grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 desember 2011

Framtid med håp

Me er på Bømlo og feirer nyttårshelga. Kl. 18.00 deltok me i gudstenesten i Moster kyrkje, det var både ei minnestund over dei som var gått bort i årets løp, og ei god avslutning på gamleåret. Presten var Aksel Lygre. Opninga var denne tankevekkande salmen av Svein Ellingsen.
Nå åpner savnet sine øde vidder.
En ukjent strekning ligger foran deg.
Frykt ikke ensomheten på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vei.
Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær,
er Gud deg nær og rekker deg sin fred.
Så vart det sitert frå Jeremia 29:11: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp." Og frå 2.Peters brev 3:13ff: "Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og mens dere venter, skal dere se på Herrens tålmodighet (med dere selv og med verden) som en mulighet til frelse." Nå er gamleåret slutt, og me takker Gud for at han var med heile veien, inkludert i fellesskapet og samfunnet me har hatt med alle dere som leser dette. Så ligger også det nye året 2012 i Herrens hand.

19 desember 2011

Ventetiden er over!

I en mørk og stille natt, høres englesang.
Nå er det født et lite barn, i en enkel stall.
Julenatt, julenatt: Barnet ligger og sover,
Julenatt, julenatt: Ventetiden er over!
Denne nye sangen av Tore Aas synger Musikklaget vårt denne jula, både i desember 2011 og januar 2012. På bildet ser me forberedelsene våre: Det 4. adventslyset er tent, me har vore til Nedland til middag og tar kveldskosen heime. Amaryllisen blomstra i rett tid, julestjerna har med sin fine farge stått i stil med adventsduken. Den duken skal snart skiftast ut med rød-grønne juleduker som ligger ferdige. Julekaker har smakt godt nå i førjulstida. Pakker har me sendt og mottatt, julemailer likeså. Noen av breva har vore fantastiske kunstverk med masse bilder, dei har gjort oss skamfulle fordi me har bare sendt noe amatørmessig tilbake. Noen julemailer er halden i den tradisjonelle "misjonærtypebrev-stilen" med beskrivelse av livet til både barn og barnebarn. Andre minner oss om at også den endelige ventetida snart kan vera omme, f.eks. brevet frå dei 90-årige Etiopia-misjonærane Karin og Otto Arne Pedersen. Hans sang var denne: "Alt bliver gammelt her, slitt er drakten jeg bær, hytten jeg bor i heller, mere og mere det kvelder, alt bliver gammelt her", og så overgangen frå moll til dur: "Nytt bliver allting her, hør hva han sier fra tronen, han som har evighetskronen: Se, jeg gjør allting nytt!" Guds fred og velsigning over julehøgtida!

10 desember 2011

Førjulsfesten

Omkring 50 personer hadde trassa sludd og snø og glatte veier og møtt fram på Tonstadli 8.desember for å treffast og få ein velsmakande julemiddag. Pinnakjøtt og ribbe og riskrem og karamellpudding, småkaker og kaffe og diverse andre godsaker som det vart mindre og mindre plass til, alt smakte som venta ekstra godt siden det var på Tonstadli og hadde betalt kr. 300,- for maten. Arild Løvås leda måltidet og hadde andakt med mange gode tanker som det kunne vera vanskelig å halde fast på - vanligvis greier me ikkje huske meir enn eitt tema etter ein andakt. Anne Lise leda møtet etterpå på ein god måte, både med fasthet og sjølironi. Bjerkreims syngande kamerater (sjå foto) sang gode og kjente sanger til litt ukjente toner - dessverre i eit møterom med dårlig akustikk. Dei sang bra og vil nok bli brukt omkring i Felleslaget. Etter kaffen var det litt leiking, den kunne me vore foruten etter mi meining. Innslaga høvde sikkert godt for 10-åringer på leir, kanskje for ungdommer også, men vart både mindre passande og litt langdrygen for 50-60-åringer. Eit vel førebudd kåseri om eitt eller anna hadde vore mykje betre.

05 desember 2011

Snø som skjuler ...

Jo, me visste at den ville komme også i år, og var glad fordi me slapp å skuffe vekk snø allerede i november. Men i går kom den, og litt i natt - bildet er frå i dag tidlig. I går kl. 18-20 var me på konsert på Bedehuset, i regi av "Hvite lilje" som driver hjelpearbeid i Burma. Mange "kjendiser" - me hadde verken hørt eller sett dei før - deltok: Steven Kvinlaug, Kjell Elvis Bjørnestad, Arly Karlsen og Jan Egil Omdal. Og "I am dreaming of a White Christmas" stod sjølsagt på programmet. I formiddag vert alt dekt og skjult av den kvite kappa. Tankane går til gudsordet i Jes 1:18:" Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som hvite som ull." Det samme er faktisk sagt hos Paulus i Kol. 2:14: "Gud i Krisus tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han ut, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset." Takk, Herre!

02 desember 2011

Jomfru Maria, forlovet med Josef

Vi har fire skrifter som forteller om Jesu liv og som utfyller hverandre i Det nye testamentet (NT). Disse, og bare de, ble anerkjent av den første kristne menigheten som nedskrevet av øyenvitner og bekreftet av de som enda levde som apostlenes samtidige. Hvorfor skal da vi – 2000 år etterpå – vise vår vantro ved å bortforklare historien? I Familien 5.des. leser
vi om stor skepsis til både jomfrufødselen og Betlehem som Jesu fødeby, med støtte i Jacob Jervells bok om Maria. Jervell har nok store kunnskaper innen teologi og språk, men ser ikke ut til å kunne godta NTs egenart som historiske skrifter der Gud har grepet inn med sine frelsesgjerninger. At Maria var jomfru da hun fødte Jesus, altså ”uten å ha vært sammen med noen mann”, er klart bekreftet av apostelen Matteus (1:18-25), legen og historikeren Lukas (1:34-35), og sannsynligvis også av Paulus (ordbruken i Gal. 4:4). Selve saken om jomfrufødselen er altså klart nok bevitnet, og blir ikke svekket av at den nye bibeloversettelsen bruker uttrykket ”ung kvinne” i Jes. 7:14, i stedet for ”jomfru”.
Oversetterne av Bibel2011 har vært tro mot den hebraiske grunnteksten, på samme måte som Matteus siterer i troskap den greske oversettelsen Septuaginta. Debattinnlegget om dette i Dagen 1.des. synes derfor ikke å være helt nødvendig, det er nemlig flere forfattere av NT-skrifter som siterer Septuaginta i stedet for å gjengi den hebraiske teksten ordrett. Og for at ingen skal være i tvil: Bibel2011 er en meget solid og troverdig oversettelse med et godt språk og et vell av nyttige saksopplysninger.