på Tonstad og Bjørg var med på avskjedssamværet for prost Svein Fink (han som via oss i Gyland kyrkje for to år siden) i Kyrkja og på Bedehuset. Vi hadde hatt ei opplevelsesrik helg sammen.

15 april 2009

Tida etter påske ...


Påskedagene er over, og med dei også den intense fokusering på detaljene omkring Jesu lidelse og død og oppstandelse. Vi har fått repetert barnelærdommens fortellinger og dei slitesterte påskesangene som har overlevd generasjonene i mange hundreår. Eg hadde fem påskemøter på Solgry misjonssenter (Sveio kommune) frå skjærtorsdag til 2. påskedag, med 35-50 godt voksne tilhøyrarar. Solgry er ein fin stad, med gode senger og god mat og eit særs godt leiarskap. Bjørg og eg hadde også misjonskveld med fokus på Etiopia og Tanzania, med PowerPoint-framsyning og fortellinger. På fotoet taler eg om den tomme grava, med Golgata-gravhagen 2008 på veggbildet og temaene "Gå og fortell at tom er hans grav", og "Vi har sett Herren". - Møtene tok slutt mandags ettermiddag, nå er det kvardagslivet utenfor Solgry som tar til: Har budskapet fått merka ordene og gjerningane våre når vi møter mennesker og situasjoner?
Gå inn i Getsemane, Gå inn til din Frelsar der.
Gå inn der lærer du bønn, Gå inn og lær av Guds Sønn.
Bered ditt sinn, gå inn, gå inn, I fred og be.
Gå så ut til Golgata, Og se på din Frelsermann.
Gå ut der ser du din synd, Gå ut der ser du din skam.
Se straffen stor i gjerning, ord, Ble lagt på ham.
Gå så i hagen inn, Med all denne frykten din.
Gå inn han byder deg kom, Gå inn se graven er tom.
For dødens makt ble underlagt, Av ham Guds Lam.
Gå så i livet ut, Å lev for din Frelsermann.
Blir foten såret og trett, Gjør Jesus vandringen lett.
Blir veien slem, så gå kun frem, Du når dit hjem.

07 april 2009

Palmehelg og forberedelser til påske


"Den stille veka" er nok ikkje så stille likevel, for folk flest. Palmehelga var det den tradisjonelle misjonsbasaren på Eiesland i Fjotland, der eg hadde andakt for fullt bedehus. Det var ein lydhør forsamling som også viste seg svært raus under dei fem (!) åresalga. Vår gevinst? Det vanlige: kaffe og gode smørbrød. - Søndag drog vi til Gyland nett etter middag. Først var vi innom Gyland kapell der Bjørgs sine forfedre er gravlagde. (På bildet ser vi Bjørg plante påskeliljer på farfarens grav) Etterpå bar det til Johannes og Gry på Nedland til kaffe og kake, og kl. 18.00 var vi på ein alle tiders familievennlig "fellesskapskveld" på Gyland bedehus, leda av Annelise Nilsen. Små og store gledde seg over andakt og sang, god kveldsmat og gildt sosialt fellesskap. - Så har vi olja verandaen, rydda ein del i hagen og utenfor gjerdet i det fine vêret, og forberedd oss til fem dagers voksenleir på Solgry leirsted (Sveio kommune) der eg skal ha bibeltimer og møter kvar dag. Bjørg skal vera med når vi har misjonsfokus på Etiopia og Tanzania langfredags kveld. Emnene eg har fått, er tatt ut av påskeevengeliet, og det er også emnene til Hans kristoffer Goa som er den andre taleren på leiren. Det er vanskelig å forbereda seg til mange bibeltimer samtidig - og med det samme emnet: Golgata med Jesu liding, død og oppstandelse for meg. Men likevel: Eg gler meg til å bera fram budskapet som har gitt meg sjølv barnekår hos Gud og ein open himmel. Måtte me alle få ei gild påskeveke!