grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 januar 2016

Ikkje perfekt, men tilgitt

Eg holdt bibeltimen min som planlagt på søndag, og i min selvopptatthet syntest eg at det gjekk greit sjølv om den vart svært lang med mange detaljer. Men i avslutningen av møtet kom eit spørsmål om noe eg ikkje hadde sagt på beste måte. Eg skulle gi eit klart svar, men kom i farten ikkje på dei tekstene eg skulle ha henvist til for å grunngi svaret mitt, og enda med å orsaking meg fordi eg "stod fast" og måtte berre setja meg. Eg vart svært skuffa over meg sjølv, både på resten av kvelden og i vaketurer om natta. Men om morgenen - før eg skulle på sykehuset - fekk eg eit ord, egentlig ei overskrift som stod i Dagen: Du er ikkje perfekt, men tilgitt! Gud lot det fylle hjertet mitt og gi meg takksam glede.
Blærekreftoperasjonen gjekk som planlagt i Stavanger på tirsdag, og allerede onsdag ettermiddag kunne Bjarne kjøre meg tilbake til Flekkefjord. Gud har aldri lova å føre oss utenom denne verdens sjukdom og plager, men han har lova vera med oss gjennom dei - slik det står i Salme 23. Då ligger mi ukjente framtid i handa til ein barmhjertig og tillitsfull Far i himmelen.
Bedehusenes storsamling står for døra her på bedehuset, for 18. gang. Det er Klaus Muff og Magne Birkedal som skal tale Guds ord til oss, to bibeltimer kvar, med emner fra eit kristenliv sammen med Jesus, både i "dødsskyggens dal" og "på forklarelsens berg".

28 januar 2016

Søndagssamling kl. 11.00, både for Kirken og for Bedehuset


  Alt dette kan sees på som inngrep i kirkens enemerker, men det bør heller sees på som uttrykk for vokster og utvikling i det norske kristensamfunnet. Søndagssamlinga kl. 11.00 er oftest blitt sett på som vedtatt kirketid for Dnk og andre etablerte kirkesamfunn i Flekkefjord. Men Bedehuset i byen har måtte holde seg til kveldsmøter på søndager. Bedehusene i Sira, Gyland og Moi bruker gjerne formiddagsmøter når det passer slik, men synspunktene i protokollen for Flekkefjord bedehus fra 1875 synes å stenge for møter "i kirketiden". Men gjør de virkelig det? Nei, etablerte lover - til og med landets Grunnlov - blir forandret fordi tiden og veksten krever fornying. Men vil ikke bedehussamling søndags formiddag virke som utilbørlig konkurranse med kirken? Nei, dette må vi se på fra Bedehusets synsvinkel: det vil nemlig utvilsomt føre til at bedehusvennene blir meir bevisste om sin forsamling / menighet, og det som høyrer til av tjenester og oppgaver. Jeg vil derfor foreslå at årsmøtene for ImF, NLM og NMS tar dette opp til prinsipiell drøfting, så får vi ta de praktiske utfordringene når de kommer. Det er også mulig at en eller to organisasjoner har sine søndagsmøter kl. 11 og en eller to andre har sine kl. 19.30.                (Oversendt noen av styremedlemmene i misjonsorganisasjonene  som bruker Flekkefjord bedehus)

23 januar 2016

Bibeltime, operasjon, snømåking

Det er lenge siden eg skreiv på denne bloggen nå, og det har sine grunner. Etter siste helsekontroll av blæra fekk eg melding om at kreften hadde brote ut igjen, og måtte ha ny operasjon - etter berre eitt år. Det bar derfor til SUS, Stavanger, mandag 18.januar, for tilrettelegging for operasjonen, samtale med legen, og diverse prøver. Operasjonen vert tirsdag 26.januar, og eg skal møte dagen før til blodprøve, og overnatte på pasienthotellet. Bjarne hjelper meg med transporten.
    Ellers så har eg vore svært opptatt med det temamøte søndags kveld på bedehuset, der skal eg tale (PowerPoint) om "Guds bok, skrevet av mennesker". Det er jo bibeldagen så det passer bra. Men eg har brukt mykje tid til forberedelser.
    Snøen har kome, fint å vite at Guds Ord bruker nettopp snøen, som dekker alt, som eksempel på korleis våre synder er tilgitt (Jes 1:18). I tillegg har Bjørg og eg fått nesten daglig ein halvtime eller meir med snømåking, det gjer godt. Bildet viser furua vår i hagen, snøen på verandaen, og månen som blir full på søndag.