grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 august 2013

Valget er ditt!


Det er stortingsvalg om vel en uke, mandag 9.sept., og mange lurer enda på hva parti de skal gi sin stemme. Sant nok, valget kan være vanskelig fordi vi bor i et godt land og ulikhetene mellom partiene er små. Men om forskjellene gir liten uttelling i kroner og øre, så er verdigrunnlaget i partiene ulikt – og det er det som må bli avgjørende for valget vårt, ikke de gode enkeltsakene.

Et annet valg kan være likså vanskelig: Hva slags verdigrunnlag eller  livssyn skal få bestemme vår tro og moral? Vi ser på menneskene i byen vår: Noen er muslimer, andre er kristne av en eller annen slag, noen holder seg til en av Østens mange religioner, andre har vendt ryggen til allslags gudstro og stoler bare på seg selv og ”vitenskapen”. Felles for oss alle er at vi har ett eller annet livssyn som styrer små og store handlinger og avgjørelser i hverdagen vår. Slik er det med partiene også.

Vi slipper ikke unna viktige bestemmelser i livet, vi blir satt på valg gang på gang.  ”Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. … Velg da livet, så du går på Herrens veier og holder hans bud, så skal han velsigne deg i landet.” Dette var Moses sitt budskap til Jakobs etterkommere da de drog fra Egypt og inn i landet Israel (Judea, Samaria og Galilea) for 3200 år siden. De måtte ta et verdivalg både da og senere. Heller ikke vi kommer utenom et valg, både personlig og politisk. Apostelen Paulus formaner oss til å ”be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. Men  vi skal også være like frimodige som apostlene Peter og Johannes da de stod for Jerusalems høyeste myndighet og sa: ”Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn Ham. - En skal lyde Gud mer enn mennesker!” Søndagens budskap i bibelteksten sier dette klart: ”Ordet  om korset (Jesu kors) er ei Guds kraft til frelse for hver den som tror” (1.Kor 1:18f). Du har mange muligheter til å gå og lytte til dette budskapet, og så er det opp til deg om du vil la det skape tillit og tro i ditt hjerte. Om du ignorerer det, er det ikke mennesketanker du forkaster, men Guds frelsesmulighet for deg. Valget er ditt. (Andakt i Agder, 5.sept.2013)

20 august 2013

"Det skjulte handikap"

Det var den sympatiske og flinke audiografen i Egersund som brukte dette uttrykket for å beskrive frustrasjonen min  når eg ikkje greier å følge med i samtalene eg skulle ta del i. Bjørg var på øvelse i Musikklaget i går kveld; eg sat heime. I kaffepausen etter øvelsen hadde fleire av damene gitt uttrykk for vansker med tunghøyrde ektefeller: "Hadde han enda sagt frå når han ikkje oppfatta det eg sa!" "Det er eg som må fortelje kva som blir sagt, ellers får han det ikkje med seg." "Når eg vert møtt med eit Kva sa du? kvar gong eg fortel noko, vert det ofte i ei litt aggressiv tone eg gjentar det - og så vert eg lei meg etterpå." "Når du er i kjøkkenet nytter det ikkje å seia noko til han som sit i stova."
Me finn litt alvorsfylt billedspråk om dette frå gamal tid: "Tenk på din Skaper ... før de onde dagene kommer, før årene kommer da du må si: Jeg har ingen glede av dem. Da blir begge dørene mot gaten stengt, og duren fra kvernen lyder dempet. En står opp til fuglekvitter, men alle sangens døtre stilner." (Forkynneren 12:1 og 4)
"Det skjulte handikap" - i dei siste dagane har eg vore i forbindelse med tre personer som hadde mista hørelsen på eine øyra slik som eg. Men til forskjell frå meg måtte dei greie seg uten "senderapparat" i det døve øyra. Så eg er kanskje betre stilt enn mange andre, likevel, og har mykje å vere takksam for.

14 august 2013

Slutt på seks års korsang

I samband med kommunevalget 10.sept.2007 sa Kjell Svindland til meg at det var bra eg gav min stemme under valget, men han ønska stemmen min også på øvelsen i Musikklaget samme kvelden. I desse seks årene har eg vore med - med min skrøpelige sangstemme - på øvelsene, på møtene og til Homma. Det har vore gildt. Eg har følt fellesskapet sterkt, og er takksam for budskapet i gode sanger og for korlederens tolmod og inspirasjon. Men etter at eg mista hørselen på eine øyra og har konstatert at høreapparatet ikkje gir meg den hjelpa eg treng til sangøvelsene, må eg slutte. Eg seier derfor takk for meg og ønsker Guds velsigning over Musikklaget og sangbudskapet. 19.august 2013 (første korøvelse etter sommerferien), Tobias Salmelid.

08 august 2013

Mannen som forandret verden

Dette er tittelen på ei bok på 246 små sider, utgitt av UIO Produkter (Proklamedia), 2. opplag 2013. vi har fire evangelier i Bibelen, d.v.s. småskrifter som forteller om Jesu liv og lære og skrevet av henholdsvis Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Denne vesle boka her er en kronologisk sammenfatning av det de fire evangelieforfatterne har fortalt. På de første sidene blir boka anbefalt av kjente personer som Jesus betyr alt for. Han har nemlig forandret og preget verdens historie i de siste 2000 år. Jeg kjøpte 10 eks. av boka og gav den til venner som kjente Jesus. Og som likevel ville - som jeg selv - få en ny opplevelse ved å lese denne store FORTELLINGEN i sammenheng. Språket er ledig og godt norsk, og tro mot den originale teksten.
Jeg las det stykket som Per Fugelli nylig har skrevet i Vårt Land, og som han fremførte under gudstjenesten på NRK 4.august. Han begynte med å si at han hadde ingen gud, men han hadde Jesus. Så fortsatte han med å rose Jesus som sitt store forbilde og som den alle burde følge både personlig og sosialt. Men Fugelli overså det de litterære kildene forteller oss om Jesus som Gudsønnen og menneskenes stedfortredende syndebærer. I denne vesle boka får vi ALT om Jesus, ikke bare selvvalgte sitater og utvalgte historier. Les den grundig. Den er nemlig skrevet for deg.

05 august 2013

Kvitsund-selskap, Etiopia-brev og kveldsmøte

Høsten nærmer seg med regn og tordenvær, og hendinger og oppdrag står i kø. Bent og Ellen drog til eit nytt arbeidsår i Etiopia, på fredag, og i dag fekk me mail frå Addis Abeba med referat frå deira tur til Besseggen og flyturen til Afrika. Bare gode nyheter. Så hadde me ein "snartur" til Kvitsund til stort selskap for 50-åringene Kristen og Elin - med masse mat og god venneprat. Me var samla i matsalen på nybygget, om lag 26 med eldre og yngre, og det var nettopp dette 50-åringene ønska gaver til. På bildet står Kristen - som einaste "taler" i selskapet, og forteller frå årene som har gått. Han og Elin hadde nett hatt 27-års bryllupsdag dagen før! Bildet viser også Elin, Marie, Andreas og Kamilla. - Eg var taler på kveldsmøte i Flekkefjord bedehus, med emnet "frihet" (Joh, 8:31-32 og Rom 8:1-4). Ganske mange hadde møtt fram og deltok med vitnemål. Så undrast me på kor mykje av denne helga som vil gå i glemmeboka, og kor mykje som vil vera med og bestemme livsferda vår videre ...