grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 mars 2012

Sterkt kall til frelse og misjon

Samlinga på Ersdaltun torsdag vart til inspirasjon for vel 50 tilhøyrarar. Magne Birkedal understreka Jesu innbydelse i Joh. 6:37: ”Den som kommer til meg vil eg aldri støyte bort!” Ein kristen er karakterisert nettopp ved dette, at han kom ein gong og stadig kommer til Jesus – da er han eit Guds barn og vil ikkje bli bortvist. Det er ikkje den ”rette omvendelsen” som frelser, men tilliten til dette løftesordet av Jesus. – Tobias hadde deretter noen misjonsglimt: Ut fra den store og fine jubileumsboka som vart utgitt på lørdag da Randaberg Misjonsforsamling hadde sin 100-års-fest, fortalte han om korleis misjonsvennene og misjonærene vart grepne av misjonskallet slik at det vart skapt foreninger og utreiser. ”Felleslaget av foreninger” frå 1912 var nå blitt til ei ”misjonsforsamling”. Dei første misjonærene med tilknytning til Randaberg var Andreas og Magda Bø som reiste ut i 1935/6, 2/53! Mangor Harestad vart møtt med Guds ord frå Ordsp.4:27: ”Vik ikkje av til høyre eller venstre”, og så sendte han sin søknad til Fjellhaug Misjonsskole i 1977, og fekk seinare 12 år i arbeid i Peru. Tobias minna om at Flekkefjord felleslag blir 70 år i 2013, kanskje er det på tide også for oss å danne ein ”misjonsforsamling”?
I forkant av kveldens inspirasjonssamling, hadde styret for Felleslaget sitt møte. På bildet frå høgre ser me Arild Løvås (styreleder), Bjørg Nedland Salmelid, Borghild Tonstad, Øivind Tandstad, Trygve Myre, Per Øystein Rogstad, Kjell Sverre Trodahl (Felleslagets sekretær 1988-2012) og Ove Sandvik (Felleslagets områdearbeider fra april 2012). Leif Jan Krogedal kom seinare.

27 mars 2012

Terror mot jøder - kor lenge?

Vårt Land (nettutgaven i dag) kan fortelle at Det mosaiske trossamfunn opplevde 11 tilfelle av sjikane, hærverk og trugslar på ein måned - men politiet meinte at talla var for små til å føre statistikk over. Så fortsetter antisemitismen i landet vårt, som i så mange andre land. Og jødane opplever terroren i sitt eige land dag etter dag, år etter år. Vi høyrer av og til om enkelte stygge handlinger av terrorisme og sjølmordsbomber, samstundes som massemedia nærmast ser på det som jødenes skuld aleine. Israel er i krig - heile tida. Dette vert utførleg dokumentert i Giulio Meottis bok Et nytt holocaust (Lunde forlag 2012). Terrorofrene gjennom mange år er omtalt. du vert kjent med deira lengsler og håp, familieliv og gudstru - og deira grusomme død. Boka er eit sterkt vitnemål om eit folk som kjemper for sin rett til sitt fedreland på tross av palestina-arabernes fiendskap og motstand frå verden forøvrig. Skal jødene vera nødt til å ha det slik inntil Messias koimmer - inntil Jesus kommer igjen?

19 mars 2012

75 år - riper i lakken

Lørdag 10.mars fylte eg 75 år, med influensa i kroppen, og gildt bursdagsbesøk av Arne og Lillian, Kristen og Gunnar. Bjarne hadde vore innom tidligare. Det velforma bursdagskortet som fulgte med den ekstraordinære orkideen frå guttene og svigerdøtrene, varma. Og bursdagskaka var ekstra god. På mail, telefon, sms og facebook kom gratulasjoner. Det er stort å ha mange venner! Av Bjørg fekk eg ein iPad2, som eg ønska meg og strever med å lære å bruke mest mulig. "Riper i lakken", det gjaldt bilen, og det var min feil i eit øyeblikks uoppmerksomhet. Skaden vert utbedra i løpet av noen dager. Så håper eg bare at ikkje alderdommen min har sløva meg på anna vis. Inntil i dag har i alle fall Herren lova å "løfte, bære og berge", Jes. 46:4. Takk Gud!

16 mars 2012

Kom, alt er ferdig!


Misjonær Ola Tulluan (64) understreket sterkt innbydelsen i talene sine på Bedehuset 13-
14.mars. En tvilende og ulykkelig Nikodemus kom til Jesus for å få orden på gudslivet sitt og ble tatt imot, Joh 3:1-15. Heller ikke Paulus hadde fått livet sitt på skinner, han omtalte det som ”dødens kropp”, Rom 7:24. Men også han ble frikjent for dom og straff, dette var allerede ordnet av Jesus, Rom 8:1. – Ola Tulluan bor hos oss under denne møteuka (NLM/ImF). Han forbereder sine kveldstaler, og leser spansk med tanke på ny misjonærperiode i Peru. – Torsdag inviterte Birgit Svindland oss på store ”Sørlandskomper” på Englekafeen (bildet). Velsmakende, og en gild prat! – Hver samling har hatt gode sangkrefter, og er blitt avsluttet med kaffe og kaker og en innbydelse til et nytt møte med Jesus!

09 mars 2012

Også for ein kristen kan livet bli vanskelig

”Etterlyser større ærlighet blant kristne” var Dagens hovedoppslag torsdag 8.mars. Saka skreiv seg frå den amerikanske kristenartisten Steven Curtis Chapman (50) som også skal ha konsert i Oslo: ”Det er utrolig viktig at en er ærlig om at livet faktisk kan være vanskelig.” Troen hans vart virkelig satt på prøve da ein av sønnene rygget bilen over familiens yngste datter som omkom. Chapman hadde sunget om Guds gode ledelse og vår tillig til han, men nå kom denne ulykken og sådde tvil og anfektelse i hele kristenlivet. Etter en hard kamp har han likevel nå fått sett at han trur Gud virkelig har ein plan, men at den noen ganger ”inneholder lidelse og hjertesorg og noen ganger er det ikke engang Guds plan – fordi vi har svingt av feil eller så er det slik at livet bare rammet en og man vet ikke om man skal skylde på Gud eller på seg selv.” Dette er noe alle kristne er kjent med, og som me like fullt står spørjande ovenfor. Ekstra vanskelig blir det når bønnene våre ikkje ser ut til å bli hørt, sjølv om Gud har både hørt og svart dei så mange gonger
før. Bjørg og eg har nå leie snart ei heil veke i influensa, heilt utslått. Møter kunne me ikkje gå på og turen med Musikklaget måtte kansellerast. Ordene om ”gode og vonde dager” gjelder så visst ikkje bare ekteskapet, det gjelder heile kristenlivet vårt. Men me har den forvissning og tillit til Herren at også i vonde dager med sjukdom og ulykke er han å finne og i virksomhet.

01 mars 2012

En salmedikters drama

Ordkunstneren og forfatteren Eyvind Skeie har skrevet boka om salmedikteren og bildekunstneren Svein Ellingsen, utgitt i 2009 på Verbum forlag. Ellingsen er født i 1929 på Kongsberg, hadde mange år i Oslo og ble fra 1968 boende med kona Ingegjerd på Saltrød i Moland kommune (nå: Arendal). Han har vært redaksjonssekretær i ”Vår Kirke” og barneskolelærer, hatt maleriutstillinger og arbeidet aktivt med ny salmebok. Han modnedes gjennom mange tiår, og bruker også lang tid på å finne de rette ord og uttrykk i salmene sine. I 1969 omkom familiens seksåring Margrethe i en bilulykke, dette dramaet satte dype spor i diktningen hans. De har ellers de yngre barna Ingvild og Eystein. Boka om Ellingsen er en svært interessant livsfortelling og gir bakgrunnen for mange av salmene hans. Han ønsker å ”låne ord til mennesker” i lidelse og i deres gudstjenestesammenheng. I Sangboken har vi bare 4 av salmene hans, den som har talt mest til meg er ”Gjennom denne dagens timer” (S 501). Ellers er nok dåpssalmen ”Fylt av glede over livets under” (NS 618) en av de mer kjente og brukte.