grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 juli 2012

Olsok-samling i Salmeli

Alle med etternavn Salmelid - 30 i alt, samla til grilling og prat og turer i Salmeli 28-29.juli 2012! Mellom dei mange storhendingene: (a) Tønnes og Addie var med i samlinga, frå Florida. (b) Bent fylte 50 år på lørdagen. (c) Bjarne kom syklande frå Tonstad over Josdal og Atlakstøl til Salmeli. (d) Tre "svigerbarnebarn" var med på samlinga, og oldebarnet Oscar. (d) Me fekk store glytt av sola innimellom regndråpane. (e) Alle var takksamme og stornøgde for Salmelid-treffet.

25 juli 2012

Tønnes og Addie på norsk jord

Dei kom etter planen med LH i dag til Sola kl. 12.50, og då stod Bjørg og eg og tok imot bror min og hans nye kone som me ikkje hadde møtt før (bildet er vel eit år gamalt). Dei var trøtte, men i god form. Det er nok 10 år siden Tønnes var i Norge sist, og Addie har aldri vore her. Tønnes fekk ut ein liten leiebil han hadde bestilt, svart Polo. Me kjørte ned til Sandnes, til den kinesiske Peking-restauranten i Storgata og fekk oss svært god lunch. Dei tok inn på Sverre Hotell like ved og i morgen skal dei med ferja inn til Lysebotn og vidare til Tonstad - dei kjem vel til Flekkefjord utpå dagen fredag. Då me kom heim laut me handla inn litt til Salmeli-"festivalen" vår og plukka inn i godvêret ripsa våre - vel ei stor bøtte. Og så takke me Vårherre for soldagen!

21 juli 2012

Hva betyr 22. juli?

"Søndag er det ett år siden Norge mistet sin uskyld" skrev red. Kristen Munkssgaard i Agder 20.juli. Han nevnte tragedien 22.juli 2011, og "informasjonsbehovet som var umettelig": "Tragedien ble møtt med blomstertog og kjærlighet, ikke med hat og hevngjerrighet". Drapene på Utøya skapte mye sorg og savn omkring i landet, men forandret ikke Norge. Landet hadde mistet sin uskyld - om det noen gang har hatt den - lenge før,  ikke minst i samband med 2. verdenskrigen og oppgjøret etterpå. Sven Egil Omdal skrev meget godt i Aftenbladet 4. april om hvordan tragedien var blitt omtalt i verdenspressen. Han mente at det ikke var vår uskyld, men heller vår feilaktige bilde av vår uskyld som gikk i stykker da: "Kanskje var det ikke idyllen som sprakk den 22. juli, bare speilet vi hadde satt opp?" - Agder har også tatt med at vikarprest Knut Sand Bakken skal preke i kirken under minnegudstjenesten i Flekkefjord: "Det er viktig å understreke at dette ikke er en gudstjeneste for arbeiderbevegelsen, men for hele folket, sier Sand Bakken. Han har invitert lokalpolitikere til gudstjenesten og til å delta i forbønnen." - Vi har lest hva Sand Bakken ellers har skrevet i Agder tidligere, og sett hva partipolitikken har fått ut av tragedien. Vi kommer ikke til kirken denne søndagen.

20 juli 2012

Gildt besøk av GT-familien

Geir Tore og Margunn med barna er i Norge på ein måneds ferie før dei drar ut igjen til Nairobi 1.august. Dei fekk også høve til å vera hos oss i Flekkefjord eit par dager, med sol ute og koselig samvær inne. På bilde ser vi tvillingene Joakim og Renate (12 år 10.august) spiller sjakk - det vart remis. Då dei kjørte videre vestover på torsdag, drog eg til Gjenbruks-butikkteneste i Kvinesdal der vi solgte varer for kr. 22.000 den ettermiddagen! Vêret har skifta mellom sol og regn heile tida.

17 juli 2012

Et kristusbrev sendt til verden

Jens Ole Christensen hadde bibeltimer over 2.Kor. kap 3, 4 og 5 på GF2012. Han fikk streket under noe viktig i samband med GF-logoen "SENDT": Du er et kristusbrev, en budbringer for Kristus, både når du tror og når du tviler, en tilgitt synder, et mislykket menneske hos Jesus. En budbærer må ta  den kristne etikken på alvor, men ikke være morallærer for verden.
Paulus bar bud om Guds nåde både for seg selv og andre. Tjenesten er en dimensjon av evangeliet, ikke en tilbakebetaling for frelsen. Budbæreren er nok skrøpelig, men Guds ord er virkekraftig. Misjon og tjeneste skal være til Jesu ære og herlighet. Tilgivelsen dekker også tjenesten.
Misjonen er en midlertidig aktivitet mellom Jesu kors og gjenkomst. Målet for vår vår livsvei i tjenesten vil prege vandringen og livet. I ordet om korset - forsoningen - ligger oppfordring til misjon. Det er godt å brenne for misjonens sak, men hovedsaken er å brenne for Jesus. Vi bor i forsoningen, men skal også tre inn i den daglig. Et skrevet brev må sendes!

16 juli 2012

GF2012 ei stor oppleving

Vi kan visst fortsette med gode glimt frå Misjonssambandets generalforsamling:
- Det var generalforsamling på Lillehammer også for 18 siden. Da vedtok vi å starte arbeid i Mongolia og et nytt flagg ble heist utenfor stevnehallen. I år deltok en mongolsk prest som en av talerne, pastor Puje!
- Sju nye misjonærer blei innvidd under samlinga søndag, utsendinger til Indonesia, Peru, Bolivia og Mongolia.
- GF vedtok at NLM Ung skulle etableres som egen organisasjon. Dette vil ikke berøre ungdomsarbeidet i regionene, men gi ungdommene meir styring i egne saker. Hovedstyrets formann Lars Gaute Jøssang sa det slik: "Eg er gått gjennom en omvendelse og sett kva ungdommen vil og kan, og stemmer derfor for framlegget om egen NLM Ung-organisasjon."
- Den amerikanske Gaither-artisten Lynda Randle (50) var svært gild å lytte til under konserten lørdag kveld. Dei hjertelige vitnemåla ho kom med som kommentarer til sangene, gløymer vi ikkje så snart. Den store gruppa Norwegian Gospel Voices og musikkerne fekk mange fortjente handklapp, men Lynda song seg inn i hjertene våre: "I have decided to follow Jesus", "I'm free", "God on the mountain", "Just a closer walk with thee", "'Til the storm passes by",  "Go and tell it on the mountain".

NLMs generalforsamling ei stor oppleving

GF 2012 på Lillehammer 11-15.juli var ei stor og velsigna oppleving for mange med meg, dei reknar med nærare 5.000 mennesker - deriblant 1000 utsendinger frå foreningene omkring i landet. Vi trenger tid til å fordøye alle inntrykk, her er bare noen glimt:
- Valget på Hovedstyremedlemmer gjekk fint, Lars Gaute Jøssang vart gjenvalgt som styreformann og Terje Eggebø som nestformann. Det er gode og erfarne menn vi har stor tillit til.
- Bibeltimane til den danske generalsekretæren Jens Ole Christensen over 2 Kor 3-4-5 var særs gode, eg må nok tilbake til dei seinare.
- Grunnreglane for NLM vart gjennomgått med noen små forandringer, helst av språkleg art: "Nemnd" vert erstatta med komitè, "ute og heime" med nasjonalt og internasjonalt, foreninger og lag og forsamlinger vert av og til slått sammen under benevnelsen misjonsfellesskap, "misjonsmark" er nå misjonsfelt, og "krets" er sjølsagt blitt til region i grunnreglane.
- Hovedstyret fekk kritikk av bl.a. protokollkomiteen fordi saka om eige trussamfunn ikkje var tatt opp under GF 2012, nå kjem den ikkje opp før i 2015, i Stavanger.
- Både Dagen og Vårt Land hadde gratisaviser til alle allerede kl. 9 om morgenen, med fyldige referater frå høgdepunkta under GF..
- Svært gode sangkrefter var med, ikkje minst var familien Gallatin godt representert. Ellers var det jo ei storhending å lytte til konserten som den amerikanske Lynda Randle hadde, denne får eg komme tilbake til.
- Det store hotellet Radisson Blu og kjempehallene Håkon og Kristina var brukte fullt ut, og svært tenlege til samlingane og oppholdet.
- Så er det jo fantastisk gildt å få treffe igjen gamle venner og kjenningar ellers. Gunnar Oseng med fleire hadde ordna med den tradisjonelle samlinga for alle som kjente på ei tilknytning til Etiopia, det var bestilt indjera og wott til 100 personer, det kom 170! Tore Vågen orienterte litt og nevnte at det var svært gledelig at dei nå fekk ut Anders Dalane som NLM-representant (leder) i Etiopia, og at Ellen og Bent skulle komme til Ginnir, øst i landet.
- Vi er svært takksamme til ledelsen i NLM for tilrettelegginga av GF, og til Gud som velsigna oss under samlingene og møtene.

05 juli 2012

"Guds partikkel"

"Gudspartikkelen", Higgs-bosonet, er endelig funnet! Denne leser og hører vi om i alle nyheter i disse dagene. Dette bosonet  er omtalt som "limet som holder det hele sammen", "det som kan få oss nærmere forståelsen av hele universet". Vitenskapen har stadig gjort framskritt, beskrevet både molekyler og atomer, planeter og galakser - og det vil den nok fortsatt gjøre i tiden framover. Alle våre studier vil dreie seg om å komme nærmere forståelsen av de mange partikler i Guds skaperverk, og legge de under oss. En klok mann oppsummerte det hele i disse ordene: "Oppskriften på et korn er slik: Sol og regn, god jord - og Gud." Ikke alle har kommet fram til den erkjennelsen enda. Paulus kunne si: "I Ham er det vi lever, beveger oss og er til" (Apg 17:28), og Job sier det på samme måte: "Guds Ånd har skapt meg, og Den allmektiges ånde holder meg i live" (33:4). Disse vismennene hadde nemlig tatt til seg den gamle kunnskapen om at "i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden". Men vitenskapsmennene finner ikke fram til den sanne Gud ved å studere naturen og universet, like lite som en fargeekspert finner maleren bare ved å studere maleriet. Men maleren har oftest satt sin signatur på verket sitt, det samme har Gud satt på sitt.

02 juli 2012

Budskapet frå ein norsk "kineser".

"Vi leser om 3000 nye døpte på pinsedagen i Apg.1, det er nesten som i Kina. Nå regner vi med 100 millioner kristne i dette store riket, 30.000 blir kristne der - hver dag! I den kyrkja eg går i, samles 6000 mennesker hver søndag - fordelt på tre møter. Nærmere 1000 blei døpt der i 2011."
"I 1976, det året kulturrevolusjonen enda, sa Mao: `Nå har vi utslettet kristendommen, heretter vil den bare finnes på historisk museum`. I dag er det Mao som ligger på historisk museum! Hver måned blir det trykt over 1.000.000 bibler i Kina, 80% av desse blir brukt i landet, resten går til Russland og Afrika. Myndighetene i Kina er klar over at antall kristne overstiger medlemmene i kommunistpartiet, men det er lite forfølging av dei kristne. Det er vekkelse både i den offisielle kyrkja og i dei uregistrerte husmenighetene. Men i vest Kina og Tibet står buddhistmen sterkt og dei fleste er unådde av  kristen tru."
"Arbeiderpartiet ønsker å utrydde kristentrua i landet vårt, men greier dei det bedre enn Mao?  Ingen statsmakt greier å avkristna eit land, det kan bare dei kristne sjølv gjera, seier Egil Svartdahl. Skal det bli fleire kristne her i Flekkefjord, må det kristne vitnesbyrdet vera levande. Har du hatt eit nytt vitnesbyrd i det siste, eller  lever du bare på det gamle eller på det andre har sagt? Får bibelorda nå hjertejorda slik at det spirer? Biblane i Kina var dyrebare under kulturrevolusjonen slik at mange lærte store deler av Bibelen utanboks. Dei las Guds Ord som kyrne åt graset på eit nytt beite - Ordet vart sjølve livet for dei.".