• Tirsdagsmøtet var annonsert som vanlig: "Andakt og misjonsinformasjon ved Tormod Helland", kollekt til NLM og bevertning var ikkje komme med. Den vanlige flokken på omlag 25 kom. Bildene frå arbeidet mellom muslimer i Afrika kom på skjermen. Høytaleranlegget var skrudd opp slik at dei eldre misjonsvennene fekk med seg fortellingene frå utsendingen vår. Me vart vitne til strevet etter å skape muligheter for kontakt og samtale, ved fotball og boller vart det skapt vennskap med muslimer, både menn og kvinner. Siri fekk skaut på hode slik dei muslimske damene hadde. Bildene brakte med seg noe meir enn kunnskap om ein framand kultur. Iveren hos utsendingane etter å danne relasjoner, som igjen kunne føre til ein samtale om "Isa" (=Jesus), talte sterkt til hjertet. Kva gjer me for å skape relasjoner til ukjente folk i vår egen by, eller til innvandrerne, slik at det kunne bli ein samtale om Gud? Takksemd for møtet og bønn steig opp til Herren. Det vart gitt Kr. 2961 i misjonsoffer, og smørbrød og kaffe skapte ein god avslutning på samlinga. Tobias Salmelid.