grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 mai 2013

Jesus, åpne du mitt øre ...


 Overskrifta kunne gjerne vore mi eiga bønn til Herren, siden eg har mista hørselen på eine øyra og strevar med å tilpasse høyreapparatet til alle slags lyder. Men bønna her er faktisk ei opningsstrofe i sangen på nr. 28 i Sangboken, og den passer til Guds ord ved profeten Jesaia: ”Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere leve!” (55:3). Ofte understreker vi det skrevne ordet (Bibelen) som nådemiddelet, men då må vi ikkje gløyme at også det talte ordet er eit nådemiddel. Johannes Kleppa har i Dagen gjennom mange artikler analysert forkynnelsen i vår tid, og peika på kor viktig den er for gudslivet, men han har også nevnt kor nødvendig det er at vi høyrer den på rett måte.

Noen forkynnarar har fått nådegaven til å leggja ut Ordet gjennom undervisning. Dei lærer oss kva ordene betyr i bibeltekstene og kristenlæra vår. Vi kan jo ikkje ta til oss og halde fast på noen setninger og uttrykk vi ikkje forstår! Andre forkynnarar legg vekt på at desse ordene må synke ned i oss og gjere si gjerning i livene våre. Dei er evangelistar som legger fram for oss Guds domsord når det er nødvendig for oss å omvende oss, og Guds nådeord til trøyst og frelsesvisshet for at vi skal ha tillit til Jesu frelsesverk.

Og når ingen taler er til stades på eit møte, kva gjer vi då? Jo, vi følger Paulus sine råd i 1 Kor 14:26 og Kol 3:16: ”Når dere kommer sammen, har èn en salme, en annen et ord til lærdom, èn har en åpenbaring, èn har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.” -  ”La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.” (Litt av det eg har skrive her var mine opningsord på søndagsmøtet i Flekkefjord bedehus 26.05.13)

29 mai 2013

Vårvekst

I ei av mine utklippsbøker finner eg dette: "Oppskriften på et korn er slik: Sol og regn, god jord - og Gud!" Dette rann meg i tankane då eg var ute i tunet og tok desse bileta i dag - noen spirer som skal bli vakre Skaugom-planter (der Bjørg har vore Guds gode medhjelper), og den vakre rododendron med rips- og solbærbusker i bakgrunnen (som eg fekk av guttane for 6 år siden). Over alt i naturen omkring oss er vårveksten i gang - med grønne farger i alle nyanser. Skaperen har så visst ikkje avslutta sitt arbeid."Guds Ånd har skapt meg, og den Allmektiges ånde holder meg i live... Dersom Han bare ville tenke på seg selv og dra sin Ånd og sin ånde til seg igjen, da skulle alt kjøt oppgi ånden på èn gang, og mennesket bli til støv igjen." (Job 33:4 og 34:15-16)

23 mai 2013

Hyllest til 50-åringene

Eg ønsker å gratulere to av svigerdøtrene mine som fyller 50 år i disse dagene: Ellen (Ginnir, Etiopia) hadde sin bursdag 20.mai og Elin (Kvitsund) fyller år 3.juni. Bildet viser Elin (til venstre) på besøk hos Ellen ved påsketid i år. Vi er glade i dere, og takksamme for det arbeid dere gjør både heime i familien og ute på andre arbeidsplasser. Takk for det pågangsmotet dere viser. Eg håper at vi får markert bursdagene enda meir når vi møtes 20-21.juli. Alle 32 medlemmer av storfamilien Salmelid har bursdag i år, så vi har mange merkedager å ta vare på - og noen av årene er altså rundere enn andre.

16 mai 2013

Pinse - jødisk og kristen

"Fra dagen etter (påske-)sabbaten skal dere telle sju fulle uker - femti dager - og bære fram grødeoffer ..." (3 Mos 23:15-16) "På førstegrødens dag, når dere feirer ukefesten og bærer fram for Herren offer av den nye grøden, skal det være en hellig samlinmg." (4 Mos. 28:26). Dette er en av jødenes tre store høytider fra gammelt av, og den feires også i dag i Israel under navnet "Shavuot" (ukene). Høytiden startet på onsdag denne uken, og kalles også pinse (etter det greske ordet pentekost = femti). I tillegg til å være en takkefest for grøden, er den også feiret som en takk for loven som Gud gav folket på Sinai.
 "Da pinsedagen kom, var apostlene samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser ... Tunger som av ild viste seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden gav dem å forkynne." (Ap.gj. 2:1-4). Og hva talte de om? "Denne Jesus som dere krossfestet, har Gud (reist opp fra de døde og) gjort til både Herre og Messias. Vend om og la dere døpe i Jesu navn, så skal dere få tilgivelse for syndene, og den hellige Ånds gave." (2:24, 36-38) Den samme innbydelsen gjelder for oss i dag, når vi nå snart feirer pinsen da Ånden kom - ikke bare over enkelte Guds menn som i den gamle pakts tid, men over alle som tar imot Jesus som Herre og Frelser.
 
 

14 mai 2013

60 og 70 års jubileer

Det vart to store jubileer i 2013, slike som me var med på:
I april feira me at Bedehusets musikklag var 60 år, og 4.mai feira me Flekkefjord Felleslag som vart etablert alt i 1943.
Tidligere og nåverande områdeleder som var med på jubileumsfesten: Frå venstre: Kjell Sverre Trodahl (1988-2012), Ove Sandvik (frå 2012-), Steinar Handeland (1986-88), Tobias Salmelid (1982-85)
1.rekke: Torlaug, Solveig, Bjørg, Åse, Torhild, Eldbjørg
2- rekke: Sissel S, Aslaug, Edit, Dagny, Sissel K, Jorunn, Hildur
3.rekke: Olaf, Nils, Sivert, Kjell, Jan Ø, Gordon, Magne, Jan K, Tobias, Alf

07 mai 2013

Våren - endelig!

Me har venta lenge nok, men i dag har det vore varmt vårver slik at me har fått gjort litt i hagen. Bjørg fekk plante ut noen knoller - på høg tid - og så er det bare å vente på at stilker og blomster skal skyte fram. "Visst skal våren komme" syng me i ei fin sang, då tenkjer me på ein himmelsk vår bak død og grav - uten vinterkulde og haustregn og sorg og sjukdom.