grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 mai 2015

Lyse opplevinger i grå kvardager

Konfirmasjonsdagen 14.mai var jo eit høgdepunkt som me vil minnast med glede, både på grunn av konfirmantene Joakim og Renate (nr. 15 og 16 av mine barnebarn), og fordi så mange i storfamilien fekk høve til å komme sammen.
17.mai feira me på tradisjonell måte, med bytur, kyrkjegang, middag i bankkjelleren og godt møte om kvelden på Bedehuset, med pølse og is i tillegg til god tale av dr. Einar Sand.
Pinseaften har me ein annen tradisjon: Haydom-basaren på Gyland bedehus - denne har dei halde på med i 40 år, mens Bjørg arbeide på dette sykehuset i Tanzania. Minst 120 var samla, mange barn, mykje god mat, nesten 47.000 i inntekt for NLM, og ein knallgod andakt av Lars Skjæveland - der han fekk alle med seg i sine bilder og omtale av Guds ånd som vår "støttekontakt".
Pinsedagen var me di Frikirken oppe på Trøngsla, litt utenfor byen. Dei feira at det var 10 år siden dei hadde tatt i bruk dette flotte bygget til kyrkje. Samtidig var det forbønnshandling for eit nytt lærerpar til NLMs skole i Nairobi: Anders og Marie Skåland Skretting.
Ove Nybø (pastor i Frikirken), Ove Sandvik (områdeleder i NLM), Kari (Frikirken), Marie Skåland og Anders Skretting. (Maries foreldre er i Frikirken, Anders har vore lærer på Tryggheim)
Så er det andre pinsedag i dag, med møte i kveld på Bedehuset der Musikklaget skal synga. Eg skal dele ut eit nytt "Medlemsblad" til våre NLM-folk. Så planlegger me litt framover siden eg skal til Oslo/Bent/Hurdal Verk komande helg, og Bjørg har fått melding om at ein tidligere medarbeider frå Haydom sykehus i Tanzania kjem på besøk til Norge. Ein busstur til Sætervika og Solgry står også på programmet, og kanskje også til Bibel- og naturcamp i  Bygland,  før NLMs store generalforsamling på Randaberg 7-12.juli - sommerens store høgdepunkt. Planene ligger i Herrens hand.

24 mai 2015

Kampen som ikke er over


Mark A. Gabriel var en overbevist muslim som kunne Koranen utenat allerede som 12-åring, og med doktorgrad fra Al-Azhar universitet i Kairo. Nå ber han jødene om tilgivelse for den ugudelige holdning han hadde vist mot dem i de første 34 årene av sitt liv. Alt ble forandret da han ble en kristen, og i 2003 skrev han den oversiktlige og forklarende boka Islam og jødene om de kulturelle og åndelige kreftene bak konflikten i Midt-Østen:
Muslimene mener at (a) hele landet tilhører islam, og at (b) den hellige moskéen i Jerusalem blir uren når det bor jøder eller vantro i nærheten. Konsekvensene av dette er at (c) staten Israel må ødelegges og at (d) hver muslim har et hellig kall til å drepe jødene. Også kristne arabere i Palestina/Israel mener at løftene i GT gjaldt den tids jøder, men ikke jødene i dag. (e) Nasikh-prinsippet ligger til grunn for all tolking av Koranen, nemlig at de senere aggressive åpenbaringer Muhammed hadde i Medina i årene 623-32 setter de mer fredelige og tidlige åpenbaringer i Mekka 610-22 til side. (f) Hadith (beretningene om Muhammeds liv og lære) er et autoritativt tillegg til Koranen.
Finnes noe løsning på denne konflikten? Mark Gabriel ser bare én løsning og det er gjennom en levende tro på Jesus Kristus, vår fred. Ef 2:11-21 ble et nøkkelord for ham selv for å bli kvitt muslimens medfødte jødehat. Politiske «fredsløsninger» har ingen virkning på konflikten.

23 mai 2015

Dekor og NLM/GF
På spørsmål om Dekor, svarte korleder Reidar Mæstad 11/5-15: ”Eg har bladd i gamle papir og leita etter spor av Dekor. Men må vel seia at starten var nokså utydelig, og det er vanskeleg å seia når dei første songane vart sunge. Det starta med litt duettsang først mellom Leif Jan og meg, Men i mars i 2003 var me fire personar som var ute og song på eit par møter. Me kalla det kvartett, men song 2 el. trestemt, sa namnet var litt misvisande. Opplegget var tilfeldig utan faste øvingar, men når me fekk spørsmål, øvde me litt før møtet, og så hadde me pause til neste spørsmål kom. Slik fungerte det i 2-3 år. Stundom vart namnet Sanggruppe brukt, og etter kvart vart det oftare med øvingsdagar, og me vart fleire i gruppa. I 2006 fekk me endå nokre fleire medlemmer og hadde faste øvingsdagar kvar 14. dag. Då vart me først kalla Sangkameratar, men frå januar 2007 har det vore Dekor. Til saman 11 personar har vore med og sunge i Dekor. Kor mange møte me har vore med på, har eg ikkje noko tal på. Det er mange ting eg ikkje har lagt vekt på å notera, men det kan godt vera at andre veit meir. Mvh Reidar.” NB: Dekor skal opphøre, dessverre, og vil ha sin siste "konsert" i Flekkefjord bedehus søndag 21.juni.
Dekor, 17.mai 2009: Lars Olsen, Øyvind Tandstad, Jan Østreim, Svein Arve Berghøiden, Leif Jan Krogedal, Johnny Risvold, Reidar Mæstad ved pianoet. (Foto:Tobias)
---------------
Bør Misjonssambandet bli et kirkesamfunn? Det hadde kanskje vært naturlig når vi ser utviklingen i Den norske folkekirken. Men for-slaget på NLMs generalforsamling 7-11.juli er om NLM skal etablere et eget trossamfunn – slik ImF har gjort. Dette er verken naturlig eller gagnlig, etter mi meining: NLM er tilstrekkelig trossamfunn for oss. Det mangler bare å få det registrert som et kirkesamfunn! (Tobias Salmelid, Medlemsblad mai 2015))
-----------------------------

15 mai 2015

Konfirmasjon - Felleslagets årsmøte

Hendinger har stått i kø i det siste, og vil fortsette med det i mai, ser det ut til. Største hending var sjølsagt årets konfirmasjon: Mine yngste barnebarn Joakim og Renate (f. 10.aug.2000) vart konfirmert i Time kyrkje på Kristi Himmelfartsdag 14.mai og hadde stort festsamvær på Fotland bedehus etterpå. Som eg sa under helsinga mi til konfirmantene: "Eg kjem til å savne desse konfirmasjonen då slekta/storfamilien møtest!"

Strålande konfirmantger: Joakim og Renate

Eg fekk anledning til å treffe min tidligere medmisjonær Helgi Hrobjartsson på hans møte i Hovsherad 13.mai, han er like gammel som meg, hadde nett vore på besøk i Waddera ("Flymisjonen"), har barna sine i Oslo. Veit ellers lite om han i dag.
Flekkefjord felleslag sitt årsmøte var på Tonstadli 9-10.mai, med fint vær og gode møter ved regionsleder Ernst Jan Halsne og misjonærene frå Tonstad - på veg ut til sin andre periode i Øst-Afrika. Sigmund Stenberg fortsetter som styreleder for Felleslaget, og Ove Sandvik som områdeleder.
Sven Hogstad (styrets sekretær), Arvid Skåland (ordstyrer på årsmøte), Ove Sandvik (områdeleder)
Felleslagets musikklag, re-startet for anledningen.08 mai 2015

70 år med frihet

Det er den 8. mai 2015, 70 år etter frigjeringa i 1945 - ein stor dag til å minnast og vere takksam for. Småbjørkene våre ved huset er grønne, blomster er komme på morellbærtreet mellom oss og naboen. krukkene med begoniaknoller er satt ut for å gro i solskinnet. Kald luft enda, men det vert nok sommer av det i år også, sjøl om me må fyre i vedovnen av og til.
I går var me på Englekafeen og fekk alle tiders komper, det var Sigrid Nuland som hadde bedt oss med. På kafeen er eine veggen dekt av eit gamalt bilde frå 1930, då Flekkefjordsbrua enda ikkje var blitt fornya (Me venter stadig på ei ny bru her, med skikkelig bane og fortau). Lengst til venstre på fotoet er huset som nå er Englekafeen - i etasjen over budde Birgit Svindland. Eieren av både det huset og det store midt på bildet til venstre for brua, er Kjell Svindland.


04 mai 2015

Lykkeønske med takk

Eg vil gratulera mi kjære Bjørg med 73-årsdagen tirsdag, og takke for dei åtte åra ho har vore mi omsorgsfulle og arbeidssame kone. Her sit ho med enda eit ferdig stort teppe, 120x180 cm, i fanget, truleg det 15. i rekken av personlege gaver og gevinstar til julemesser og basar. Og nokre timar etter hadde ho starta på eit nytt, med annen farge og anna mønster!
Det er ganske naturleg for meg å sitere Ordsp.31:10ff: "Ei dyktig kone, langt mer enn perler er hun verdt. - Hun åpner munnen med visdom, kjærlig rettledning har hun på tungen. - Mannen gir henne ros: Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren skal ha ros."


Så vil me også gratulere Arne med sin 55-årsdag onsdag. Og Lillian som hadde sin bursdag i april.  Me ønsker deg alt godt og takker for dei åra som alt har gått, frå bleievasken på Hurdal Verk til i dag! Gud velsigne heimen din!