grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 februar 2009

NLM som kirkesamfunn


Tor Erling Fagermoen, rektor ved Fjellhaug Bibelskole, har et svært godt innlegg i DagenMagazinet 18.02.09 (sitert også i utsyn.no) der han mener at NLM i framtiden bør organiseres både som en misjonsorganisasjon og et kirkesamfunn. Han nevner Det Norske Misjonsforbund som et godt eksempel på et slikt samfunn. Den historiske situasjon for NLM er ikke den samme i 2009 som den var i 1891. Det hjelper lite å danne en ny struktur dersom menighetene/foreningene våre mangler en levende vekst. Dette må vi tilby den nye generasjon av misjonsvenner dersom vi skal nå nye her heime og fortsatt ha ressurser til misjonsarbeidet ute. Fagermoen avslutter med å si at et slikt ”lettbent og lavkirkelig kirkesamfunn med sterkt fokus på misjon, ved siden av å være en misjonsorganisasjon, skal jeg med begeistring melde meg inn i!” NLM opptrer jo allerede nå på mange måter som et kirkesamfunn. På samme måte som i Misjonsforbundet må også NLM-medlemmer kunne stå tilsluttet et annet kirkesamfunn (for eksempel Dnk), og de må bevisstgjøres om hva den lokale misjonsforsamlingen vår innebærer. - Vi får tro at dette kan bli en av flere alternativer som blir lagt fram under NLMs generalforsamling 8-12.juli.

19 februar 2009

Guds klinkekule - i menneskers henderVi satt og høyrde TV-debatten i gårkveld om biskoppene som ikkje ville at vi skulle bore etter olje i nord, av hensyn til det globale miljøet her på jorda vår. Det er jo sant at jorda er gitt til menneskene for at vi skal ta vare på den - det er lagt ned i sjølve skaperordninga. Og så har Vårherre skapt oss med den innsikten og arbeidsevnen som var nødvendig for at vi skulle utvikle alle dei muligheter som skaperverket har å by oss. Dette kan vi gjere uten å gå veien om Bibel og kyrkje. Det virker derfor litt rart at biskoppene kjemper for miljøet når vi ser den lunkne kampen dei ellers fører mot dei antikristelige kreftene vi har i samfunnet vårt - desse åndskreftene som gjer seg utslag i abortinngrep og nye lover om ekteskapsordning og pengestøtte som blir tatt frå våre frivillighetsorganisasjoner.


Tankane går til Erik Byes tankevekkande dikt om "Vår Herres klinkekule" (1985), denne som blei borte for han:

Det var vår egen Jord som var blitt borte,
og marken lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte,
men jeg kan ikke minnes om han gråt.
Og vi som av den lille jord er båren
og tror at intet teller uten den,
får drømme at Han leter mer i morgen
og håpe at Han finner oss igjen.


C. S. Lewis kaller jorda "den tause planeten", for det er ikkje Guds representant som styrer her lenger. Vi får bare tru at dei nødrop som blir sendt til Gud frå hans "vektere" her på jord, blir høyrt og besvart av himmelens og jordas Herre (Jes. 62:6-7)

11 februar 2009

På ei livsferd i storm


Tirsdag 10.febr. var Frikirken stappfull av Hjelp til Russland-venner som ville sende bruktklær og penger til hjelp for eit Barneby-prosjekt i St.Petersburg. Vi spiste alle varm lapskaus den kvelden, lytta til fin sang og musikk, og fekk sjansen til å vinne basargevister. Men det som satt igjen etter den innholdsrike samlinga var Steinar Harilas tale (se foto). Jesu disipler skulle krysse Genesaretsjøen og kom ut for ein storm som fylte dei med angst og ein nødrop til Jesus. Han var der, og stilna stormen, Matt 8:23-27. "Overfarten over sjøen er som livsferda vår med sine stormkast - stundom sjukdom og sorg, stundom krig og ulykker. Vi kan vere Jesu forlengede arm til hjelp for forlatte gatebarn i Russland. I dag snakker vi om en verdensomspennende økonomikrise og dyrtid og hunger - det er som vi hører drønnet av rytteren på den svarte hesten i Åpenbaringen 6:5-6. Vi lever i endetida - meir enn noen gang tidligere. Midt i alt dette skal vi huske at Gud har kontrollen over det vi ikkje har kontrollen med. Han er i "livsbåten" vår, også i personlige og globale stormer. Frykt ikkje for Israel, den saken vil Herren ta seg av, men korleis skal det gå med oss i Norge?" Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær ... hans øye følger meg." (Sangboken 347:2). Den truverdige talaren og engasjerte forsamlinga gjorde sterkt inntrykk på meg den kvelden.

07 februar 2009

Mors dag og dager


Gratulera med morsdagen, kjære svigerdøtre Lillian, Ellen, Elin, Unn-Iren og Margunn! Håper de får mange gode dager som mor også heretter. For morsdagen er vel ikkje berre eín dag, men livets mange dagar stundom med jublande glede og stundom med djupaste sorg og bekymring. Mi elskede Bjørg og eg skal ikkje feira morsdagen, har ingen grunn til det. Mødrene våre har gjort sitt, dei er borte nå (bildet viser mi mor Bendikte). - Mor til guttane mine lever enda i mange minner. Ho vart tidlig mor, for snart 50 år siden. Og "mor" vart ho heitande i alle år, heilt til ho kom på sjukeheimen og bad meg heller å bruke hennar rette namn. Grunnen var at andre på sjukeheimen hadde sett denne karen som kom dagleg for å ta henne med ut i rullestolen, og spurte henne om det var sønnen hennar. - Bjørgs mor og mi mor har lenge leie i gravene sine, men vi minnest med stor takksemd at det var dei som lærte oss å kjenne ein bønnhøyrande Far i himmelen. Og Han har vore oss trufast og omsorgsfull inntil i dag. Måtte Herren gje tolmod og styrke og velsigning til alle mødre!

06 februar 2009

Medlemsbrevet og NLM-leksikon


Då eg var i Flekkefjord i 1882-85, gav eg ut eit meldingsblad for heile Felleslaget, "Kontakt". Eg vart omplassert til Mosjøpen og bladet gjekk inn - slått sammen med "NYTT frå Stavanger krets". I Randaberg gav eg ut eit "Kontaktbrev", både skriftlig og på internett. Då eg kom til Flekkefjord forsøkte eg meg med ei nettside, både for Bedehuset (http://bedehuset.tk/), Misjonslaget (http://flekkefjord.nlm.no/) og for Felleslaget (http://flekkefjordfelleslag.nlm.no/). Det fungerer, men ikkje godt nok - det er nemlig altfor mange medlemmer som ikkje har internett-tilknytning. Så nå har eg trykt opp det første nummer av "Medlemsbrevet" til om lag 30 husstander med tilknytning til NLM Misjonslag. Og spent på responsen!

I tillegg har eg fått lagt inn mitt "NLM leksikon" på nettet! Det finner du på http://nlmleksikon.tk/ (sites.google.com/site/nlmleksikon/). Måtte alt dette bli til velsigning.

05 februar 2009

Fredsriket IsraelUmulig benevnelse på verdens uroligste område? Ja, i dag er det slik at det ”krigerske” Israel blir hata og spotta og omtalt med forakt av massemedia over alt. Arvid Bentsen, reisesekretær i Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem, utdypa dette på ein engasjerande måte i Flekkefjord Pinsekirke onsdags kveld. I halvannen time forkynte og kåserte han mens han drog fram historiske facts og personlige episoder og skriftord. Video frå samlinga 8.januar utenfor Stortinget, hadde han også med, der motstanderne ropte ”Drep jødane!”. Grufullt. Bentsen drog lange linjer frå hatet mellom filisterne og jøder alt i 1.Mosebok 26:12-22, gjennom kriger og traktater og heilt fram til Guds dramatiske profeti i Esekiel 36. Der forkynner Herren at desse som spotta Israel og røva landet, skal sjøl bli til spott (v. 6-9). Herren spredde folket (v. 19), men vil også samle det (v.24), og gje det eit nytt hjerte og ånd (v.26-28). Og det skal bli fred mellom Israel, Egypt og Assyria, Jes. 19:22-25, en ”velsignelse midt på jorden”. Kva vil så bli Norges framtidige lodd, dette landet som har anerkjent Hamas og stiller sine svære pengebeløp til disposisjon for oppbyggingen av eit fortsatt hat til ”min arv Israel” (Jes. 19:25)?